Press "Enter" to skip to content

Ziya Gökalp Hayatı ve Eserleri

Reklamlar
Reklamlar

Türk yazar ve şairlerinden olan Ziya Gökalp‘in hayatı eserleri ve şiirleri hakkında sizlere kısaca bilgi vermeye çalışacağız:

Ziya Gökalp (1876-1924) öncelikle Türkiye’yi Sosyoloji ile tanıştıran kişiydi ve ateşli bir Türk Milliyetçisi olarak sosyolojiyi entellektüel bir temel oluşturmada esas aldı.

1876 yılında Diyarbakır’da doğdu. Askeri Rüştiye’yi bitirdikten sonra, Mülkiye İdadi’sine devam etti. Mezun olduktan sonra, İstanbul’a giderek Baytar Mektebi’ne devam etti. Öğrenciliği sırasında II. Abdülhamit yönetimi kendisine ters geldiği için, karşı düşüncelerini belirtti (1909). Tutuklanarak, Diyarbakır’a sürgüne gönderildi. Sürgün döneminde Arapça ve Farsça öğrenen yazar, bir süre öğretmenlik yaptı. İttihak ve Terakki Partisi’ne girerek milletvekili seçildi. İstanbul’a geri döndü.

Reklamlar

Türk Ocağı’nın çalışmalarında yer alan Gökalp, İngiliz istilasından sonra, Malta adasına sürüldü. Yurda döndüğü zaman Ankara’ya gitti ve burada yerleşti. Yazılarını Genç Kalemler, Türk Yurdu, Tanin, Türk Sözü ve Yeni Mecmua’da yayımladı. Cumhuriyet yönetimindeki devlet hizmetine girdi. Yazılarında ; dil, tarih ve toplumbilim konularındaki görüşlerini belirtti. Malta sürgününden döndüğü zaman, Küçük Mecmua, Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet gazetelerinde yazan Gökalp, Milli Edebiyat akımına yararlı hizmetlerde bulunmuştur. Eserlerinde ; ulusçuluk ve ülkücülük yolunda yazılar yazarak, bilinçli ve dengeli bir milliyetçilik anlayışı sergileyen yazar,1924 yılında öldü.

ESERLERİ

ŞİİRLERİ:
Ala Geyik
Altın Destan
Köy
Lisan
Medeniyet
Vatan

DÜZYAZILARI:
Kızıl Elma (1914)
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918)
Yeni Hayat (1918)
Altın Işık (1923)
Türk Töresi (1923)
Doğru Yol (1923)
Türkçülüğün Esasları (1923)
Türk Medeniyet Tarihi (1926, ölümünden sonra)
Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (ölümünden sonra)

Şiirlerinden Örnekler
Ala Geyik
Altın Destan
Köy
Lisan
Medeniyet
Vatan

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

2 Comments

  1. elvan 15 Ocak 2013

    ya şurada zıplayan popların sonunda odul var acaba dogru bedavamıı geliyor

  2. Boş ver gitsin 26 Aralık 2012

    ödevim için gerekiyordu kim yazdıysa Allah ondan razı olsun kısa hikayeleri başka hiç bir yerden bulamıyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.