Tuğbam » Din » gusül boy abdesti nasıl alınır

gusül boy abdesti nasıl alınır


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Sizlere gusül yani boy abdestini anlatmadan önce bu gusül ne demek onu öğrenelim.Gusül kelime manası olarak gasl yani yıkamak demektir.Bunu biraz daha açarak anlatalım:
Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise, aşağıda açıklanacağı üzere, şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir.
Gusül ne demek bunu öğrendikten sonra aşağıda sizlere gusül abdestini gerektiren durumları, gusül abdestinin nasıl alınacağını, gusülün farzları ve sünnetlerinden bahsedeceğiz.

Guslü (Boy abdestini) Gerektiren Haller:

a. Cünüplük: Cinsî münasebet, ihtilam ve ne şekilde olursa olsun meninin vücut dışına çıkması boy abdestini gerektirir.

b. Hayız ve Nifas (Lohusalık): Hayız ve nifas hali sona erince gusül farz olur.

Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meniden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden aynlıp, şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da, İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gusletmek gerekir. Fakat İmam Ebu Yusuf’a göre gusül gerekmez.

Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin, şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır.

Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmın duhulü ile, buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise, yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır.

Uykudan uyanan kimse, yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır: Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde, yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebû Yusuf’a göredir,

İmamı Azam ile İmam Muhammed’e göre, gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa, gusl etmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şübheye kapılıyorsa, gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir.

Yatağından uyanıp kalkan kimse, ihtilam olduğunu hatırladığı halde, tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse, uyanıp da bu organında bir yaşlık görse, bakılır: Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idi ise, gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idi ise, gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması, mezinin çıkmasına sebeb olur.

Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da, kendisinde meni bulacak olsa, gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez.

İdrarını yaparken, tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse, yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca; gusletmek gerekmez, çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir.

Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da, meni dışarıya çıkmış olmasa, yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed’e göre, böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır.

İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse, idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da, sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa, ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni, yerinden, şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi çıkacak olsa, tekrar gusletmesi gerekmez.

Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse, uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese, her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir.

Şehvet olmayıp da döğülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez.
(İmam Şafî’ye göre bu hallerde de gusül gerekir.)

Yerinden şehvetle ayrılan bir meni, bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez.

Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek sureti ile yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez; çünkü bekaret, sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir.

Cünüplük, hayız veya nefselik (loğusalık) halinde iken, gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse, gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da, yıkanmamış bulunsa, yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse, yıkanması mendub olur.

Gusül Nasıl Yapılır:

Gusletmek isteyen bir kimse önce besmele okur ve : “Niyet ettim Allah rızası için gusletmeye” diye niyet eder. Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini temizler. Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder. Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.

Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış oluruz.

Guslün Farzları:

1. Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak.

2. Burna su çekip yıkamak.

3. Bütün vücudu ıslanmayan yer kalmayacak şekilde yıkamak.

Guslün sünnetleri:

1. Gusle niyet etmek.

2. Besmele ile başlamak.

3. Bedenin bir tarafında pislik varsa onu önceden güzelce temizlemek.

4. Avret yerini yıkamak

5. Gusülden evvel abdest almak.

6. Bedenine üç defa su dökmek ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

7. Su dökünmeye baştan başlamak, sonra sağ omzuna, sonra sol omzuna dökmek ilk defa döktüğü zaman bedeni ovmak ve suyu bedenin her tarafına ulaştırmak.

8. Ayağının olduğu yere su birikirse, abdest aldığı zaman ayak yıkamasını sonraya bırakmak.

Abdest Bölümü Konu Başlıklarına Dönün..

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

“gusül boy abdesti nasıl alınır” için 26 yanıt

 1. ewet emra boy abdestinin diğer adı güsül abdestidir

 2. mert

  Mrb emrah
  Gusul Abdesti(Boy Abdesti)Yıkandıktan Sonrada Alınabılır YIkanmadan Oncede Alınabılır Ama Yıkanmdıktan Sonra ALmak daha Iyı Olur Cunku Nede Olsa TEmız Alıyorsun.
  Mrb Fetullah
  Niiyet Edeceksın Ve Ağıza 3 Kere Burun 3 Kere Ve Daha SOnra Bedeınde İğne Ucu Kadar Su Deymemisse Gusul Olmaz Her TArafına Su Değecek VE ELlerinin Erişebildiği Yere KAdar Ovuşturulmalı Bu Sekılde YIkanacak

 3. mustafa

  ayağım dize kadar alçıda gusül abdestimi nasıl alıcağım teyemmüm bunu karşılayabilir mi? cvp beklıorum teşekkürler.

 4. emrah

  gusul abdesti yıkandıktan sonramı alınır

 5. fetullah

  arkdaşlar ilk önce niyet edip sonrada ağızla burna 3 kere su verdikten sonra gusül abdesti oluyo mu hemn cvp lütfen

 6. valday

  kısa bir hikaye
  çocuk rüyasında cünup olur ve uyanınca gusl alıp hocasına gider ve durumu anlatır ve hocam temizlenmişmiyim der. hocası hayır deyip gönderir. çocuk tekrar yıkanıp gelir ve yine sorar hocam oldumu şimdi der, hocası yine hayır der. çocuk tekrar gider ve iyice yıkanır, gelir ve hocam bu sefer eminim her şeyi doğru yaptım ve her yerime su değdi der. hocasıda şimdi oldu der. ( amaç dediğim gibi önce kendiniz inanmalısınız temizlendiğinize)

 7. valday

  arkadaşlar boy abdesti veya gul aynı anlama gelir. önemli olan içinizin rahat etmesi, yani aklınızda soru kalmışsa yeniden abdest gerektirir. illaki önce baş sonra omuz değil, ilk baştan baş sap omuz sonra sol omuz bunu 3 kerede tekrar edebilirsiniz. yani 3 defa başa dökmek şart değil. buradaki amaç vucudu temizlemek, boy abdestini banyo öncesi yada sonrasıda alabilrisiniz. ve en önemlisi banuyodan önce alacaksınız mutlaka niyet edip avret yerininiz temizlenmesi ve sonra gusl için niyet etmek şart. yani niyet ettim allah rızası için gusl abdest almak için taharetlenmeye diye niyet alınıp sonra tahret alnır ve arkasından gusl için niyet edilir. benim bildiğim bu. saygılarımla, şunu unutmayın islam dini kolaylıktır. zorlaştırmayın, önemli olan niyet ve içinizin rahat etmesidir.

 8. esmer

  gusül abdesti alırken kulağımızdaki deliklere küpe takmak zorunda mıyız yoksa sadece ovsak da olur mu?biri cvplarsa sevinirim..

 9. evet Eray Boy Abdestinin diğer adıda Gusül Abdestidir.

 10. eray diyor ki

  boy abdestinin diğer adı güsül mü?????

 11. Hanefî mezhebinde erkeklerin avret yeri göbek altından diz altına kadardır. Diz avrettir. Kadınların ellerinden ve yüzlerinden başka yerleri, bilekleri, sarkan saçları ve ayaklarının altı avrettir. Ancak, kadınların elleri örtecek kadar uzun kollu namazlık veya geniş baş örtüsü ile elleri örtülü olarak kılmaları daha iyi olur. (İbn-i Âbidîn)

  Avret yerinizi açmayınız (yâni yalnız iken de açmayınız). Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler (melekler) vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz. (Hadîs-i şerîf Eşi’at-ül-Lemeât)

 12. Cem

  Avret Nedir?

 13. ali

  ben 15 yaşındayım cünüp olarak oruç tutmaya başladım orucumu tutarken boy abdestimi alsam oruç bozulur mu

 14. Cevap

  Evet normal namaz abdestini nasıl alıyorsan o şekilde abdest alacaksın..

  Yani yine tekrar abdest alacaksın arkadaş.. Bildiğimiz abdest alacaksın..

 15. isimsiz

  bakarmısınız ya sımı en bastakını anladım yalnızz sonra normal namaz abdesti dıyor e bır dahamı agız burun yapcaz?

 16. Merhaba Hare,
  Gusül abdestinden önce alınan abdest Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in abdest almasından dolayıdır. Yani sünnet olduğu içindir. Bu yazdığım tam doğru olmayabilir ama ben öyle biliyorum..

 17. hare_hare

  Selam arkadaslar.. Ogrenmek istedigim konu bu gusulden once alinan abdest nedir? Yani namaz abdesti mi alicaz gusulden yani yikanmadan once? Ben pek anlayamadim?! cevaplarsaniz cok sevinirim! Herkese hayirlis ramazanlar!

 18. ibrahim

  s.a arkadaşlar SEMİH abi çok güzel konuşmuşsun Allah razı olsun.

  ben 15 yaşındayım adım ibrahim dini sohbet için

  ibm_ronaldo@hotmail.com

 19. mustafaa

  sadece farzlarını yapınca almış oluyoz demi banyoya girip ağıza burunu tüğm vucüdu

 20. koray

  her iki sekilde de alinabilir yikandiktan sonra veya once farkettmez ister kirler icin yikanir temizlenip alirsiniz gusul abdestini yada banyoya girer girmez alip daha sonra beden temizliginizi yapabilirsiniz

 21. Yukarıdakileri yaptığınızda boy abdesti almış oluyorsunuz arkadaşlar.

 22. acil

  boy abdesti yıkandıktan öncemi alınır veya sonramı alınır acil cevap..

 23. 123697

  boy abdestisti yıkandıktan sonramı yoksa öncemi alınır

 24. mehmet

  sanırım bunun için yapıcak bir şeyiniz yoktur…

 25. Sanırım bunun için yapacak birşeyiniz yok.. Allah kabul etsin.. İslam dini zor din değildir mehmet herkes ibadetini gerçekleştirebilir.Sizin burnunuzdaki olan seyde Allah tarafından gelen bir şeydir sanırım bir şey olmaz..
  Yanlışımız varsa affola nacizane fikirlerimi belirttim.

 26. mehmet

  merhaba.benim burnum küçükken kırılmış ve yan kaynamış. Yaşımdan dolayı ameliyatı yapmıyorlar.Abdest alırken burnumun bir deliğine su çekmekte zorlanıyorum.Bazende çok zor gidiyor.Acaba bu durumda ne yapmalıyım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir