Bankalarda çalışan Sayısı Artmış

Reklamlar
Reklamlar

Bankalarda çalışan Sayısı Artmış – Yabancı ülkelerdeki bankalar bir bir batarken Türkiyede bankalarda çalışan sayısı artıyor. Evet Türkiyede ki bankaların ne kadarda iyi yönetildiğini göstermiyor mu bu durum.

Bankalarda çalışan sayısı son bir yılda 5.545 kişi, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 1.535 kişi artarak 180 bin 38 oldu.

Türkiye’de bankacılık sisteminde, Mart 2011 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 552 adet, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 116 adet artarak 9.581’e ulaştı.

Reklamlar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Mart 2011 raporuna göre, bankacılık sisteminde Ocak-Mart 2011 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 48 oldu. Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 11 tanesi özel sermayeli ve 16 tanesi yabancı sermayeli banka konumunda bulunuyor. Aralık 2010 döneminde yabancı sermayeli mevduat bankaları grubunda yer alan Fortis Bank A.Ş, 25 Ocak 2011 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş’ye devredildi.

2011 yılının ilk çeyreği itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı son bir yılda 552 adet, Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 116 adet artarak 9.581’e ulaştı.

2010 yıl sonuna göre şube sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 49 adet artarken, Fortis Bank A.Ş’nin devri nedeniyle şube sayısı özel sermayeli mevduat bankalarında 314 adet artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 247 adet azaldı. Kalkınma ve yatırım bankalarında ise değişmedi.

Ocak-Mart 2011 dönemi sonu itibariyle mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 308 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında 931, özel sermayeli mevduat bankalarında 445, yabancı sermayeli bankalarda ise 116 olarak gerçekleşti.

-ÇALIŞAN SAYISI-

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı son bir yılda 5.545 kişi (yüzde 3,2 oranında), Ekim-Aralık 2010 dönemine göre ise 1.535 kişi (yüzde 1 oranında) artarak 180 bin 38 oldu.

2010 yıl sonu rakamlarına göre çalışan sayısı kamusal sermayeli mevduat bankalarında 739 kişi, özel sermayeli mevduat bankalarında 4.932 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 46 kişi artarken, yabancı sermayeli mevduat bankalarında 4.179 kişi, Fon bankasında ise 3 kişi azaldı.

Ocak-Mart 2011 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 27’si kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 49’u özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 21’i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5.633 olurken, bu rakam kamu sermayeli bankalarda 15.991, özel sermayeli bankalarda 8.051 ve yabancı sermayeli bankalarda 2.365 oldu.

-KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 50-

Ocak-Mart 2011 dönemi itibariyle, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1’i ilköğretim, yüzde 20’si orta öğretim, yüzde 68’i yüksek öğretim kurumları mezunu, yüzde 11’i ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu.

Kamusal sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 77’sini yüksek öğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluşturdu. Bu oran, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 81, yabancı bankalarda yüzde 75 ve kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 75 şeklinde.

Ocak-Mart 2011 dönemi itibariyle bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 50’si kadınlardan oluştu. Bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 40, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 54, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında yüzde 36, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 33 düzeyinde.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş