Tuğbam » Din » abdest gusül teyemmüm temizlik hadisleri

abdest gusül teyemmüm temizlik hadisleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Abdest, gusül, teyemmüm ve temizlik hadisleri sayfamız buyrun..
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Temizlik imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” mizanı doldurur. “Sübhanallahi velhamdülillahi” göklerle yer arasını doldurur.
Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır.
Kuran ise, ya lehine, ya da aleyhine bir kanıttır.
Tüm insanlar sabah erkenden çıkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat edip kurtarır, ya da tehlikeye atar.”
Ebü Maıik radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Köpek birinizin kabını yalarsa, o kabı yedi kere yıkasın.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Buhari

.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Hiç biriniz banyo yaptığı yere işemesin, çünkü kuruntu genellikle bundan kaynaklanır.”
lbn Mugaffel radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Abdest bozacağınız zaman, ne önünüzü, ne de arkanızı kıble ye döndürmeyin, yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirin!”
Ebü Eyyüb radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ayaktayken idrar yapman, edebe aykırıdır.”
İbn Mesüd radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“İdrardan sakının! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey
odur.”
Ebü Üm radıyallahu anh. Taberani

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken şunu söylerdi:
“Allah’ım! Erkek şeytanlardan da dişi şeytanlardan da sana sığınırım.”
Enes radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkınca şöyle derdi:
“Sıkıntımı gideren ve afiyet veren Allah’a hamd olsun!”
Ebü Zer radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağ eli, temizlik ve yemek içindi. Sol eli ise, helası ve sıkıntı veren şeyler içindi.
Aişe radıyallahu anha. Ebü Düvud.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“On şey yaradılış gereğidir: Bıyık kısaltmak, sakalı uzatmak, diş temizleyicisi misvak kullanmak, suyu burnuna çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altını tıraş etmek, etek tıraşı olmak, tuvalette su ile temizlenmek…”
Aişe radıyallahu anha. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, onlara her namaz için abdesti emrederdim. Her abdestte de diş temizleyicisi misvak kullanmalarını emrederdim.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Ahmed.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Diş temizleyicisi misvak ağzı temizler, Rabbin hoşnutluğuna neden olur.”
Aişe radıyaflahu anha. Nesei

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sizden biriniz gayet güzel bir abdest alıp da, “Eşhedü enla ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden
abduhu ve Resülüh” derse, ona cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeriye girer.”
Ukbe radıyallahu anh. Müslim.
.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim güzel bir abdest alır, sonra kalkıp farz namazını kılarsa, ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, kulaklarıyla dinlediği, gözleriyle baktığı ve içinden geçirdiği günahları bağışlanır.”
Ebü Ümame radıyallahu anh. Ahmed.

Osman radıyallahu anh bir kap su getirtti. O sudan alıp, üç kere ellerini yıkadı. Sonra sağ eliyle kaptan su alıp, üç kere ağzını yıkadı. Uç kere de burnuna su çekip, yıkadı. Üç kere yüzünü yıkadı. Üçer kere dirseklerine kadar kollarını yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra üçer kere topuklarına kadar ayaklarını yıkadı.
Sonra şöyle dedi: “Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellemin, benim bu abdestim gibi abdest aldığını gördüm.”
Osman radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Abdest aldığında el ve ayak parmaklarını iyice oğuştur!”
İbn Abbas radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Biriniz abdest aldığı zaman, burnunun iki deliğine dolu dolu su çeksin, sonra sümkürsün.
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Yüzleriniz ve kollarınız, abdesti iyi aldığınız için, kıyamet gününde pırıl pırıl parlayacaktır. Gücü yeten, bu parıltıyı artırsın,”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Müslim

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bir kimse abdeste başlarken Allah’ı anarsa, vücudunun tümü temizlenir. Allah’ın adını anmazsa, yalnız abdestte yıkanan yerler temizlenir.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim, abdestini alıyor ve şöyle diyordu:
“Allah’ım, günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkımı bereketlendirip artır.”
Ebü Müsa radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz için abdest alırdı.
Enes radıyallahu anh. Buhari

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gusül etmeye başladığında, önce ellerini yıkardı, sonra sağ eliyle sol eline su koyar, avret yerini yıkardı, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alıp, parmaklarını iyice saçlarının dibine sokarak yıkardı. İyice yıkadığına kanaat getirince, başına üç kere su dökerdi. Sonra bedeninin diğer kısımlarına da su dökerdi. Daha sonra ayaklarını yıkardı.
Aişe radıyallahu anha. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Her kılın dibinde cünüplük vardır, onun için saç ve kılları iyi yıkayın, deriyi temizleyin!”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sizlere acem diyarından yerler fethedilecektir. Oralarda hamam adında evler bulacaksınız. Sakın, erkekler onlara peştemalsiz girmesinler. Hasta ve lohusa olan kadınların dışında, kadınları oraya göndermeyin!”
İbn Amr radıyallahu anh. Ebü Düvud.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Su bulamayınca, ellerini yere vurman, sonra onlara üfleyip
yüzüne ve ellerine sürmen teyemmüm için sana yeterdi.”
İbn Ebza radıyallahu anh. Buhari.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Temizlik imanın yarısıdır. “Elhamdülillah” mizanı doldurur. “Sübhanallahi velhamdülillahi” göklerle yer arasını doldurur.
Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır.
Kuran ise, ya lehine, ya da aleyhine bir kanıttır.
Tüm insanlar sabah erkenden çıkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi de onu ya azat edip kurtarır, ya da tehlikeye atar.”
Ebü Maıik radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Köpek birinizin kabını yalarsa, o kabı yedi kere yıkasın.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Buhari

.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Hiç biriniz banyo yaptığı yere işemesin, çünkü kuruntu genellikle bundan kaynaklanır.”
lbn Mugaffel radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Abdest bozacağınız zaman, ne önünüzü, ne de arkanızı kıble ye döndürmeyin, yüzünüzü doğuya veya batıya doğru çevirin!”
Ebü Eyyüb radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ayaktayken idrar yapman, edebe aykırıdır.”
İbn Mesüd radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“İdrardan sakının! Kabirde kulun ilk hesaba çekileceği şey
odur.”
Ebü Üm radıyallahu anh. Taberani

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken şunu söylerdi:
“Allah’ım! Erkek şeytanlardan da dişi şeytanlardan da sana sığınırım.”
Enes radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkınca şöyle derdi:
“Sıkıntımı gideren ve afiyet veren Allah’a hamd olsun!”
Ebü Zer radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sağ eli, temizlik ve yemek içindi. Sol eli ise, helası ve sıkıntı veren şeyler içindi.
Aişe radıyallahu anha. Ebü Düvud.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“On şey yaradılış gereğidir: Bıyık kısaltmak, sakalı uzatmak, diş temizleyicisi misvak kullanmak, suyu burnuna çekmek, tırnakları kesmek, parmak boğumlarını yıkamak, koltuk altını tıraş etmek, etek tıraşı olmak, tuvalette su ile temizlenmek…”
Aişe radıyallahu anha. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ümmetime zahmet vermeyecek olsaydım, onlara her namaz için abdesti emrederdim. Her abdestte de diş temizleyicisi misvak kullanmalarını emrederdim.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Ahmed.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Diş temizleyicisi misvak ağzı temizler, Rabbin hoşnutluğuna neden olur.”
Aişe radıyaflahu anha. Nesei

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sizden biriniz gayet güzel bir abdest alıp da, “Eşhedü enla ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden
abduhu ve Resülüh” derse, ona cennetin sekiz kapısı açılır, istediğinden içeriye girer.”
Ukbe radıyallahu anh. Müslim.
.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim güzel bir abdest alır, sonra kalkıp farz namazını kılarsa, ayağıyla yürüdüğü, eliyle tuttuğu, kulaklarıyla dinlediği, gözleriyle baktığı ve içinden geçirdiği günahları bağışlanır.”
Ebü Ümame radıyallahu anh. Ahmed.

Osman radıyallahu anh bir kap su getirtti. O sudan alıp, üç kere ellerini yıkadı. Sonra sağ eliyle kaptan su alıp, üç kere ağzını yıkadı. Uç kere de burnuna su çekip, yıkadı. Üç kere yüzünü yıkadı. Üçer kere dirseklerine kadar kollarını yıkadı. Sonra başını meshetti. Sonra üçer kere topuklarına kadar ayaklarını yıkadı.
Sonra şöyle dedi: “Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellemin, benim bu abdestim gibi abdest aldığını gördüm.”
Osman radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Abdest aldığında el ve ayak parmaklarını iyice oğuştur!”
İbn Abbas radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Biriniz abdest aldığı zaman, burnunun iki deliğine dolu dolu su çeksin, sonra sümkürsün.
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Yüzleriniz ve kollarınız, abdesti iyi aldığınız için, kıyamet gününde pırıl pırıl parlayacaktır. Gücü yeten, bu parıltıyı artırsın,”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Müslim

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bir kimse abdeste başlarken Allah’ı anarsa, vücudunun tümü temizlenir. Allah’ın adını anmazsa, yalnız abdestte yıkanan yerler temizlenir.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim, abdestini alıyor ve şöyle diyordu:
“Allah’ım, günahımı bağışla, evimi genişlet, rızkımı bereketlendirip artır.”
Ebü Müsa radıyallahu anh. Rezin.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz için abdest alırdı.
Enes radıyallahu anh. Buhari

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gusül etmeye başladığında, önce ellerini yıkardı, sonra sağ eliyle sol eline su koyar, avret yerini yıkardı, sonra namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra suyu alıp, parmaklarını iyice saçlarının dibine sokarak yıkardı. İyice yıkadığına kanaat getirince, başına üç kere su dökerdi. Sonra bedeninin diğer kısımlarına da su dökerdi. Daha sonra ayaklarını yıkardı.
Aişe radıyallahu anha. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Her kılın dibinde cünüplük vardır, onun için saç ve kılları iyi yıkayın, deriyi temizleyin!”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Sizlere acem diyarından yerler fethedilecektir. Oralarda hamam adında evler bulacaksınız. Sakın, erkekler onlara peştemalsiz girmesinler. Hasta ve lohusa olan kadınların dışında, kadınları oraya göndermeyin!”
İbn Amr radıyallahu anh. Ebü Düvud.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Su bulamayınca, ellerini yere vurman, sonra onlara üfleyip
yüzüne ve ellerine sürmen teyemmüm için sana yeterdi.”
İbn Ebza radıyallahu anh. Buhüri.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

“abdest gusül teyemmüm temizlik hadisleri” için 3 yanıt

  1. diokiiii

    bu neee yha ben ne diorum o ne diorrrrrr(kısa kısa ayrıca teyemm müm değil namaz ile ilgili hadisler dedimmmmm) 🙁

  2. Was usefull one, thank you

  3. kerımaseer

    bu ne ya ben ne diyom bu ne diyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir