Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Reklamlar

Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Bazı özel Türk kuruluşlarının devletleştirilmesi

Milli Korunma Kanunu çıkarılması

Yabancılara ait ekonomik kuruluşların devletleştirilmesi

Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması)

Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank’ın kurulması, Etibank’ın kurulması)

Alt Konular;

  • Atatürk ilkeleri
  • Cumhuriyetçilik ilkesi
  • Milliyetçilik ilkesi
  • Devletçilik ilkesi
  • Halkçılık ilkesi
  • Laiklik ilkesi
  • Devrimcilik ilkesi
  • Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş