Etiket: devletçilik

  • Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

    Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Bazı özel Türk kuruluşlarının devletleştirilmesi Milli Korunma Kanunu çıkarılması Yabancılara ait ekonomik kuruluşların devletleştirilmesi Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması) Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank’ın kurulması, Etibank’ın kurulması) Alt Konular; Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi Milliyetçilik ilkesi Devletçilik ilkesi Halkçılık ilkesi Laiklik ilkesi Devrimcilik ilkesi

  • Devletçilik İlkesi

    Devletçilik İlkesi

    Devletçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında kalkınmada önemli rol oynayan ilkelerden biridir. Atatürk’ün devletçilik ilkesi sayesinde ülke önemli bir sanayi hamlesi gerçekleştirmiş ve modern bir ulus devlet olma yolunda ilerleme kaydetmiştir. Aşağıda, Atatürk’ün devletçilik ilkesinin kısaca özellikleri, tanımı, içeriği ve gelişimi hakkında bilgileri okuyacaksınız. Devletçilik İlkesi Nedir? Kısaca Özellikleri Devletçilik, Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 temel…