Tuğbam » Şiir » Kadir Gecesi ile ilgili şiirler

Kadir Gecesi ile ilgili şiirler


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Kadir Gecesi ile ilgili şiirler Kadir gecesi hakkında şiirler

Kadir gecesi için şiirler ve Kadir gecesi güzel şiirler için buyurun arkadaşlar.

KADİR GECESİ

Tövbe istiğfar edelim
Duayla hakka gidelim
Gelin hep bayram edelim
Bu gece kadir gecesi.

Kabul görür tüm dualar
Gerçeğe döner rüyalar
Mübarek olan bu aylar
Bu gece kadir gecesi.

Tan vaktine kadar zikret
Dualarla Rabbime git
Yaradan affeder elbet
Bu gece kadir gecesi.

Bu fırsatı kaçırmayın
Nur-u boşa uçurmayın
Süslenmeyin açılmayın
Bu gece kadir gecesi.

Af ola günahlarımız
Ne olacaktır halimiz
Kuran okusun dilimiz
Bu gece kadir gecesi.

Bin aydan hayırlı gece
Rabbime sığın bu gece
Faziletli nurlu gece
Bu gece kadir gecesi.

Melekler peş,peşe indi
Sızlayan yaralar dindi
Gelin zikredelim şimdi
Bu gece kadir gecesi.

Kuran indi bu gecede
Saf,saf melekler hecede
Cebrail de bu alemde
Bu gece kadir gecesi.

Bitmez bu gecenin feyzi
Rahmet iner dizi,dizi
Güler peygamberin yüzü
Bu gece kadir gecesi.

AHMET ACAR

—-

Kadir Gecesi şiiri

Ey! Kara düşleri aklayan gece,
Nurunda günahlar paklayan gece,
Ey! İçinde bin ay saklayan gece,
Sende nazil oldu, Hazreti Kur’an,
Kâinat görmedi böylesi gufran
Ey! Yüzleri Hakk’a döndüren gece,
Nurundan güneşler söndüren gece,
Ey! Şerr’i, şeytanı, sindiren gece,
Yedi kat semâda bütün kapılar;
Açıktır seninle, tâ fecre kadar
Sen ki; bir koca yıl, özlenen gece,
Yolları, aç susuz gözlenen gece,
Sen ki; on gecede gizlenen gece,
Sarsılır, seninle gökler dilekten,
İğne atsam, yere düşmez melekten

Geceler sultanı, Kadir gecesi,
Yedi kat göklerde, kulların sesi,
Duydum ki yerini bulmuş nicesi,
Bir yer ver demeyeSana yöneldim
O gece hacetler, bol tutulurmuş,
O gece arayan dostu bulurmuş,
Gönüller, Muhammed tahtı olurmuş,
Gönlümü taht edip,Sana yöneldim
O gece melekler, saf saf inermiş,
O gece acılar, dertler dinermiş,
O gece cehennem bile sönermiş,
Ben aşk ateşiyle, Sana yöneldim

Sahip kimdir, dedim, ıssız çöllere,
Şimşeklere, tayfunlara, sellere,
Yedi kat semaya bakan ellere,
Hep seni dediler, Sana yöneldim

NOt: Şair ismi olmadığından isim yayınlanmamıştır.

—-

Kadir Gecesi

Huzurunda toplandı kulların dizi dizi,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.
Bu mübarek gecede bağışla hepimizi,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Mahrum kalanlar onmaz, erelim rahmetine,
Engelleri aşarak girelim cennetine,
Alemlerin rahmeti Muhammed hürmetine
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Bize rehber olarak habibini gönderdin,
Nice ayetler ile gerçekleri gösterdin,
Kitabında bizleri affetmeye söz verdin,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Reddeyledik bâtılı, islâmını hak bildik,
Emrine teslim olup huzurunda eğildik,
Tevbe, istiğfar ile el açtık sana geldik,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

İnsanlığın tükenmiş merhametten nasibi,
Müslüman kanı ucuz, akar durur sel gibi,
Müslüman müslümana düşman gibi, el gibi,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Mazlumların hakkını zalimden alamadık,
Garibin gözyaşına bir çare bulamadık,
Gelip geçti ömrümüz, iyi kul olamadık,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Birliğine inandık, bizi yaratan sensin,
Bu makama getirip huzurda tutan sensin,
Sen gafursun, rahimsin, affetmeyi sevensin,
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Bunca günah yüküyle huzuruna varınca
Halimiz nice olur, mizanlar kurulunca,
Amelimiz sayılıp, sualler sorulunca
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Tuzak kuran hain de tuzağı da yok olsun.
Dünyada, ahirette yüzlerimiz ak olsun.
Tüm ümmeti Muhammed dertlerden uzak olsun.
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Huzurunda çaresiz kulların dizi dizi.
Affet Allah’ım bizi, affet Alah’ım bizi.
Bu Kadir Gecesinde bağışla hepimizi.
Affet Allah’ım bizi, affet Allah’ım bizi.

Kadir Soytürk

—-

KADIR GECESI

‘ Oku…’ ilk âyetiyle bu gecede başlayan
İnip inip yirmi üç yılda tamlandı KUR’AN…

Ayet âyet iniyor muhteşem Kitap KUR’AN
ALLAH lûtfuna erdi aylar içi RAMAZAN.

‘ Bin aydan hayırlıdır…’ der ki sûre bundandır
Çünkü bu ay içinde KADİR GECESİ vardır.

CEBRAİL ve MELEKLER hayır için inerler
Gün doğumuna kadar hayır dolar gökler,yer.

Güvercin kanadında açılır can yarışa
Melekler şahit olur yakarıp, yalvarışa.

Bu gecenin affıyla günâhlar erir bir bir
İşte mübarek gece emsâlsiz bir gecedir…

Hûşû ile okuyup her âyetten ders alan
Müminlere sen şahit ol Yüce Kitap: KUR’AN…

Alper Kürük

—-

KADİR GECESİ’NE HÜRMETEN

Açılsın tüm gönül kapıları ,
Kırılsın tüm yaşamın arzuları.
Vardıkmı İmân Denizi’ne
Kavuşuruz Yüce Rahmete.

Peygamber Efendimizin Nuru ile
Alnımız ak, yüzümüz pak.
Tek istediğimiz; bu mübarek gece
Şahadetlik etsin biz Müminlere.

Yüce Rabbimin bereketi ve affı boldur.
Ona, dualarla açılan eller, sükŭndur.
Kadir Gecesi’nin yüzü suyu hürmetine,
İnşallah yolumuz, Cennet Yoludur……
Dursun TOMBUL

—-

LEYLE-İ KADİR

Ne zaman Resul girdi kırk yaşına
Gidiyordu Nur Dağının başına

Dalıyor ibadet ve tefekküre
Allah’ın hamdına ve de zikire

Leyle-i Kadir’de bir şey oluyor
Semalarda Cebrail görünüyor

İner Cebrail Melek Nur Dağına
Edep ile Hira Mağarasına

“Oku” emrini getirir Resule
O an Kur’an başlamıştır nüzule

Bin aydan daha hayırlı bu gece
Yaşayalım geceyi hece hece

Gece tanyeri ağarıncaya dek
Tüm melekler yeryüzüne inecek

Bu gece çok mübarek bir gecedir
Bütün gecelerden daha yücedir

Mübarek olan kutsal bu gecede
Çok dua edip bol yapmalı secde

Kur’an okuyup istiğfar etmeli
Geceyi zikir ile geçirmeli

Bu gecede Allah bol rahmet verir
İstenen şey rahmet ve mağfirettir

Geçmişinin hesabını yapmalı
Günahlardan tövbede bulunmalı

Ya Rab! Geceyi bize nasip eyle!
Sana muti olan birer kul eyle!

Ahmet Tanyeri – DİYARBAKIR

—-

Vuslat Gecesi (Kadir Gecesi)

Niye uyanmadın uyudun gönül,
Belki bu geceydi vuslat gecesi,
Niçin feryat figandaydı ya bülbül
Belki bu geceydi vuslat gecesi.

Muhabbetin bahçesinde bitmedin,
El erişti sen ham kaldın yetmedin,
Günahın mı yok ki tövbe etmedin,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.

Dereler “Hu” çekip seller inledi,
Dağlar, taşlar uğuldaşıp çınladı,
Arşı âlâ yer yüzünü dinledi,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.

Gece gündüz gaflet eyle gafil yat,
Nasıl isteyicin şeften şefaat,
Gözde değil gönül sende kabahat,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.

Bu gece kavuştu Mecnun, Leylâ’ya,
Bu gece erişti Yunus Mevlâ’ya,
Seyrettim karıştı damla derya ya,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.

Bugün bu gün, yarın,yarın her sene,
Hizmet ettik biz bu nefsin keyfine,
Feymânî, fırsatı kaçırdık yine,
Belki bu geceydi vuslat gecesi.
Bu gecedir gecelerin yücesi

Aşık Feymani (Osman Taşkaya)

—-

Kadir gecesi

O gece yer ve gök kurdu irtibat
O gece nurlandı arz ve semavat
Kur’an la müşerref oldu kâinat
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Allah’tan resul’e geldi ilk haber
Mukaddes görevi aldı peygamber
Ne güzel düsturdur ne güzel rehber
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

O gece her yerde esenlik vardır
Kulların gönlünde içtenlik vardır
Fecre kadar süren güvenlik vardır
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Ne bir gösteriş var ne de bir kibir
Kulların dilinde dua ve tekbir
Cennet kapıları açılır bir bir
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Allah’ın emriyle iner melekler
Cebrail Allah’ın emrini bekler
Sema’ya ulaşır bütün dilekler
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Aldırmadan şeytanların zecrine *
İhya edip kavuşanlar fecrine
Nail olur sevabına ecrine
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Abdulkadir Turğut

—-

Bin Aydan Hayırlı Kadir Gecesi

Biz ahir zamana geldik dayandık
Dünyaya meyledip şeytana kandık
Mübarek gecede nurla uyandık
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Hakkın rızasıdır bizdeki gaye
Allaha kul olmak büyük sermaye
Mevladan bizlere güzel hediye
Bin aydan hayırlı Kadir gecesi

Ne olur kardeşim nefsine dikkat
Şeytana uymazsan edersin rahat
Bu gece verilir sevaplar kat kat
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Bir ömre bedeldir, kula müjde var
Sen tevbe ette gönül, yaranı sar
Mevladan gayrisi kula olmaz yar
Bin aydan hayırlı Kadir gecesi

Ne olur kurulsun islam birliği
Bozulmaz İnşallah ihvan dirliği
Gönülden isteriz beraberliği
Bin aydan hayırlı kadir gecesi

Mümine Rabbinden hediye geldi
O zaman kulların yüzleri güldü
Salih kullar hemen kıymetin bildi
Bin aydan hayırlı Kadir gecesi

Salih Kozan

—-

Kadir Gecesi

Bin aydan daha hayırlıdır bu gece
Rahmet yağar yeryüzüne sessizce
Cebrail’le melekler iner bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece

Çarpar kalpler, Allah için bu gece
Açılır eller, dua için bu gece
İhya olunur, niyaz ile bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece

Rahmet deryasına dalalım bu gece
Kurtuluşa vesile olur bu gece
Dua, niyaz edelim; geceden fecre
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece

Rehberimiz Kur’an’dır, indi bu gece
Hürmetine sevabı vardır mislince
Affolur günahlar, belki de nice
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece

Kurtuluşa mucizedir bu gece
Döner diller, Allah için bu gece
Siner nurlar, her köşeye bu gece
Bir ömre bedel, emsalsizdir bu gece

Cemalettin Turan

—-

Bu Gece Kadir Gecesi

Mevla’mdan hediye bize,
Bu gece Kadir Gecesi.
Günahlarım gelsin dize,
Bu gece Kadir Gecesi.

Bu gecede indi Kur’an,
Bu gecede kutlu her an,
Kutlasın geceye eren,
Bu gece Kadir Gecesi.

Arza inmeye melekler,
Allah’ın emrini bekler,
Kabul olunur dilekler,
Bu gece Kadir Gecesi.

Esenlik kuşatır bizi,
Seksen yıl yaşatır bizi,
Günahlar boşaltır bizi,
Bu gece Kadir Gecesi.

Kardeşlerim unutmayın,
Bu gece uyku tatmayın,
O’nu duayla kutlayın,
Bu gece Kadir Gecesi.

26.09.2008 Osmaniye

İbrahim Pataz

—-

Ol Kadir gecesi mübarek olsun

Gönlümüzün ayı güneşi olan,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.
Hakka şükür eder kadrini bilen,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.

Alemlerin Rabbi Haktır yücesi,
Hakka niyaz eder o gün nicesi.
Bin aydan üstündür Kadir gecesi,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.

Hakka niyaz için açılmış eller,
Gönül teslim olmuş duada diller.
Alllaha yalvarır bütün gönüller,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.

Rabbimize giden yola ne mutlu,
Bu gün tövbe eden kula ne mutlu.
Gönlümüzde açan güle ne mutlu,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.

Yusuf Allah aşkı ile yananlar,
Allaha sevgiyle şükür sunanlar.
İbadet ederek Hakkı ananlar,
Ol Kadir gecesi mübarek olsun.

Yusuf Tuna

—-

Kadir gecesi hayra vesile olsun

Nice güzel şeyler var bu dünya-i viranda
Ömre bedel kazançlar, kazanırsın bir anda
Bin aydan hayırlıdır buyuruyor Kur’anda
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun

Kur’an o gece indi,gece gündüze döndü
Mecüsiler taptığı ateş o gece söndü
Ne mübarek bir gece, o ne mübarek gündü
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun

Allah’ın emri ile yere iner melekler
O gece özel gece kabul olur dilekler
O gecenin aşkına devran eder felekler
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun

Rabbimiz affı sever, affet bizi demeli
O gece sema açık, fazlından istemeli
Allah rızası olsun her mü’minin emeli
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun

Bu gece aynı anda Ramazanın vedası
Bu gece göğe çıkar yalvaranın nidası
Bu gece bağışlanır asilerin hatası
Kutlu Kadir gecesi Hayra vesile olsun

Mikdat Bal

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir