Press "Enter" to skip to content

Sümer Holding Arazisi Satışa çıktı

Reklamlar
Reklamlar

Sümer Holding Arazisi Satışa çıktı – Sümer Holding’e ait iki arazi satışa çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Sümer Holding A.Ş.’ye ait Ankara Çankaya’nın Çukurambar Mahallesindeki iki araziyi satışa çıkardı.

İki ayrı adada bulunan taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar “satış” yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere bütün halinde ihale edilecek.

Geçici teminatın 2 milyon dolar olarak belirlendiği taşınmaz ihalesinde son teklifler 7 Haziran 2011, saat 17.00’a kadar verilecek.

Reklamlar

ÖİB’nin taşınmaz satışıyla ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Sümer Holding A.Ş.ye ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Çukurambar Mahallesinde bulunan Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Kararı ile 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri onaylanmış olan ve plan hükümlerinde yer alan diğer hususların yanı sıra “Kentsel Servis Alanı ve Konut Alanında birden fazla ada/parselin mimari projeye göre birlikte projelendirilmesi halinde ada/parseller arasında inşaat alanı transferi yapılabilir” düzenlemesi de değerlendirilmek suretiyle iki ayrı adada bulunan taşınmazlar ve üzerindeki varlıklar “Satış” yöntemi ve “Pazarlık” usulü uygulanarak özelleştirilmek üzere bütün halinde ihale edilecek. İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacak. Geçici teminatın 2 milyon dolar olarak belirlendiği ihalede, tanıtım dökümanı ve ihale şartnamesi bedeli 5 bin TL olarak saptandı. İhaleye katılacaklar, 7 Haziran 2011, saat 17.00’a kadar son tekliflerini verecek. Teklifler dolar olarak alınacak ve ihale dolar üzerinden sonuçlandırılacak. Teklifler peşin esasına göre değerlendirilecek. Teklif bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.

ÖİB’nin Çukurambar Mahallesi’nde satışa çıkaracağı arazilerden ilki 9 bin 350 metrekarelik büyüklüğe sahip. Arazinin imar fonksiyonları şöyle:

“Maksimum İnşaat Alanı 23 bin 375 metrekare olan kentsel servis alanı: büro, işhanı, gazino, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel veya resmi eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb.”
Çukurambar’da satışa çıkarılan diğer arazi ise 7 bin 470 metrekare büyüklüğünde. Bu arazinin imar fonksiyonları şu şekilde:

“Maksimum inşaat alanı 18 bin 675 metrekare olan konut alanı: konut, çok amaçlı studyo daire ve rezidans, Zemin ve 1. katta konut haricinde ticari birimler, çarşı, restoran, büro, banka, ticari büro servisleri, sinema, tiyatro gibi sosyal-kültürel tesisler, yönetimle ilgili tesisler, özel veya resmi eğitim tesisleri, sağlık tesisleri vb.), ile üzerinde bulunan binalar, devredilebilir nitelikteki irtifak ve kullanma hakları, envantere kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis, makina ve cihazlar, benzeri maddi duran varlıklarla beraber iki ayrı adada bulunan taşınmazlar (bütün halinde) satışa konu.

Haber7

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

Be First to Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.