Tuğbam » Güzel Sözler » Oruç Mesajları Sözleri

Oruç Mesajları Sözleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Kısa Oruç Mesajları Sözleri 2016 Sayfası –

♥ SözlerHer bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir, fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.

♥ Bizim orucumuzla ehl-i kitabın orucu arasında hudut, sahur yemeğidir. (Müslim, 6, 60)

♥ Kim iman ederek ve sevabını Allah’tan umarak ramazan orucunu tutarsa önceki günahları affedilir.

♥ Ramazan’da orucunu tutup da Şevval’den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (R. Salihin, 1259)

♥ Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha hoştur: Allah der ki: Ağzı kokan şu kul şehvetini, yemesini, içmesini benim için terkediyor. Madem ki sırf benim için oruç tutmuş, o orucun ecrini ben veririm.

♥ islam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah”tan başka ilah olmadığına ve Muhammed”in O”nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe”ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak Tirmizi, İman 3, (2612)

♥ Oruçlu için birisi iftar ettiği vakit, öteki Rabbi ile karşılaştığı vakit olmak üzere iki sevinç vardır.

♥ Oruç bir kalkandır.

♥ Oruç sabrın yarısıdır.

♥ Oruçlu iken vefat etmiş kimseye Allah kıyamete kadar oruç tutmuş sevabı yazar.

♥ Oruç tutun, sıhhat bulasınız.

♥ Oruçlunun uykusu ibadettir.

♥ Cennet’in bir kapısı var, adına “Reyyan” derler, oradan ancak oruçlular girebilir.

♥ Yemekten ve içmekten kesilmek oruç değildir. Oruç, çirkin söz söylemekten, kötü temastan, nefsin boyunduruğundan kurtulmak ve fena hareketlerden sakınmaktır

. ♥ Yalanla, gıybetle zedelenmeyen oruç, fenalıklara siperdir.Oruçlu olan bir kimse, bir müminin aleyhinde dedikodu ve ona eziyet etmedikçe, iftar edinceye kadar ibadettedir.

♥ Oruç Tutmak Ruhu temizle şmanı genişletir.

♥ oruç her müslümanın iman ayıdır.

♥ Oruç

“Ey iman edenler!.. Sizden evvelkilere yazıldığı gibi, size de oruç yazıldı. Umulur ki, Allah’ın emrini tutup, vikayesine gi-resiniz.

(Farz olan oruç) sayılı günlerdedir. Sizden kim o günlerde hasta yahut sefer üzere olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler de, bir yoksul doyumu fidye verirler. Bununla beraber kim gönülden gelerek bir hayır yaparsa, işte bu, onun için daha hayırlıdır. Oruç tutmanız sizin hakkınızda daha hayırlıdır, bilirseniz.

(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, Kur’ân o ayda insanlara hidâyet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı ayırd eden hükümlerin nice açık delilleri olarak indirilmiştir. Öyleyse sizden kim, o aya erişirse, onda oruç tutsun. Kim de hasta olur, yahut bir sefer hâlinde bulunursa tutamadığı günler sayısınca tutarak kaza etsin. Allah sizin için kolaylık diler, güçlük dilemez. Bu da o sayıyı ikmâl etmeniz, Allah’ı sizi muvaffak kıldığı şeyden dolayı büyük tanımanız içindir. Böyle yaparsanız, şükretmiş olursunuz.

Habibim, kullarım sana Ben’den sorarlarsa, haber ver ki, ben onlara yakînım. Ben duâ edenin (beni çağıranın) dâvetine, icabet ederim. O halde, onlar da Benim davetime icabet ve Bana îmân etsinler. Tâ ki, o sayede doğru yola ulaşmış olurlar. Oruç gecelerinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar sizin için libâs, siz de onlar için libâssınız. Allah, nefislerinize karşı za’f göstermekte olduğunuzu bildiği için, tevbenizi kabul ile sizi afv etti. Artık onlara yaklaşıp, Allah’ın size yazdığını isteyin. Gece, fecr-i sâdık olan ak iplik, (gece olan) kara iplikten ayrılıp seçilinceye kadar yeyin, için, sonra geceye kadar orucunuzu tamamlayın.

Mescidlerde itikatta bulunduğunuz zaman, kadınlarınıza yaklaşmayın. Bunlar Allah’ın koyduğu hududlardır. Sakın oralara yaklaşmayın. İşte Allah, âyetlerini böylece insanlara açıklar, tâ ki, kendilerini kurtarsınlar.” (Bakara Sûresi 183-187; Bakara Suresi Tefsiri s: 230)

Hadîs-i Kudsî’de şöyle buyurulmuştur:

“Oruç, benim içindir, onun mükâfatını ben vereceğim”, yâni orucun mükâfatı benim!.. Ne hurilerim ve ne de köşkle-rimdir. Bu yüzden Allah sübhânehû ve Teâlâ, kendisini görme se-âdetine nail olmayı, açlığa bağlamış ve Hazret-i îsâ’ya bu konuda hitap ederken şöyle demiştir:

“Acıkırsan, beni görürsün!..” (Bakara Suresi Tefsiri, s: 233) Hadîs-i şerîfte şöyle buyurulmuştur:

“Kıyamet gelip, kabirdekiler diriltildiği zaman, Allah Teâlâ Rıdvan’a şöyle vahyedecektir:

«Ben, oruçluları kabirlerinden aç, susuz olarak çıkardım, Cennetlerden istedik/eriyle onları istikbâl ediniz!..» O da seslenecek ve şöyle diyecek:

«-Ey genç hizmetçiler ve ölümsüz gençler!… Nurdan tabaklar getirmelisiniz!..» İşte o zaman, kum tanelerinden daha çok, yağmur damlaları, gökteki yıldızlar ve ağaç yapraklarından daha fazla meyveler, lezîz içecekler ve iştiha çekici yiyeceklerle dolacak ortalık.. Bu Rıdvan, o oruçlulardan karşılaştığına yedirecek ve: «-Geçmişteki günlerde işlediğiniz iyi amellerin mükâfatı olarak, afiyetle yeyin, İçini..» denilecektir. (Bakara Suresi Tefsiri, s: 234)

Rasûl-i Ekrem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- buyuruyorlar:

“Kim Ramazan orucunu, farz olduğuna inanarak ve sevabını Allah’tan isteyerek, gönül hoşluğu ve tam bir ihlâs ile tutarsa geçmiş küçük günahları bağışlanır.” (Buhârî, Kiiâbu’l- imân) Oruç Şefaat Edecektir

“Oruç da, Kur’ân da kula, yani, kendilerine devam edenlere, kıyamet günü şefaat edeceklerdir.

Oruç der ki: “Ey Rabbim, hakîkat ben onu, yâni oruçluyu, gündüzleri yemekten ve şehvetlerden menettim. Onun hakkında beni şefaatçi kıl!..”

Kur’ân da der ki: “Ey Rabbim, ben onu, yâni Kur’ân okuyanı geceleri uykudan alıkoydum. Hakkında şefaat etmeme izin ver!..”Onların bu niyazları kabul edilerek, şefaat ederler.” (Musahabe-5 s: 72-73 /Ahmed bin Hanbel’den) Oruçlunun Dikkat Edeceği Hususlar Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-‘ın rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına Allah için hiç bir İhtiyâç yoktur.” (Buhâri, Kitâbu’s-Savm 1775) Başka bir hadîs-i şerîfte de:

“Oruç, sâdece yemekten, içmekten vesâireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı oruç, ancak faydasız laftan, boş vakit geçirmekten, kötü söylemekten, nefs-i emmârenin bütün temayüllerinden de vazgeçmektir. Şayet biri sana söver, yahut sana karşı câhilce herhangi bir harekette bulunursa, kendi kendine «Gerçek, ben oruçluyum, gerçek ben oruçluyum» de, sabret!..”buyurulmuştur. (Musahabe-5 s: 74 ; Hakim, Beyhakî’den)

Oruç Sıhhattir

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve seilem- Efendimiz buyurdular: “Oruç tutun; Slhhat bulursunuz!” (Musahabe-5 s: 76; Taberâ ni’den)

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

“Oruç Mesajları Sözleri” için bir yanıt

  1. emir iscan

    Bogazim ariyor. Ve karnim cok acikdi yasim henüz 14.
    Orucumu bozarsam kefaret gerekirmi yoksa tek kazami ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir