Etiket: inkılapçılık

 • Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılapları bu sayfamızda tüm olarak okuyabilirsiniz.. Buyrun; Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar: TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulması Kadınlara seçme ve…

 • İnkılapçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  İnkılapçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri İle Şapka Kanunu çıkarıldı – 1925 Kılık Kıyafet düzenlemesi – 1934 Latin Alfabesi kabul edildi – 1928 Latin Rakamları kabul edildi – 1928 Takvim, saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1931 Hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı – 1935 Alt Konular; Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi Milliyetçilik ilkesi…

 • Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri ile Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924). Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu. (3 Mart 1924). Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartıldı (3 Mart 1924). Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925). Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat…

 • Milliyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Milliyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Milli Yeni Bir Türk Devletinin kurulması TBMM’nin açılması (1920) Kabotaj Kanununun çıkarılması (1926) Türk Tarih Kurumunun kurulması(1931) Türk Dil Kurumunun kurulması (1932) Kapitülasyonların kaldırılması Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi İzmir İktisat Kongresinin toplanması Bağımsız gümrük politikasının uygulanması Yabancılara ait iktisadi kuruluşların ulusallaştırması Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması Okullarda derslerin Türkçe…

 • Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar kronolojisi : TBMM’nin açılması (1920) Cumhuriyetin ilanı (1923) Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (1925) Aşar vergisinin kaldırılması (1925) Soyadı Kanunun çıkarılması (1934) Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934) Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934) Yeni Türk Harflerinin Kabulü İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi Devlet Demir Yollarının kurulması Alt…

 • İnkılapçılık ilkesi

  İnkılapçılık ilkesi nedir kısaca – Mustafa Kemal Atatürkün temel ilkeleri arasında olan inkılapçılık ilkesinin özellikleri tanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız bu yazımızda arkadaşlar. İnkilapçılık Nedir? İnkılapçılık ya da reformizm, toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan görüştür. İnkılapçılık ilkesi temel ilkeler doğrultusunda yenilikçi bir ilkedir. Eski…

 • Devrimcilik İlkesi

  Devrimcilik İlkesi

  Devrimcilik İlkesi Nedir? Kısaca Özellikleri Diğer adıyla inkılapçılık olan Mustafa Kemal Atatürk’ün temel ilkeleri arasında olan devrimcilik ilkesinin özellikleri tanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız bu yazımızda arkadaşlar. İnkılapçılık (Devrimcilik) Devrimcilik, Türk ulusunun çağdaşlaşması yolunda yapılan Atatürk devrimlerinin benimsenmesi, geliştirilmesi ve her türlü tehlikelere karşı korunmasıdır. İnkılapçılık, en kısa anlamı ile yenilik demektir. Atatürk inkılapçılığı, eski…