Danıştay Tam Gün Yasasını iptal Etti

Reklamlar
Reklamlar

Danıştay Tam Gün Yasasını iptal Etti – Bazılarının şiddetle desteklediği bazılarının da şiddetle reddetdiği tam gün yasası Danıştay tarafından iptal edildi.

Danıştay, ‘Tam Gün Yasası’nın ”Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına” ilişkin bölümünü iptal etti.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde 16 Temmuz 2010’da yayımlanan ”Tam Gün Kanunu ile İlgili Basın Açıklaması” ile, 5947 sayılı Yasa ve bu Yasa hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararına göre, üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açmaları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığı ve bu uygulamanın 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren başlayacağının duyurulmasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’a dava açmıştı. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay Nöbetçi 5. Dairesi, işlemin yürütmesini durdurmuştu.

Reklamlar

SAĞLIK BAKANLIĞI İTİRAZ ETMİŞTİ
Davalı Sağlık Bakanlığı, bu karar itiraz ederek kararın kaldırılmasını istemiş, itirazı görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sağlık Bakanlığının itirazını kabul etmiş ve üniversite öğretim üyeleri dışında kamuda çalışan tüm doktorların muayenehane açamayacakları ve özel sağlık kuruluşlarında çalışamayacaklarına ilişkin işlemi, hukuka uygun bulmuştu.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ
Davayı esastan görüşen Danıştay 5. Dairesi, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili işleminin, ”Kamuda görevli hekimlerin muayenehane açamayacaklarına” ilişkin bölümünü iptal etti. Daire işlemin, ”Kamuda görevli hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına” ilişkin bölümünün iptal istemini ise reddetti.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş