Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Reklamlar
Reklamlar

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı – Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim üyesi Elemanı alıyormuş. Herkese başarılar şimdiden. İşte detaylar;

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Reklamlar

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 (Değişik : 19.09.2009 tarih ve 27354 – 09.03.2010 tarih ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, (Araştırma Görevlisi kadroları için; atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almak. Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için; mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almak.) Araştırma Görevliliğine başvuran adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar

a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için yukarıda belirtilmiş olan genel şartları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

b) Ön Değerlendirme ve Değerlendirmede 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır,

c) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az 10 (On) yıl tecrübesi olması,

d) Ön Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Meslek Yüksekokullarına) başvuracak öğretim görevlisi adaylarının alanında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla 2 (İki) yıl tecrübesinin olması,

e) Yabancı Dil Okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe Bağlı Bölümler Dahil) atanacak Okutman adaylarının en az yüksek lisans mezunu olması,

f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuracak adaylar için en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (İki) yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

g) İlan edilen kadro derecesine atanma şartlarına haiz olmak.

III) Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya postayla başvuracaklardır.

b) Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Maliye Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak Öğretim Görevlisi 1 18 Nisan 2011
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 (Değişik : 19.09.2009 tarih ve 27354 – 09.03.2010 tarih ve 27516) sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

I) Genel Şartlar

a) 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’ten en az 70, (Araştırma Görevlisi kadroları için; atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES’ten en az 70 puan almak. Öğretim Görevlisi, Okutman ve Uzman kadroları için; mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almak.) Araştırma Görevliliğine başvuran adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

II) Özel Şartlar

a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için yukarıda belirtilmiş olan genel şartları taşımak ve 35 yaşından gün almamış olmak,

b) Ön Değerlendirme ve Değerlendirmede 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır,

c) Lisans düzeyinde öğretim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az 10 (On) yıl tecrübesi olması,

d) Ön Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Meslek Yüksekokullarına) başvuracak öğretim görevlisi adaylarının alanında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla 2 (İki) yıl tecrübesinin olması,

e) Yabancı Dil Okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (Rektörlüğe Bağlı Bölümler Dahil) atanacak Okutman adaylarının en az yüksek lisans mezunu olması,

f) Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuracak adaylar için en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (İki) yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

g) İlan edilen kadro derecesine atanma şartlarına haiz olmak.

III) Başvuru Şekli

a) İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; (Her aday yalnızca tek bir kadroya müracaat edebilir) başvuru dilekçesini http://www.artvin.edu.tr adresinden alarak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya postayla başvuracaklardır.

b) Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (On beş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

c) Ön Değerlendirme ve Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz http://www.artvin.edu.tr web adresinde ilan edilecektir.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş