Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

Reklamlar
Reklamlar

Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri ile

Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922).

Reklamlar

Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924).

Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu. (3 Mart 1924).

Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartıldı (3 Mart 1924).

Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925).

Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat 1926).

Şapka inkılâbı yapıldı (1925).

“Devletin dini İslam’dır.” maddesi anayasadan çıkartıldı (10 Nisan 1928).

1924 Anayasası’na laiklik ilkesinin girdi

Milletvekillerinin yemin şekli değiştirildi (10 Nisan 1928).

Altı Atatürk ilkesi anayasaya girdi (5 Şubat 1937).

Alt Konular;
Alt Konular;

  • Atatürk ilkeleri
  • Cumhuriyetçilik ilkesi
  • Milliyetçilik ilkesi
  • Devletçilik ilkesi
  • Halkçılık ilkesi
  • Laiklik ilkesi
  • Devrimcilik ilkesi
  • Reklamlar

    Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş