Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Reklamlar
Reklamlar

Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılapları bu sayfamızda tüm olarak okuyabilirsiniz.. Buyrun;

Reklamlar

Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplarCumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar:

TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920)
1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması
Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923)
Siyasi partilerin kurulması
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934)
Ordunun siyasetten ayrılması (1924)

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar:

Milli bir Türk Devletinin kurulması
TBMM’nin açılması (1920)
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması (1926)
Türk Tarih Kurumunun kurulması (1931)
Türk Dil Kurumunun kurulması (1932)
Kapitülasyonların kaldırılması
Bağımsız gümrük politikasının uygulanması
Yabancılara ait iktisadi kuruluşların ulusallaştırması
Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
Okullarda derslerin Türkçe okutulması

Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar:

TBMM’nin açılması (1920)
Cumhuriyetin ilanı (1923)
Soyadı Kanunun çıkarılması (1934)
Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934)
Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması
Kılık Kıyafet Kanunu’nun kabulü (1925)
Aşar vergisinin kaldırılması (1925)
Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934)

Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar:

Bazı özel Türk kuruluşlarının devletleştirilmesi
Milli Korunma Kanunu
Yabancılara ait ekonomik kuruluşların devletleştirilmesi
Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beş yıllık sanayi planlan)
Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank, Etibank)

Laiklik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılâplar

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).
Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).
3 Mart 1924’te Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Kanunu) çıkartıldı (3 Mart 1924).
Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).
Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat 1926).
Şapka inkılâbı yapıldı (1925).
“Devletin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).
Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).
Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 Şubat 1937).

Alt Konular;
Alt Konular;

  • Atatürk ilkeleri
  • Cumhuriyetçilik ilkesi
  • Milliyetçilik ilkesi
  • Devletçilik ilkesi
  • Halkçılık ilkesi
  • Laiklik ilkesi
  • Devrimcilik ilkesi
  • Reklamlar

    Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş