Atatürk ilkeleri

Reklamlar
Reklamlar

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri sayfası – Bu sayfamızda Atatürkün ilkeleri nelerdir sırasıyla ve Atatürk inkılapları hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız.. Buyrun:

Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk İnkılaplarına temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve İnkılapları, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk İlke ve İnkılaplarının felsefesinde yapıcılık, en doğruya, faydalıya yöneliş yatar.

Reklamlar

Atatürk İlkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabı içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar.

Bu ilkeler, Atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan milli devlet, tam bağımsızlık, milli egemenlik ve çağdaşlaşma (medenileşme) hedefinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937’de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası’na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk milletine mâl edilmiştir.

 • Cumhuriyetçilik ilkesi
 • Milliyetçilik ilkesi
 • Devletçilik ilkesi
 • Halkçılık ilkesi
 • Laiklik ilkesi
 • Devrimcilik ilkesi
 • Bunlardan başka birde bütünleyici ilkeleri vardır buyrun bütünleyici ilkeleri:
  Milli bağımsızlık
  Milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü
  Yurtta sulh, cihanda sulh
  Çağdaşlık
  İnsan ve İnsanlık sevgisi
  Akılcılık, bilimcilik, gerçekçilik

  Reklamlar

  Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş