Kemalist Nickler

Reklamlar
Reklamlar

En Güzel Atatürkçü Nickler Kemalist Nickleri Sayfası – Bu sayfamızda Yeni Değişik Kemalist Nickler ve kısa Kemalist Nickler hazırladık. Sizde de burada olmayan farklı Kemalist Msne nikleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım. Buyrun Kemalist Msn Nickleri;

● Millete efendilik yoktur Hizmet vardır Bu millete hizmet eden onun efendisi olur

Reklamlar

● Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman tam bağımsızlık dediğimizi herkesin anlaması gerekir

● Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir Türk dili, dillerin en zenginlerindendir Yeter ki, bu dil şuurla işlensin Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir

> Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

> Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

> Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

> Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur İşte parola budur

> Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

> Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkumdurlar

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir

Gerçi bize milliyetçi derler Ama, biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır

● Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz

● Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir

● Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız Çalışmaların en yükseği budur

● Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir

● Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir

● Sizler, yani yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir

● Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister

Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı bir türlü öğretemedim

● Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş