Press "Enter" to skip to content

Enflasyon Rekor Kırdı Yüzde 4’e indi

Reklamlar
Reklamlar

Enflasyon Rekor Kırdı Yüzde 4’e indi – Yüzde 4’e indi demeyelim hatta %4’ün altına indi. Gerçektende harika bir şey Türkiye en son 1970 senesinde enflasyon bu rakamlarda idi. İşte ayrıntılar;

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,42, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 1,22 arttığını açıkladı.

Reklamlar

TÜİK’in 2003 baz yıllık verilerine göre, Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE’de yüzde 3,99, ÜFE’de yüzde 10,08 oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart), TÜFE’de yüzde 1,57, ÜFE’de yüzde 5,40 oranında artış gerçekleşti.

Mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,29, üretici fiyatlarında yüzde 9,36 düzeyinde oldu.

Enflasyon böylece 1970 Haziran ayında bu yana ilk kez yıllık bazda yüzde 4’ün altına indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2011 Mart ayında aylık bazda enflasyon TÜFE’de yüzde 0,42, ÜFE’de ise yüzde 1,22 artış gösterdi. TÜFE’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,99, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,29 artış meydana geldi.

Piyasada mart ayına ilişkin TÜFE beklentisi yüzde 0,65-0,75, ÜFE beklentisi yüzde 1,30 dolayında idi. Merkez Bankasının mart ayı ikinci anketinde ise geçtiğimiz ayla ilgili TÜFE beklentisi yüzde 0,73, 12 ay sonrasının yıllık TÜFE beklentisi de yüzde 6,85 olarak belirlenmişti. Buna göre TÜFE de ÜFE de piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE’de en yüksek artış yüzde 8,01 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Ana harcama grupları bazında yıllık bazda TÜFE çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,86, ulaştırmada yüzde 6,91, ev eşyasında yüzde 6,11, giyim ve ayakkabıda yüzde 5,43, konutta yüzde 4,57, eğitimde yüzde 4,28 arttı.

Yıllık TÜFE haberleşmede yüzde 4,17, eğlence ve kültürde yüzde 2,19 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1,49 oranında düştü.

Martta endekste yer alan 445 maddeden, 67’sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 272 maddenin ortalama fiyatında artış, 106 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.

-ÜFE-

2011 yılı Mart ayında aylık bazda ÜFE yüzde 1,22, yıllık bazda yüzde 10,08 ve on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 9,36 arttı.
Aylık değişim tarım sektöründe yüzde 0,68, sanayi sektöründe yüzde 1,34 olarak gerçekleşti.

Tarım sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,54, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18 arttı. Sanayi sektörü endeksinde ise 2010 yılının mart ayına göre yüzde 9,98, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 7,54 artış meydana geldi.

Bir önceki aya göre sanayi endeksi alt sektörlerinde, en yüksek aylık artış yüzde 15,06 ile metal cevheri, yüzde 9,08 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, yüzde 6,88 ile ham petrol ve doğal gaz çıkarımı, yüzde 3,52 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 2,94 ile tekstil ürünleri imalatı, yüzde 2,62 ile deri ürünleri imalatında görüldü.

Bir önceki aya göre mart ayında tıbbi hassas ve optik aletler imalatı yüzde 1,02, giyim eşyası imalatı yüzde 0,89, mobilya imalatı yüzde 0,82, iletişim teçhizatı imalatı 0,57, elektrik gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 0,45 geriledi.

2011 Mart ayında ÜFE endeksinde yer alan 785 maddeden 161’inin ortalama fiyatlarında değişim olmadı, 439 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 185 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

-ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ-

Mart ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ”çekirdek enflasyon” yerine açıklanan TÜFE göstergeleri martta aylık bazda mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,69, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,70 arttı.

Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,26, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,56, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,27, enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,30 arttı.

Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatı yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 0,66, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,57, enerji hariç gıda ve alkolsüz içecekler alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda da yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ise ”çekirdek enflasyon” yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay,mevsimlik ürünler hariç yüzde 4,22, işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,54, enerji hariç yüzde 3,47, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 4,03 arttı.

Fiyatlar enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç yüzde 3,89, enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 3,99, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen, yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç yüzde 4,82, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleriyle altın hariç yüzde 4,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç yüzde 3,77 artış gösterdi.

Mart ayında sanayi sektöründe fiyatlar yüzde 1,34, tarımda yüzde 0,68 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, üretici fiyatlarında aylık bazda yüzde 1,22 artış meydana geldi. Tüketici fiyatları enflasyonundaki artış Mart ayında yüzde 0,42 oldu, ancak önümüzdeki dönemde üretici fiyatlarındaki artışın, tüketici fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Üretici Fiyat Endeksi, ilk çeyrek itibariyle yüzde 5,40, yıllık bazda yüzde 10,8 olarak hesaplandı. Sektörler itibariyle bakıldığında da Ocak-Mart döneminde tarım sektöründe ÜFE yüzde 5,84, sanayi sektöründe yüzde 5,31 arttı. Yıllık bazda da tarım sektöründe ÜFE artışı yüzde 10,54, sanayi sektöründe yüzde 9,98 olarak gerçekleşti.

-BALIKÇILIKTA MART AYI FİYAT ARTIŞI YÜZDE 13,68’İ BULDU-

Tarım sektörünün alt kalemleri incelendiğinde Mart’ta aylık bazda, tarım, avcılık ve ormancılıkta yüzde 0,39, balıkçılıkta ise yüzde 13,68’lik fiyat artışı ortaya çıktı. Balıkçılıkta yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı, yüzde 32,24’e ulaştı. Yıllık bazda artış da yüzde 9,93 olarak hesaplandı.

-İMALAT SANAYİNDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 1,48 OLDU-

Sanayi sektöründe Mart ayında yüzde 1,34’ü bulan fiyat artışı, üç aylık dönemde yüzde 5,31, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,98 oldu. Sanayi sektöründe 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 7,54’lük fiyat artışı meydana geldi.

Sanayinin alt sektörlerinde geçen ay imalat sanayinde yüzde 1,48, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,62 artış kaydedildi, elektrik gaz ve su sektöründe ise yüzde 0,36 gerileme görüldü.

Bu sektörlerde yıllık artış da imalat sanayinde yüzde 10,51, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,35, elektrik gaz ve suda ise yüzde 3,80 olarak belirlendi.

İmalat sanayinin alt sektörüne bakıldığında ise bir önceki aya göre en fazla fiyat artışı, yüzde 9,08 ile kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri görüldü. Bu sektörü, yüzde 3,52 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, yüzde 2,94 ile tekstil ürünleri imalatı ve yüzde 2,62 ile deri ürünleri imalatı izledi.

Yıllık bazda da kok kömürü refine edilmiş petrol ürünleri yüzde 34,66’lık fiyat artışı ile ilk sırada yer aldı. Bunu, ikinci sırada yüzde 27,54 ile tekstil ürünleri, üçüncü sırada da yüzde 24,09 ile ana metal sanayi takip etti.

Buna karşılık 1 yıllık dönemde diğer ulaşım araçları imalatında fiyatlar yüzde 9,08, büro makineleri imalatında yüzde 1,71, tütün ürünleri imalatında yüzde 1,60 düştü.

-TÜKETİCİ FİYATLARI-

Tüketici Fiyatı Endeksi’ne (TÜFE) göre de Mart ayında Türkiye genelinde yüzde 0,42 aylık fiyat artışı kaydedildi.

Ana harcama gruplarında en yüksek fiyat artışı yüzde 1,57 ile ulaştırmada görüldü.

Fiyatlar, Mart ayında endekste yer alan gruplardan alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0,03, giyim ve ayakkabıda yüzde 0,77, konutta yüzde 0,38, ev eşyasında yüzde 0,94, sağlıkta yüzde 0,15, haberleşmede yüzde 0,34, eğlence ve kültürde yüzde 0,46, eğitimde yüzde 0,29, lokanta ve otellerde yüzde 0,43, çeşitli mal ve hizmetler grubunda da yüzde 1,17 arttı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise fiyatlarda yüzde 0,41 düşüş gözlendi.

Yılın ilk çeyreği itibariyle bakıldığında, giyim ve ayakkabıda fiyatların yüzde 11,84 düşmesi dikkati çekti.

Bu dönemde de en yüksek artış ulaştırmada görüldü. Ulaştırmada fiyat artışı, yüzde 4,86’yı buldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,77, çeşitli mal ve hizmetler grubunda da yüzde 3,40 fiyat artışı meydana geldi.

Giyim ve ayakkabıda fiyatlar, yıllık bazda bakıldığında ise yüzde 5,43 arttı. Mart 2010-Mart 2011 döneminde fiyatların en fazla arttığı sektörlerin başında yüzde 8,01 ile lokanta ve oteller, yüzde 7,86 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 6,91 ile ulaştırma, yüzde 6,11 ile ev eşyası geldi.

Son 1 yıllık dönemde fiyatı düşen alanlar ise haberleşme (yüzde 4,17), eğlence ve kültür (yüzde 2,19) ile alkollü içecekler ve tütün (yüzde 1,49) oldu.

Samanyolu Haber

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

Be First to Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.