Etiket: atatürk öğrenim

 • Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı Yenilikler

  Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptığı Yenilikler

  Atatürk’ün Eğitim Alanında Yaptıkları Nelerdir? Mustafa Kemal Atatürkün eğitim alanında yaptığı yenilikler çalışmalar saymakla bitmez dostlar. Her meseleye ince ince düşünüp öyle karar vermiştir ve eğitim içinde bir çok projesi olmuştur. Atatürk’ün eğitim alanında yaptığı yenilikler maddeler halinde kısaca bu yazımızda olacaktır arkadaşlar. 1- 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi.…

 • Atatürk’ün okuduğu okulların şimdiki adları

  Atatürk’ün okuduğu okulların şimdiki adları isimleri – Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen Mustafa Kemal’in eskiden gittiği okullar şimdilerde hangi isimlerle anılıyorlar ve bu mektepler şu anda hala aynı görevi görüyorlar mı bu yazımızda bakacağız arkadaşlar. Atatürkün gittiği okulların şimdiki isimleri Mahalle Mektebi: Osmanlı Eğitim sisteminde sübyan okulu olarak geçen, ilk öğretim düzeyinde eğitim veren…

 • Mustafa Kemal Atatürk’ün Karnesi

  Mustafa Kemal Atatürk’ün Okul Karnesi Bu sayfamızda sizlere Atatürkün karnesi ile ilgili resimi ve karnedeki detayları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün Okul Karnesi ve Atatürkün İstanbul Harp Okulundan aldığı karneyi göreceksiniz.

 • Atatürkün Eğitim Hayatı

  Atatürkün Eğitim Hayatı Kısaca – Mustafa Kemal Atatürkün okul hayatı başarılar ile geçmiştir. Daha günümüz tabiriyle ilkokula giderken bile çok başarılı olduğunu, arkadaşlarından neredeyse her alanda çalışkan olduğunu davranışları ile belli etmişti. Atatürkün Eğitim Hayatı Mustafa, öğrenim çağına gelince Hafız Mehmet Efendi’nin mahalle mektebine başladı. Sonra babasının isteğiyle, yeni bir yöntemle öğretim yapmak üzere Selanik’te…

 • Atatürkün Eğitime Verdiği Önem

  Atatürkün eğitime verdiği önem kısaca özeti – Mustafa Kemal Atatürk’e göre, ekonomide, sağlıkta, sanatta, sporda nerede bir problem varsa onun temelinde eğitim yatmaktadır. Atatürk, Millî Eğitime bir başka açıdan da büyük önem vermiştir: kurulan genç Cumhuriyet ve bu Cumhuriyetin dayandığı temel ilkeler, Türk inkılâbı, ancak yetişecek güçlü; aydınlık kafalı, sağlam karakterli yeni kuşaklarla ayakta durabilirdi.…

 • Atatürkün Öğrenim Hayatı

  Mustafa Kemal Atatürkün Öğrenim Hayatı Kısaca Özet – Okuduğu okullar ve okullardaki başına gelen anıları da dahil Atatürkün Öğrenim hayatı özet olacak şekilde resimli kısa bilgiler bu yazımızda sizlerle olacak arkadaşlar. Atatürk’ün Öğrenim Hayatı: M. Kemal önce annesinin isteğiyle Mahalle Mektebi’ne gitmiştir. Burada modern bir eğitim verilmediği için Şemsi Efendi İlkokulu’na başlamıştır. Şemsi Efendi Okulu’na…

 • Atatürkün Hayatı Maddeler Halinde

  Bu yazımızda Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı madde madde kısaca anlayacağınız şekilde sizlere yazılmıştır. Zaman aralığı ve tarihler dikkate alınarak sırasıyla yazıldı arkadaşlar. 1881: Selanik’te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi. 1902 Harp Akademisi’ne girdi…

 • Atatürkün Hayatı Kronolojisi

  Atatürkün Hayatı Kronolojisi – Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürkün hayatının kronolojik sıralaması sıraya göre tarihleri ile birlikte madde madde kısa olacak şekilde yazılmıştır. 1881: Selanik’te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye’ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi’ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına…