Tuğbam » Din » namaz ikame rukün hadisleri

namaz ikame rukün hadisleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Namaz ikame ve rükün hadisleri sayfamız buyrun okuyun..
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ellerini tekbirle beraber kaldırırdı.
Vail radıyallahu anh. Müslim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namaza başladığı zaman şöyle derdi:
“Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarekesmük ve Teala ceddük ve la ilahe ğayrük.”
Ayşe radıyallahu anha. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl, buna da gücün yetmezse yatarak kıl!”
İmran radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir adamın namaz kılarken ayaklarını birleştirdiğini gördü ve şöyle dedi:
“Sünnetime aykırı davrandın, aralarını ayırıp rahatlatsan da ha iyi olurdu.”
İbn Mesüd radıyallahu anh. Nesei

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan şey huşudur. Kalbinde korku ile karışık bir saygı duya duya namaz kılan görülemeyecektir.”
Ebü Derda radıyallahu anh. Taberdni

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Fatiha süresini okumayanın namazı olmaz.”
Ubade radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Fatiha süresine bir şey eklersen daha iyi olur, onunla yetinirsen sana yeter.”
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Müslim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öğle namazının ilk iki rekatında fatiha ile iki süre okurdu, son iki rekatında sadece fatiha okurdu. Bazen bize duyururdu. Birincisinde, ikinci sindekinden uzun okurdu. İkindi namazında da böyle yapardı.
Ebü Katüde radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“En üstün namaz, ayakta durma süresi uzun olan namazdır.”
Cabir radıyallahu anh. Müslim.
Ber radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Secde ettiğin zaman, ellerini yere koy ve dirseklerini kaldır.”

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem secdeye vardığında, bir kuzu ellerinin arasından geçmek istese geçebilirdi.
Meymüne radıyallahu anha. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Biriniz secdeye gittiği zaman, ellerini köpeğin yaydığı gibi yaymasın. Uyluklarını da birleştirsin.”
Ebf Hureyre radıyallahu anh. Ehü Düvud.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“En kötü hırsızlık, namazdan çalmaktır.” “Kişi namazından nasıl çalar?” dediler. “Rüku ve secdesini tam yapmamakla çalar,” buyurdu.
Nüman radıyallahu anh. Mülik.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden daha mükemmel ve daha kısa namaz kıldıran birinin ardında hiç namaz kılmadım.
“Semiallahu Hulimen hamideh,” dedikten sonra o kadar ayakta dururdu ki, galiba yanıldı, derdin.
Sonra tekbir alıp secdeye varırdı. İki secde arasında o kadar uzun otururdu ki, galiba yanıldı, diye düşünebilirdin.
Enes radıyallahu anh. Buhari

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber otururken, bir adam geldi. Hafif bir namaz kıldı, sonra namaz dan ayrılıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, selam verdi.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, selamını aldı:
“Geri dön, namazını kıl!” buyurdu.
Adam geri döndü, namaz kıldı, sonra gelip selam verdi.
Ona: “Haydi git namaz kıl, sen namaz kılmadın!” dedi.
Bunu iki kere, ya da üç kere yaptı. İnsanlar da bundan kaygılandılar. Çünkü, hafif namazın olmayacağını sandılar.
Adam geldi: “Ben hata ve doğru yapan bir insanım. Bana nasıl namaz kılınacağını göster ve öğret dedi.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Evet, namaz kılacağın zaman, Allah’ın sana emrettiği gibi abdest al!
Şehadet getirip kamet getir, eğer Kurandan bir şey biliyorsan oku! Bilmiyorsan, sübhanallah, elhamdülillah, allahuekber ve lailaheillallah, de.
Sonra rüku et, dolgunca rüku yap, sonra ayakta tam bir biçimde dur!
Sonra secdeye git, secdeyi de iyi ve tam yap!
Sonra kalk! Bunları böylece yaparak namazını kılarsın, namazın tamamlanmış olur. Dediklerimi tam olarak yapmazsan namazın noksan olur.”
Adam: “Bu birincisinden daha kolay geldi, çünkü bu tarife göre, namaz eksik yapılınca tamamı gitmiyor da, sadece eksik yapılmış oluyor,” dedi.
Rıfaa radıyallahu anh. Tirmizi

. Huzeyfe radıyallahu anh, namazı hızlı kılan bir adam gördü ve sordu:
“Sen ne zamandan beri bu namazı kılıyorsun?”
“Kırk senedir.”
“Demekki sen kırk seneden beri namaz kılmıyorsun! Bu kıldığın namazla ölürsen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun dışında ölmüş olursun!” dedi.
Zeyd radıyallahu anh. BuMri

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki:
“Oğulcuğum, sakın namazda sağa sola bakmayasın! Çünkü,
namazda sağa sola bakmak, helak olmaktır.”
Enes radıyallahu anh. Tirmizi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Biriniz namaza durduğu zaman, gözlerini yummasın!”
İbn Abbas radıyallahu anh. Taberani

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok yaptığı
dua şudur:
“Allahümme atina fiddünya haseneten ve filahireti haseneten
ve kına azabennar.”
Enes radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim bana salatüselam getirmeyi unutup ihmal ederse, cennet yolunu şaşırır.”
İbn Abbas radıyallahu anh. lbn Mace.

“Ey Allah’ın Resulü! Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz, fakat sana nasıl salavat getireceğiz?” diye soruldu.
“Şöyle deyin!” buyurdu:
“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala Ibrahime. İnneke Hamidün Mecid. Allahümme barik alaı Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala lbrahime. İnneke Hamidün Mecid
İbn Ebi Leyla. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Namazın anahtarı temizlik, namaz dışı olanları yasaklayanı tekbir, onları yeniden helal kılanı ise selamdır. Fatihayı ve bir süreyi farzda veya başka namazda okumayanın namazı yok tur.”
Ebü Said radıyallahu anh. Tirmizi

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sağına ve soluna şöyle selam verirdi:
“Esselamü aleyküm ve rahmetullah. Esselamü aleyküm ve rahmetullah.”
Selam verirken, yanağının beyaz yeri arkadan görünürdü.
İbn Mesüd radıyallahu anh. Nesei
.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu:
“Birinizin kapısının önünden bir nehir aksa, kişi günde beş
kez o suda yıkansa, kirinden eser kalır mı, ne dersiniz?”
“Hayır, tertemiz olur,” dediler.
“İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah o namazlar sayesin de bütün hataları siler,” buyurdu.
Ebü Hureyre radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları
bağışlanır.”
Osman radıyallahu anh. Buhari

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Herhangi bir Müslüman, farz namaz vakti geldiğinde, o namazın abdestini mükemmel alır, namazında korku ile karışık bir saygı tavrı takınır ve rükuunu da tam yaparsa bilsin ki, bu namaz onun, büyük günahlarından başka, daha önce işlediği bütün günahlarına karşılık olur. Bütün yılı da böyle olur.”
Osman radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Her kim Allah’ın emrettiği gibi abdestini tastamam alırsa, o abdestle kıldığı namaz, beş vakit namaz aralarındaki günahlara karşılık olur.”
Osman radıyallahu anh. Müslim.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Amel edin! Amellerinizin en hayırlısı, namazdır!”
Sevban radıyallahu anh.

Miraç gecesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme üç şey verilmiştir:
Beş vakit namaz. Bakara süresinin son ayetleri. Ümmetin den, Allah’a ortak koşmayan günahkarların günahlarının bağışlanması.
İbn Mesüd radıyallahu anh. Müslim.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem:
“Rabbim şöyle dedi:
“Ey Muhammed! O, gündüz ve gecede beş vakit namazdır. Her bir namazın karşılığı on namaz sevabıdır. İşte bu, böylece elli vakit namaz eder.”
Enes radıyallahu anh. Buhari.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Bana kadınlar ve güzel koku sevdirildi, ama gözümün aydınlığı namaz oldu.”
Enes radıyallahu anh. Nesei
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Kim beş vakit namaza rüku ve secdelerini tam yerine getirerek devam ederse ve onun Allah tarafından bir hak olduğunu bilirse ve vakitlerine de dikkat ederse, cennete girer.”
Hanz radıyallahu anh. Ahmed.

Bir adamın sorusu üzerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah, kullarına beş vakit namazı farz kıldı,” bu yurdu.
Bunun üzerine adam: “Bunlardan ne bir fazla, ne de bir eksik yapmam,” diye yemin etti.
Allah Resülü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Bu adam, bu sözünü tutarsa mutlaka cennete girer.”
Enes radıyallahu anh. Nesei

Bayram namazı iki rekat, misafir namazı iki rekat ve Cuma namazı iki rekattır. Bunların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde tamdır.
Ömer radıyallahu anh. Nesei

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Çocuk sağını solundan ayıracak yaşa geldi mi, ona namaz kılmasım söyleyin.”
Muaz radıyallahu anh. Ebü Düvud.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Müslüman olan kişiye ilk öğrettiği şey namaz olurdu.
Ebü M radıyallahu anh. Bezzae

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Küfür ile iman arasında namazın terki vardır.”
radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Allah, kullarına beş vakit namazı farz kılmıştır. Küçümsemeden, her kim bu namazları tam kılarsa, Allah onu kıyamet gününde cennete koyacağına dair kesin söz vermiş olur.
Kim de onları hafife alarak eksik yapıp gelirse, Allah katında
ona verilmiş bir söz olmaz. Dilerse onu azaplandırır, dilerse affeder.”
Ub radıyallahu anh. İbn Mace.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Ey Ali! Şu üç şeyi sakın geciktirme: Vakti gelince namazı, hazırlanınca cenazeyi, dengi bulununca kız evlendirmeyi.”
Ali radıyallahu anh. Tirmizi

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
“Amellerin en üstünü ilk vaktinde kılınan namazdır.”
Yahya radıyallahu anh. Tirmizi

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir