Etiket: atatürk ekonomi inkilapları

  • Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar

    Sanayi Alanında Yapılan İnkılaplar Kısaca – Yeni kurulan ülkemizin kalkınması için bir dizi yeniliklerin yapılması Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülmüştü. Bu yazımızda sanayi alanında yapılan yenilikler nelerdir kısa bir şekilde madde madde yazacağız. 1- 1925’te “Sanayi ve Maadin Bankası” kuruldu. 2- 1927’de “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı. 3- 1933’te “İlk Beş Yıllık Sanayi Planı” hazırlandı.…

  • Atatürk’ün Ekonomi Alanında Yaptığı Yenilikler

    Atatürk’ün Ekonomi Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir Mustafa Kemal Atatürk ülkenin gelişmesi için ekonomiye büyük önem verirdi ve Atatürkün ekonomi ile ilgili yaptığı hizmetler çoktur. Buyurun; Atatürk’ün Ekonomi Alanında aldığı kararlar; 1-Hammaddesi yurt içinde olan endüstri kollarının kurulması, 2-Özel girişimcilerin desteklenmesi, 3-Yatırımcılara kredi sağlayacak bankaların kurulması, 4-Günlük tüketim mallarına öncelik verilmesi, 5-Önemli kuruluşların millileştirilmesi, 6-Sanayii teşvik…