Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Reklamlar
Reklamlar

Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar kronolojisi :

TBMM’nin açılması (1920)

Reklamlar

Cumhuriyetin ilanı (1923)

Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (1925)

Aşar vergisinin kaldırılması (1925)

Soyadı Kanunun çıkarılması (1934)

Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934)

Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması

Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934)

Yeni Türk Harflerinin Kabulü

İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

Devlet Demir Yollarının kurulması

Alt Konular;

  • Atatürk ilkeleri
  • Cumhuriyetçilik ilkesi
  • Milliyetçilik ilkesi
  • Devletçilik ilkesi
  • Halkçılık ilkesi
  • Laiklik ilkesi
  • Devrimcilik ilkesi
  • Reklamlar

    Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş