Etiket: laiklik

  • Laiklik İlkesi

    Laiklik İlkesi

    Laiklik ilkesi nedir? Kısaca özellikleri Bu sayfamızda Atatürk’ün temel ilkeleri arasında olan laiklik ilkesinin özellikleri tanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Üzerinde en fazla tartışılan ve hala gündemde olan bu konu hakkında bilgileri aktarmaya başlayalım sizlere. Laiklik, gerçek manada, din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir ancak hiç bir kimse…

  • Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

    Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri ile Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924). Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu. (3 Mart 1924). Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartıldı (3 Mart 1924). Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925). Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat…