Press "Enter" to skip to content

balıkesir ili hakkında bilgi

Reklamlar
Reklamlar

Öncelikle plaka kodu 10 olan Balıkesir ilimiz hakkında sizlere kısaca bir bilgi vermeye çalışacağız daha sonrada tarihçesi, nufus, iklim yapısı, ekonomisi, turizm gibi kentin genel yapısı hakkında kısaca bilgeler vereceğiz.Balıkesir ilimiz:Balıkesir, Temiz deniz suyunun kumlu plajlara kavuştuğu, parlak yeşil renkli zeytinliklerle sarılmış koylarıyla bölgede göz kamaştırıyor.
Ayrıca İrili ufaklı adaları, dünyada oksijenin en çok bulunduğu Homeros’un destanındaki İda Dağı, insanlara binlerce yıldır şifa değıtan termal kaynakları ile Balıkesir, ülkede turizmin ilk başladığı yerlerdendir.
Marmara ve Ege Denizi’ ne kıyıları olması nedeniyle Balıkesir zengin bir potansiyele sahiptir. Ege kıyılarında ( Alibey Adası, Sarımsaklı) – Burhaniye (Ören) – Edremit ( Akçay, Altınoluk ), Marmara kıyılarında ise Gönen (Denizkent)” Bandırma, Erdek ve Marmara (Avşa, Türkeli) turizme hareketlilik kazandıran yörelerdir.
Ayrıca, kaplıcalar, Kuşcenneti Milli Parkı, Kaz Dağları ve Kapıdağ bölgenin turizmine çeşitlilik kazandırmaktadır.
Antik Kentler
DASKYLEİON – BANDIRMA
Bandırma – Aksakal Beldesi, Ergili Köyü sınırları içerisinde Manyas Gölü kıyısında yer alan bu antik yerleşimin, arkeolojik bulgulardan MÖ. 7 yy’da iskan gördüğü anlaşılmaktadır. Akhamenid Krallığının satraplığından biri olan Daskyleion Satraplığı, Trakya, Boğazlar, Marmara Denizi Propontis ve Küçük Frigya bölgelerinin hem kontrolünü hem de siyasi ve ekonomik idaresini elinde tutma yetkisine sahipti. Satraplık merkezi olmadan önce de, jeopolitik konumundan dolayı Lydia Krallığının da bu bölgedeki yayılımı sırasında önem verdiği bir kaleydi. Şehrin yanında soylulara ait anıt mezarlardan olan Kösem Tuğ, Aksakal ve Eşen tümülüsleri ile MÖ.5 ve 4 yy’a ait yazılı belgeler önemli buluntulardır..
PROKONNESSOS – Marmara Adası
Marmara Adası’nın kuzeyinde Saraylar Köyü çevresinde bulunan antik mermer ocakları ile ünlü bu şehirde antik çağdan günümüze kadar mermerin hammadde olarak çıkarıldığı görülür. İ.Ö. 844 yıllarında Prokonnessos Miletos’ un bir kolonisi olarak kurulmuş yüzyılları boyunca mermeri ile ün kazanmıştır. Prokonnessos mermeri İÖ.4 yy’ da Ephesos’nun ünlü Artemis Tapınağı’nın sütunlarında ve Halikarnessosos Satrapı Mousolos’ un sarayında kullanılmaktadır. Ayrıca Roma İmp.’nun mermer ihtiyacını karşılamada Prokonnessos önemli bir rol oynamıştır.
ADRAMYTTEİON
Bilinen kaynaklara göre, kent Lidya Kralı Alyattes’in oğlu Adramys ( M.Ö. 6. yy) tarafından Mysialılar’a karşı bir kale olarak, Eunos’un güneyinde bir tepe üzerine kurulmuştur. (Bugünkü Ören Mahallesi) Antik kaynaklarda Adramytteion sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir bölge adı olarak da anılmaktadır. Bu duruma göre Adramytteion bölgesi Gargara’dan (Küçükkuyu) başlayarak Pyrrha (Gömeç sınırları içinde kalan Karaburun)’a kadar bir coğrafi bölgedir. Bu bölge Edremit İlçesi kıyı kesimi ile Burhaniye İlçesinin tümünü içine almaktadır. Bölge içinde Adramytteion dışında başka kentler bulunduğu da belirtilmektedir. Klasik dönemde yerli halkın yanısıra, bölgenin Lydia’lılar, Aeoller ve bir süre için Kimmerler tarafından iskan edildiği bilinmektedir. Bölge M.Ö. 422’de bir süre Perslerin de denetiminde kalmıştır.
Helenistik Dönemde de önemli bir kent olan Adramytteion’un adı Makedonyalı Yöneticilerin mücadelesinde de karşımıza çıkmaktadır. Krallıklar döneminde Bergama Krallığı için önem taşıyan bölgenin Roma için de önemi büyüktür. Roma İdaresinde Asya Eyaletine bağlı önemli Yargı Merkezlerinden biri olmuştur. Bugün antik kentle ilgili bilimsel kazılar Ören Mahallesinde sürmektedir.

Balıkesir hakkında genel bilgiler:Balıkesir iki denize kıyısı bulunan (Marmara ve Ege Denizi) nadir illerden birisidir. Yüzölçümü bakımından Marmara ve Ege Bölgesi’nin en büyük ilidir. Balıkesir ili, dünya coğrafyasında yer alan 35 ülkeden daha büyük bir alana, 39 ülkeden daha fazla insan varlığına sahiptir. Kişibaşına düşen milli gelirde ise 128 ülkeden daha iyidir. Balıkesir, Anadolu yarımadasının kuzeybatısında ve önemli bir kısmı Marmara’da olmak üzere geriye kalan kısmı da Ege Bölgesi’nde yer alan bir ildir. Güneyinden Manisa ve İzmir, batısında Ege Denizi ve Çanakkale, doğusundan Kütahya ve Bursa, kuzeyinden Marmara Denizi ile çevrilmiştir. İki denize sınırı olan nadir illerden biridir. Türkiye’de en çok adaya sahip ildir. Bu adaların bir kısmı Marmara Denizi’nde bir kısmı Ege’dedir.
Balıkesir ilinin coğrafi yapısı, tarikçesi, nufus, ekonomi gibi özellikleri ile incelenmesi:Batı’da Kazdağları, Şapçı Dağı ve Madra Dağları; Doğu’da Alaçam Dağları önemli yükseltilerdir. Manyas Gölü ve Tabak Gölü gölleridir. Susurluk Çayı başlıca akarsuyudur. Avşa, Paşalimanı, Ekincik, Marmara, Alibey, Çiçek, Çıplak ada başta olmak üzere 32 adası vardır. Bu adaların 22 tanesi Ege Denizinde; 10 tanesi Marmara Denizindedir. Ovaları: Balıkesir, Gönen, Edremit, Susurluk. Marmara Denizi kıyılarında adalar hariç 175 km’lik bir kıyı bandı, Ege Denizi kıyılarında da yine adalar hariç 115 km’lik bir kıyı bandı vardır.
Balıkesir, Ege ve Marmara Denizlerine kıyıları olduğu için tarihi, en eski yerleşim bölgelerini kapsayan Arkaik Çağının M.Ö. 3000 yılına dek uzanır. Bu bölgenin Antik Çağdaki adı Mysia’dır. İlin, adını nereden aldığı hakkında değişik rivayetler vardır. Bir rivayette Paleo Kastro (Eski Hisar), bir başka söylentiye göre Bal-ı Kesr (Balı çok), bir başka rivayette ise Pers Devlet adamı Balı-Kisra’nın adından, veya Balak-Hisar veya Balık-Hisar’dan geldiği söylenir. Antik Çağda Mysia adını alan bu bölgede Edremit (Adramytteinen) ilçesinin Altınoluk bucağında Antandros, Erdek (Ertaka) (Belkıs-Kyzikos), Bandırma (Pandermit) adlı önemli antik yerleşim sahaları vardır.
1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu’ya girmeye başlayan Türkler kısa zamanda Selçuklu Devleti idaresinde uçlara yığılmışlar, buralarda yeni yöreler fethedip, Beylikler kurmuşlardır. Bu Beyliklerden biri de Danişment Gazi soyundan gelen Kalemşah Oğlu Karesi Bey’in kurduğu Karesi Beyliği’dir. 1862’den itibaren çeşitli Yörük Aşiretleri bölgede iskana tabi tutulmuş, yerleştirilmiştir. 1878 (93 Harbi) sonunda gelen Muhacirler bölgede yeni köyler kurmuşlardır.
Balıkesir Milli Mücadelede Redd-i İlhak Cemiyetini kuran ve düşmana karşı koyan ilk iller arasındadır. Kurtuluş Savaşı’nda 15 Mayıs 1919’da düşmanın İzmir’i işgalinden hemen sonra Balıkesir’de durumu müzakere eden çeşitli kongreler düzenlendi. Balıkesirliler Redd-i İlhak Cemiyetini kurarak silahlı direniş kararı aldı. Kısa zamanda gelişen karşı koyma hareketi (Redd-i İlhak) sonucu Akhisar, Ayvalık, İvrindi cephelerinde düşman önünde 13 ay direnildi. 30 Haziran 1920’de işgal edilen Balıkesir, 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtuldu.
Balıkesir ilinin tarihine katkıda bulunan kişiler:Karesi Bey, Hacıilbey – komutan, Ece Halil – kumandan, Gazi Fazıl – kumandan, Zağnos Paşa, İlyas Paşa – Balıkesir kökenli vezir,Kamile Fatma Hanım, Seyit Onbaşı- Çanakkale Savaşında 250 kg.luk bombayı tek başına kaldıran ve düşman gemisini batıran kişi,Kemal Balıkesir – komutan örnek verilebilir.
Balıkesir ilinin kültürel birikimine katkı sağlamış kişiler:Hafız Hüseyin Efendi,İsmail Remzi Efendi – din, Alişuuri Efendi – müderris, Birgivi Mehmet Efendi – felsefeci, Hoca İzzet Efendi – müderris, Emir Hafız Esat Sadi Efendi – dini kitaplar yazmış- örnek verilebilir.
2007 Adrese dayalı nüfus verilerine göre Balıkesir ilinin genel nüfusu 1.118.313 çıkmıştır. 2000 nüfus sayımına göre ise 1.076.348 idi. 32 binlik bir artış mevcuttur. 2007 verilerine göre Balıkesir halkının 649.423’ü şehirlerde, 468.890’ü köylerde ve büyük beldelerde yaşamaktadır. Yine 2007 verilerine göre Balıkesir halkının 558.767’i kadın, 559.546’i erkek olarak tespit edilmiştir. Tüm il nüfusunun 1/3’ü merkez ilçe ve çevresinde yaşamaktadır.
Balıkesir merkez’in nüfusu Bandırma’dan 2,5 kat daha fazladır.
İlçe bazında bakıldığında Sındırgı, Savaştepe, Kepsut ve Balya’da ciddi bir azalma gözlenmektedir. Diğer ilçelerde ise nüfus 2000 nüfusuna benzer şekilde çıkmıştır.
Balıkesir-Ayvalık Şeytan Sofrası’nda gün batımıİlçe merkezlerine bakıldığında Balıkesir merkez 30bin, Bandırma 20bin, Edremit 10bin, Gönen 5bin, Burhaniye 5bin, Ayvalık 3bin artış gözlenmektedir. Burhaniye kent nüfusuyla Ayvalık’ı geçerek 4.büyük ilçe merkezi olmuştur. İlçe merkezinin azaldığı yer ise Savaştepe’dir. Balya ise 2bin nüfusu geçebilmiştir.
İvrindi de ise toplam nüfus 17bin fazla çıkmıştır. 2000 nüfus sayımına göre 23bin nüfuslu İvrindi, 2007’ye göre 39bin nüfus gözükmektedir.
2007 nüfus verilerine göre şu sonuçlara ulaşılmaktadır:
a. Körfez bölgesi özellikle Edremit ve Burhaniye tüm yurt genelinden göç almaktadır.
b. Balıkesir merkez, merkeze yakın ilçelerden göç almaktadır.
c. Bandırma ise çevresinden ve başka illerden göç almaktadır.
İlin bölümlerine göre nüfus;
a. Merkez yöresi (Balıkesir-Kepsut-Balya-İvrindi-Savaştepe): 414 bin.
b. Marmara yöresi (Bandırma-Gönen-Manyas-Erdek-Marmara-Susurluk): 306 bin.
c. Körfez yöresi (Ayvalık-Edremit-Havran-Burhaniye-Gömeç): 251 bin.
d. Alaçam yöresi (Dursunbey-Sındırgı-Bigadiç): 137 bin.
Balıkesir, birçok ilin aksine tek merkezli büyüme modeli (Kayseri,Denizli,Manisa vb.) ile değil; bütün ilçeleriyle beraber dengeli büyüme modelini uygulamaktadır. Bu model uygulama açısından zorluklar içerse de ilin ekonomik kalkınmasında topyekün ve dengeli bir ekonomik kalkınma modeli sunmaktadır. Bu nedenle yatırımlar birçok ilçeye yönlendirilmektedir.
BALIKESİR’de turizm alanında büyük gelişmeler olmuştur. Başlıca turizm merkezleri Altınoluk, Ayvalık, Edremit, Akçay, Burhaniye, Ören ve Erdek’tir. Pek çok uygarlığa evsahipliği yapmış olan Balıkesir, zengin tarihi kalıntılarıyla insanlığın en eski dönemlerine ışık tutar. Buna örnek olarak Yıldırım Camii (Eski Camii), Zağnos Paşa Camii, Umurbey Camii, Karesi Bey Türbesi, Yeldeğirmenleri ve il merkezinde Saat Kulesi gösterilebilir. Kent çevresinde doğal güzellikler içinde kurulmuş tarihi kalıntılarıyla pek çok kasaba bulunur. Edremit Körfezi ve oksijen yoğunluğu bakımından dünyada ikinci sırada gelen Altınoluk (Oksijen Cenneti) bu güzel yörelerden bazılarıdır. Altınoluk, Alplerden sonra Kazdağları ve çevresi 2. oksijen deposu durumundadır. Zeytinlikler içinde yeralan Ayvalık ilçesi ise güzel kumsalları, karşısındaki küçük adalar ve tarihi kalıntılarıyla ünlü Sarımsaklı Yarımadası ve Cunda (Alibey) Adası gerçekten görülmeye değerdir. İlçelerde: Ayvalık’ta Taksiyarkis Kilisesi, Saatli Camii vb., Bandırma’da liman, Cami ve Türbeler, Burhaniye’de Ören, Edremit (Burada Osmanlı döneminde tersaneler kurulmuştur.), Kurşunlu Camii çevredeki en eski İslami eserdir. Ayrıca Altınoluk Bucağında Andantros harabeleri dikkat eçeker. Akçay’a 30 km. uzaklıktaki Küçükkuyu Köyü’ne yakın bir yerde bulunan Zeus Altarı ilginçtir. Dünyaca ünlü Manyas Kuşcenneti adeta bir sembol olmuştur. Kuşcenneti Milli Parkı (A) Sınıfı Avrupa Diploması’na sahiptir. Öte yandan Erdek, İvrindi, Gönen ve Marmara ilçeleri de çeşitli tarihi zenginliklere sahiptirler. Bunların yanısıra il merkezindeki Atatürk Parkı, Değirmen Boğazı ve Çamlık, Balıkesir’e ayrı bir çekicilik kazandırmaktadır. Kazdağları, Kapıdağı Yarımadası, Alaçam Dağları, Madra Dağı dağcılık faaliyetlerine; Edremit körfezi dalgıçlık faaliyetlerine uygundur. İlde hemen hemen tüm ilçelerinde alternatif turizme kaynaklık edecek termal su kaynakları mevcuttur. Örneğin; Gönen, Manyas,Edremit(Güre ve Bostancı) Bigadiç,Sındırgı ve Merkez Pamukçu Ilıca Termal su kaynakları ve buralardaki termal tesisler turist çeken önemli kaynaklardır.
Balıkesir İşletme Belgeli Tesis bakımından (82 tesis) Türkiye’de 7.sıradadır. Turizmde ilk planlı hareket Balıkesir’in Erdek, Akçay, Ayvalık ve Burhaniye gibi yerleşim birimlerinde başlamıştır. İlde birçok kamu kuruluşunun kampı bulunmaktadır.
Bölgenin geçim kaynakları genelde tarıma dayalıdır. Zeytin cenneti olan körfez bölgesinin yapısı itibarıyla zeytincilik oldukça etkindir. Dünyada zeytinin Edremit Körfezi çıkışlı olduğu kabul edilmektedir.[kaynak belirtilmeli] Yörede 10 milyon zeytin ağacı vardır.[kaynak belirtilmeli] Türkiye’deki zeytin üretiminin % 45 ‘i buradan sağlanır.
Bunun yanısıra diğer tarım ürünleri: tahıl ürünleri, ayçiçeği, şeker pancarı, domates, kavun ve benzeri ürünler ekonomideki yerlerini almışlardır. Balıkesir tarımında kavun geleneksel bir ürün olup meşhur bir ürünüdür. İlde Balıkesir Ovası, Gönen Ovası, Susurluk Ovası ve Edremit Ovası başlıca üretim yerleridir. Bölgede pamuk üretimi de yapılmaktadır. Gönen Ovasının başlıca ürünü çeltiktir. Balıkesir’de her türlü sebze üretilmekte, börülce, kuzukulağı, semizotu gibi değişik sebzelerin çok talep edildiği görülmektedir. İl baklagil üretiminde 1. sıradadır.
Tarımsal faaliyetleri gelişmiş ender illerdendir. Bursa, İzmir, İstanbul’u besleyen illerin başında gelmektedir. Balıkesir tarım faaliyetlerinde iller arasında 4. sırada yer almaktadır.
Balıkesir İli coğrafi şartları ve çeşitli etnik grupları coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir.Her etnik grubun kendine has bir mutfak kültürü olduğu gibi zamanla etkileşimleri de olmuştur.

Reklamlar

İlin coğrafyasında tarıma elverişli toprakların büyük bir kısmında tahıl ekimi yapılmaktadır.Geri kalan kısımlarda ise baklagiller ve sanayi bitkileri yetiştirilir.Körfez Bölgesi’nde zeytin üretiminin gelişmiş olması yemeklerde zeytinyağı kullanımının yaygın olmasını sağlamıştır.Balıkesir yöresinde iç kesimlerde yemeklerde zeytinyağının yanında çiçek yağı ve tereyağı da kullanılmaktadır.

Yöre mutfağı sebze ve ot yemekleri yönünden zengin olup yöre mutfağında ünlü birçok yemek vardır:Askalubrus,Mürdük Aşı,Sarmaşık,Börülce,Acı Filiz Kavurması…

Yörede hayvancılık gelişmiş olup hayvansal ürünler tüm sofralarda yerini almıştır.Hayvansal gıdalarda Manyas,Gönen ve Susurluk İlçeleri tanınmıştır. Bunun yanında Körfez Bölgesi’nde beslenme de deniz ürünleri önemli yer tutmaktadır.Deniz ürünleri taze yenildiği gibi tuzlanarak da uzun süre saklanıp tüketilmektedir.Ayrıca hamur işleri de yaygın olup tüketimi fazladır.Mantı ve börek yapımlarının yanında köylerde mayalı ekmek yapımı da hamur işleri arasına girmektedir.

Tirit :
Özel olarak pişirilen pideler küçük küçük kesilerek tabaklara konulur. Üzerine dökülen et suyu ile yumuşatılarak kabartılır. Daha sonra üzerine önceden haşlanmış ve didilmiş kırmızı et eklenir. Yemek Salça sosu, karabiber ve maydanoz ile süslenerek servis yapılır. İlde tiridin, İskender Kebabı’nın atası olduğuna dair bir kanı vardır.

Börülce :
Sallama ya da sıyırma olarak da tabir edilen haşlama salatasıdır. Zeytinyağı ile koruk suyu dövülmüş sarımsakla karıştırılır. Haşlanmış börülcenin üzerine bu karışım ilave edilerek servis yapılır.

Sura:
Malzemeler :1 adet kuzu veya oğlak eti ön kolu,150 gr. kuzu ciğeri,yarım su bardağı zeytin yağı,2 su bardağı pirinç,1 çorba kaşığı çam fıstığı,1 adet kuru soğan,1 çorba kaşığı kuş üzümü,yarım çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı karabiber,yarım çay kaşığı tarçın,2 ye4mek kaşığı tuz,1 yemek kaşığı domates salçası.

Yapılışı :Daha çok kurban bayramlarında yapılan ve özel günlerde tercih edilen bir yemektir. Kuzu ön kolu kaburga tarafından bıçakla açılır içine önceden hazırlanmış iç pilav doldurulur. Bu bölüm iğne iplikle dikilir. Bir kapta sulandırılan salça etin üzerine sürülür. Pişirme kabına su da eklenerek et pişirilir.

Saçaklı Mantı :
Malzemeler :4 su bardağı un,1 adet yumurta,2 yemek kaşığı margarin,1 adet tavuk,5 yemek kaşığı tereyağı.

Yapılışı :Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır.

Peynirli Patlıcan :

Malzemeler :1 kilo patlıcan,Manyas peyniri,2-3 diş sarımsak,domates sosu.

Yapılışı :Patlıcanlar alacalı olarak soyulur ve 5-10 dakika tuzlu suda bekletilir ve enli olarak kesilir.Enli kesilen patlıcanlardan iki halka arasına rendelenen peynir konulur.Bir kürdan yardımıyla iki patlıcan birbirine bağlanır ve kızgın yağda kızartılır.Tabağa alınan patlıcanların üzerine sarımsaklı domates sosu dökülür.

Düğün Çorbası :
Malzemeler :Yarım su bardağı,haşlanmış nohut,1 çorba kaşığı tereyağı,3 diş sarımsak,2 adet yumurta(sarıları kullanılacak),yarım su bardağı un,yarım su bardağı arpa şehriye.

Yapılışı :Et suyuna şehriyeler atılarak pişirilir.İki yumurta sarısı ve un yarım su bardağı su ile kıvamlı hale gelecek şekilde çırpılarak kaynayan şehriyeli et suyuna yedirilir.Haşlanmış nohut ve dövülmüş sarımsak ilave edilerek çorba pişmeye bırakılır.Çorbanın içindeki arpa şehriyeler piştikten sonra ayrı bir kapta kızdırılan tereyağı tabağa alınan çorbanın üzerine gezdirilir.

Zerde Tatlısı :
Malzemeler :1 su bardağı pirinç,2,5 su bardağı şeker,50 gr. kızamık şekeri,2 yemek kaşığı gül suyu,3-5 adet karanfil,Yarım çay kaşığı tarçın.

Yapılışı :Su ile pirinç kaynatılır. Kaynadıktan sonra şekeri ve gülsuyu ilave edilerek pişirilir. İkram edileceği zaman Kızamık şekeri (veya kımızı loğusa şekeri) ve tarçın ile süslenir.

Balıkesir Kaymaklısı :
Malzemeler :1 kg Un, 300 gr tereyağı,6 yumurta,700 gr kaymak, 2 kg. şeker ve üstüne gelinceye kadar su.

Yapılışı :Un hamur tahtasında elenir, ortası açılır. Tereyağı ve süt konup karıştırılır. Yoğrulur. Dinlendirildikten sonra on iki parçaya bölünüp yağlı bir tepsiye konulur. Her yufkanın kırılmaması için elle su serpilir, diğer 6 yufkada diğer yağlı tepsiye yerleştirilir. Fırında veya mangalda pişirilir. Alt kısımları kızarınca iki tepside ateşten indirilir. Birinci tepsideki yufkaların üst yufkası üzerine bolca kaymak yayılır. Kümeler halinde de konulabilir. Diğer tepsideki yufkaların alttaki kızarmış tarafı üste gelmek üzere birinci tepsideki kaymakların üzerine kapatılır. Ilık halde reçel şurupları koyulduğunda şerbet soğuk hamur üzerine gezdirilerek dökülür, kapak katılır. Soğuduktan sonra servis yapılır.

Höşmerim :
Malzemeler : 1kg tuzsuz taze peynir, 2 yumurta sarısı, 250 gr. irmik ,100 gr un,1kg. toz şeker,bir çay kaşığı kabartma tozu

Yapılışı : 1kg tuzsuz taze peynir tencereye konur. İçine bir çay kaşığı kabartma tozu atılır. 2 yumurta sarısı çalkalanarak ilave edilir. Hafif ateşte karıştıra karıştıra yağı çıkıp bal rengi sarısına bürünene kadar bir saat pişirilir. Kıvama gelmiş olan peynire 250 gr. irmik , 100 gr un,1kg. toz şeker ilave edilir. Şeker eriyip yağ salana kadar bir süre karıştırılır. Renk için bir miktar safran konulabilir. Soğuduktan sonra servis yapılır.

Mafiş Tatlısı :
Malzemeler :1 yumurta,1 fincan yoğurt,1 fincan ayçiçek yağı,1 fiske tuz,1 çay kaşığı karbonat,alabildiği kadar un.

Yapılışı :Yumurta,yoğurt, ayçiçek yağı, tuz,karbonat ve un hamur haline gelecek kadar yoğrulur. Ceviz büyüklüğünde parçalanır. Her parça iki el büyüklüğünde oklava ile ince ince açılır ve kareler halinde kesilir.Kareler fiyonk şeklinde ortadan büzülerek kızgın yağa atılarak kızartılır. Yağdan alınan hamurlar önceden hazırlanmış soğuk olan şuruba atılır. Tatlılar şurubu çekince servis tabağına alınır.

Balıkesir Mantısı: Kayseri mantısından oldukça farklı ve küçüktür.üzerine tavuk ve nohut ilave edilir.içinde kıyma yoktur.

Balıkesir ilimizin ilçeleri:Balıkesir | Ayvalık | Balya | Bandırma | Bigadiç | Burhaniye | Dursunbey | Edremit | Erdek | Gömeç
Gönen | Havran | İvrindi | Kepsut | Manyas | Marmara | Savaştepe | Sındırgı | Susurluk

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

One Comment

  1. rabia akkoyun 15 Mart 2010

    ben balıkesire gittim orası süper bir yer insanlarıda çok sıcak kanlı balıkesiri
    herkese tavsiye ederim benim yazımı okuduğunuz için teşekkür ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.