Press "Enter" to skip to content

Aşk Rap Nickleri

Reklamlar
Reklamlar

En Güzel Aşk Rap Msn Nickleri Sayfası – Bu sayfamızda Yeni Değişik Aşk Rap Nickleri ve Kısa Aşk Rap Nickleri hazırladık. Sizde de burada olmayan farklı Aşk Rap Msne nikleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım. Buyrun Aşk Rap Nickleri;

Ah bu kِrpelerde kalmam‎‏ fikir ak‎l Dumanl‎ bahçelerde aleve ver otu tipin coni mayk‎l

Reklamlar

Eski dosttan dü‏man olmaz bunlar en büyük yalanlar

3 Nankِr bir araya gelmi‏ çekip gitmi‏ ‏eref Esefle k‎nama gِrevindeki yalakal‎kla mükellef

Kendine bir gün kِtü gِzlerle bak ay‎b‎n‎ yüzüne vur A‏aً‎la dürüst ol bir kere olsun s‎n‎rda dur

Baksen ‏u i‏e ee maneviyata sayg‎da kusura m‎ kalm‎‏ iki Hece

Tepelemesine ç‎k seco omzuna yüklen k‎r kalbini ver elime

Beni devirmek çok kolaysa tarihinden Ad‎m‎ sil

On bin resme dahil olsan ben veririm en iyi pozu

Benimle ay l‎ ben li konu‏ma dilini keserim

Rap hayat‎n‎ tek parçamla bitiririm yeminliyim

Melek yan‎mda yüzünü saklar felek yüzüme ka‏ çatar

Bir tek bu hüznü sen boًars‎n ipek tenin derime bats‎n

En güzel ‏iirlerimle kaleme ad‎n‎ say‎klat‎r‎m

Odam‎n hayaletisin sessizliًine a‏‎ً‎m

Ahbaplar maymun i‏tah sahibi benim içim senle tok

Yok ki gücüm belki devler ülkesinde bücürüm

Seni içeren masallar‎m anlat‎lacak kadar k‎sa deًiller

A‏k ilinde bir tarafta cüceler diًer yanda devler

Heey büyücü yapt‎ büyüyü Büyüde gel tutulamaz her el

Bu girdab‎n yokedici dِngüsünde yalpalan Sinsi sinsi yakla‏and‎r ad‎n‎ koydum ‏eytan

An‎lar‎n kabuslar‎m‎n alevleriyle yans‎n Karamsar gِkyüzümden y‎ld‎z‎msa kays‎n

Vakitsiz ِlümlere ak‎tt‎ً‎m gِz ya‏lar‎m için Sürtük kader utans‎n

berdu‏a name yakma çek git ilerle milim Milim

> Gözlerimden yaş boşa düşmez oğlum zamanım geldi, Çekmeyen anlamaz iş başa düşmedi oğlum,çekse bilirdi!

> İçine kapanık ipte boynu sallanan adam tek tanık

> Atta oğlum izi kalsın sağır duymazsa kör işitir, Tüm yalanlar işitilir,korku adamı donuna işetir!

> Dik bir yokuş hayat,başında azrailiyle bekleyen, Azrail melekten korkma!O bir emri yerine getiren!

> Bunu oyun mu sandın? Hileni ancak kendine yedirirsin sené

> Ah bu derinde taş dibe düşmez oğlum,öyle derindi, Haktan başka yol düze çıkmaz oğlum,köprü gerildi!

> Yokluğum varlığımı arat,aydınlık günü karart, Yeryüzü kalır kıraç sırf uçurum ve yamaç, yetiştim bana yer aç,doymadın karnın aç!

> Onu düşünürüm hep ah çekerek kal demeseydi vururdum kendimi ani, Gülümserim içime düşer göz yaşlarım,şeytanımı taşlarım!

kader yazılmıs magdem oynamak düşer derdi içime atmak ya kanser yada verem eder seni unutmak ister bu esralı gözler

ben degildim onlar oldu vefasız ben sefildim gecelrimde onlar kaldı cezasız

askını söle bana fiyatı ne kadar ben deki yürek ulan allahına kadar

dunya koca mekan acıması binlerce insan sokaklarda savunmasız bursa dunya içinde bir alt küme sucun mechul gidersin güme

aglarım kimseler duymaz sesimi hakırırım yıldızlara ismini

kac sokak var gördügümde agladım bilirmisin yanlızlıktan migdem bulanır geldesem gelirmisin

Hal yalın ayak yalınken aklı alın…

Huzur özür dilemeli bana uğaramadığı her gün için

Gurur affetmeli ona sadık olamadım tek eksiğim

Belki buydu yazdıklarımı dinlenecek hale getiren

Zehri tatmak gerekir bazen bilki senin elinden…

Zorda olsa irade sende hakim her bi hücreme

Kilit sinirlerimde kazılı nefretimle…

Sardım sarmaladım sigaramı kırdım yapıştırdım

Tuttum ucunu yaktım baktım heryer yangın

Emin ol emin yemin unutulmaz seni gidi it hislerin hain

Barış adına savaş saklanamaz kaçamazsın gözlerim şahin

Bu dilden firar eden her söz, yaydan çıkmış ok gibi

Gece-gündüz ömürden yontar dünya dönmez yarensiz

Varlık ruhu terk eder gözüm gözünden ayrılınca

Bendeki aşk altın misali ağırlığınca

Sensiz benlik yokluk demek kalbim sana emekçi

Aşk denen illet çorak arazide tilki misal kurnaz bekçi

Yel eserse kırmaz dişimi, kalp bir körse görmez bir şeyi

Saatler seni alır benden korkarım olamaz gelişi

Melek yanımda yüzünü saklar felek yüzüme kaş çatar

Bir tek bu hüznü sen boğarsın ipek tenin derime batsın

En güzel şiirlerimle kaleme adını sayıklatırım

Odamın hayaletisin sessizliğine aşığım

Ahbaplar maymun iştah sahibi benim içim senle tok

Yok ki gücüm belki devler ülkesinde bücürüm

Seni içeren masallarım anlatılacak kadar kısa değiller

Aşk ilinde bir tarafta cüceler diğer yanda devler

Heey büyücü yaptı büyüyü Büyüde gel tutulamaz her el

Bu girdabın yokedici döngüsünde yalpalan Sinsi sinsi yaklaşandır adını koydum şeytan

Anıların kabuslarımın alevleriyle yansın Karamsar gökyüzümden yıldızımsa kaysın

Vakitsiz ölümlere akıttığım göz yaşlarım için Sürtük kader utansın

Berduşa name yakma çek git ilerle milim Milim

Ah bu körpelerde kalmamış fikir akıl Dumanlı bahçelerde aleve ver otu tipin coni maykıl

Eski dosttan düşman olmaz bunlar en büyük yalanlar

3 Nankör bir araya gelmiş çekip gitmiş şeref Esefle kınama görevindeki yalakalıkla mükellef

Kendine bir gün kötü gözlerle bak ayıbını yüzüne vur Aşağıla dürüst ol bir kere olsun sınırda dur

Baksen şu işe ee maneviyata saygıda kusura mı kalmış iki Hece

Tepelemesine çık seco omzuna yüklen kır kalbini ver elime

Beni devirmek çok kolaysa tarihinden Adımı sil

On bin resme dahil olsan ben veririm en iyi pozu

Benimle ay lı ben li konuşma dilini keserim

Rap hayatını tek parçamla bitiririm yeminliyim

Tek bir ihtimal var desem yerli yalaka sensin

Kalbim eski dosta küser bu muhabbet burda biter

Gecmişimi gölgeye teslim etim

Kader yazılmıs magdem oynamak düşer derdi içime atmak ya kanser yada

Verem eder seni unutmak ister bu esralı gözler

Ben degildim onlar oldu vefasız ben sefildim gecelrimde onlar kaldı cezasız

Askını söle bana fiyatı ne kadar ben deki yürek ulan allahına kadar

Dunya koca mekan acıması binlerce insan sokaklarda savunmasız bursa

Dunya içinde bir alt küme sucun mechul gidersin güme

Aglarım kimseler duymaz sesimi hakırırım yıldızlara ismini

Kac sokak var gördügümde agladım bilirmisin yanlızlıktan migdem bulanır geldesem gelirmisin

Arabam yok ama sesimi kesmeyi bosuna esmeyin dönmesemde rapten vazgecmeyin

Ask dedigin yalan olmam ona teslim.

Gidersende geriye dönme dönersen de üstüne fazla bir sey giyme

Tutamadıgı verdigim sözlerimi silmedim yaslı gözlerini

Ölüm yakın görüyorum izlerini haydi son defa tutayım ellerini

Gülde güleyim sevde seveyim ölde öleyim senin için sensiz ben bir hiçim

Dostlar namertler hepsi sertler

İnlermeler fazla sürmez bu rap burda bitmez duygusala baglamısız tekbir cifli yetmez

Kolpa olan doslarım bu sözleri yesin gözlerini kacırmadan kullak verip dinlesin

Gun batımı ben ayyaşım bir köşe başında kaymışım

Baska kimseyi sevemicek benim onu sevmedigim başka kimseyi göremicek beni onu görmek istemedigim gibi

Son sölediklerim aklından cıkar çünkü gecerli degil onlar

Hırsından çatla kıskanç bir fırsat olsada tırsmasan atarsın bana kırbaç

Ölümün önüne geçmek olmaz yo isyan ancak buna kalp dayanmaz ancak farkına varmak gerekir herhangi bir suçlu aranmaz!

Boşluğa bakarken buldum birçok kez kendimi, volta attım amaçsızca baktım kol kırıldı yen içinde kaldı, keşke dedim kendi kendime şu arabanın, birde geri vitesi olsaydı boş hayal bu, geçmişi sadece dikiz aynasından görebilirsin.

Yaşama sade gözlerimle bakmadım ve kimse bilmez bir çok sır var hırsızlardan sakladığım ve çok sıkıldılar konuşmadım.

Yeraltından çıktım ben çoktan fareydim çok yol aldım, korktum bazen bende herkes gibi umudum kalmadı, fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır

Ne kadar insan varsa vardır bir o kadar da hayvan

Zaten farklı zevkler ve farklı renkler, önce saygı göster ondan sonra saygı gör, herkesin bir hakkı var elinde görmeyense kör…

Kanadımı kırdılar uçamadım anne savaşa soktular koşturdum kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum

Bir kursun kaleme benzer hayat tek eksik silgidir

İnsanlar kendileri yazmakta zannetmekte dunyanin gonlunu almak cok zordur oldurmek bir intihardir aldatmaksa intizardir kandirmaksa hep zarardir hep siyahtir

Size hastalık banada sağlık bulaşır kaskatı eder adamı bu it dalaşı basınç kasınca neden olur a kasmıyim ben asıl azınca beter olurum az miyim.

Sagopa Nickleri

Düş ve melodi en güzel düet suretin silindi kaldı silüet uykum yok yatağım soğuk kuvet

Bir umut at tarlama bende doğan güneşle neşelenip şarkımı söyleyeyim

Halim yalın son sireni bnm için çalın resmini çekmelisin her anın kanıdı olmalı her feryadın beni burdan alın canım sıkkın!!!

Yarimi alıp yanı ucuma bırakın ; kalbim yarım…

Feri kaçmış iki göz birbirine sarılmış iki titrek dudaktan ibaret suratım yardım çağır kurtarır bedeni elbet birileri

Tahammülsüzüm… dindirir acımı elbet bir melek!!!

Beni sewmek için programlanma devrelerini yakarım şu an bilimsel aşığım bir kişi hariç herkese şaşığım…

Acımasızca geçip giden zamandan geriye kalan sadece yalnızlıklarımız…

Dudaklarım kilitli hoşçakal bugün sende yolcusun dünlerimde sorgusun ve 24 lük yorgunsun gitte dinlen gidenlerle yarınım kapıda bekliyor ve son veda zamanı

Aynalarda buğulu yüzünü göremes oldum ve iyimserlik matemimde sarıgül tuttum hayallerim yok oldu koyduğum yerde yoktu hiç biri…

Tepelemesine çık sago omzuna yüklen kır kalbini ver eline…

Unutma kurşun hergülümsediğinde bir kap ağlatır korkusuzluk sahipleri neden hep kemer arkasında silah taşır!!!

Son doğum günümde kendime yeni bir ben aldım umarım kaderin bitiş çizgisinden uzağım tanrım umarım tanrım

Ben rüzgarın aruz vezni sen kükürdü ancak sus karıncalandı kalp söyle bana nedir amaç…

Esti geçti hayatımdan bin eser ve bn kader kazı kazan kazandığım bir adam ve bin keder

Kalbin yalın hali bulutsuz ah şu mevsim deişmekte billur su kusursuz ruhum sensiz huzursuz.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

Be First to Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.