Press "Enter" to skip to content

Hz Muhammed (s.a.v) Sözleri

Reklamlar
Reklamlar

Hz. Muhammed (s.a.v) sözleri sayfası – Bu sayfamızda sizlere sevgili Peygamber efendimizin söylemiş olduğu mübarek sözlerini yayınlamaya çalışacağız. Tabiki bizim yayınladığımız bir kısmı sizlere daha çok ve daha geniş arşiv yakında hazırlayacağız. Buradakileri twitter ve facebook sayfalarınızda kullanabilirsiniz. Buyrun Hz. Muhammed’in (s.a.v) sözleri :

Resulullah (sav) “Allah’tan hakkıyla haya edin!” buyurdular. Biz: “Ey Allah’ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah’tan haya ediyoruz” dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: “Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah’tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah’tan hakkıyla haya etmiş olur.”
(Tirmizi, Kıyamet 25)

Reklamlar

Haset, ateş nasıl odunu yer yutarsa iyilikleri yer yutar, mahveder.
Hz. Muhammed

Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
(Ebu Davud, Büyu 27)

Mazlumun bedduasından sakınınız. O dua ile Allah arasında perde yoktur.
Hz. Muhammed

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!
Bunun üzerine bir adam kalkarak: “Ey Allah’ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!” diye emretti.”
(Buhari, Nikah 111)

Dostlukta da düşmanlıkta da aşırıya kaçmayın.
Hz. Muhammed

“Ne sirayet (buluşma), ne de uğursuzluk vardır. Benim fe’l hoşuma gider.” Yanındakiler sordu: “Fe’l nedir?”
“Güzel bir sözdür!” buyurdu.”
Buhari’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Benim, dedi, fe’l-i salih, güzel bir kelime hoşuma gider.”
(Buhari, Tıbb 44)

Bir gün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın.
Hz. Muhammed

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.
(Tirmizi, Kıyamet 41)

İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.
Hz. Muhammed

Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah’ın malı cennettir.
(Tirmizi, Kıyamet 19)

İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel olanıdır.
Hz. Muhammed

Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah’a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar.
(Kütüb-i Sitte, 7235)

İnsan dilinin altında gizlidir.
Hz. Muhammed

Kişinin malayani (boş) şeyleri terki İslam’ının güzelliğinden ileri gelir.
(Tirmizi, Zühd 11)

Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını hatırlarsın.
Hz. Muhammed

Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.
(Kütüb-i Sitte, 6690)

Kabrimi ziyareti bayrama çevirmeyin.
Hz. Muhammed

Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister.
(Buhari, Cihad 21)

Münafıklığın alameti üçtür : Konuştuğu zaman yalan söyler, vaat ettiği zaman sözünde durmaz, emanete hıyanet eder.
Hz. Muhammed

Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlâkça en güzel olanıdır.
(İbn-i Mâce, Nikah 50)

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyilikleridir.
Hz. Muhammed

Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet
(Tirmizi, Da’avat 84)

Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.
Hz. Muhammed

Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır.
(Müslim, Cum’a 5)

Evlat kokusu cennet kokusudur.
Hz. Muhammed

Her iyilik bir sadakadır.
(Buhari, Edeb 33)

Utanmak güzeldir ama kadınlarda olursa daha da güzel olur.
Hz. Muhammed

Ümmetimin sonunda yalancı Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının!
(Müslim, Mukaddime 6)

Bilgisizler içinde bir bilgili, ölüler içinde bir diridir.
Hz. Muhammed

Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu, mü?min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
(Tirmizi, İman 12)

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
Hz. Muhammed

İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!
(Tirmizi, 2631)

Babalarınıza iyilik edin ki, oğullarınız da size iyilik etsin.
Hz. Muhammed

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır
(Tirmizi, 2326)

Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.
Hz. Muhammed

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah?tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir
(Müslim, Cum’a 4)

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
Hz. Muhammed

“Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir” diye sorulduğunda “Vaktinde kılınan namaz” cevabını verdi.
“Sonra hangisidir?” diye soruldu. “Anneye babaya iyi davranmak” buyurdu.
“Daha sonra hangisidir?” diye soruldu. “Allah yolunda cihad” karşılığını verdi.
(Müslim, İman 139)

Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
Hz. Muhammed

Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur.
(Kenzü-l Ummal, 4.28)

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
Hz. Muhammed

İlim İslam’ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.
(Muhtarü’l-Ehadis, 1.100: 786)

Cahiller cesur olurlar.
Hz. Muhammed

Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur ;
onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkarsa o Cennetliktir.
(Tirmizi, Birr 13)

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
(Tecrid-i sarih c.1, s. 45.)

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.
Hz. Muhammed

Şüphesiz bu Kur’an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız.
Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz.
Kur’an okurken makamla okumaya çalışınız.
Kim Kur’an’ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir.
(İbni Mace, İkame 176)

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.
Hz. Muhammed

Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, ?İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?? diye sorar. Melekler de, ?Ücretini almaktır? derler. Allahü Teâlâ da, ?Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm? buyurur
(İmam Beyheki)

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.
Hz. Muhammed

Salla’llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya’llâhu anh’den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.
(Enes b. Mâlik)

Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.
Hz. Muhammed

Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder.
(Ebu Davud, İmare 4)

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.
Hz. Muhammed

Dünya, mü’minin zindanı, kafirin de Cennetidir.
(Müslim, Zühd 1)

En Büyük 6 Günah için Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Altı kimse vardır ki; hem benim, hem Allâhın hem de bütün nebîlerin lâneti üzerlerine olmuştur. Bunlar;

1- Allâhın kitâbına bir şeyi ziyâde kılan,
2- Allâhın kaderini inkâr eden,
3- Allâhın, ümmetimden aziz kıldığını zelil, zelil kıldığını aziz kılmak için ümmetime zorbalıkla musallat olan kimse; sultanlar, güç kuvvet sahibi, ilim ve fikir sahipleri…
4- Allâhın haram kıldığı şeyleri helâl sayanlar,
5- Sünnetimde haram kılınanları da helâl addedenler,
6- Sünnetimi terkedenler. (Taberânî, İbn-i Hibban, Hâkim)

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.
Hz. Muhammed

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız” derler.
(Tirmizi, Zühd 61)

Kuran yedi nüans üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşımasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.
Hz. Muhammed

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
(Tirmizi, Tıbb 1)

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.
Hz. Muhammed

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

4 Comments

 1. Ahmet 16 Nisan 2011

  çok harika sözler

 2. Yunus Günet 19 Şubat 2011

  yorum yok çünkü ifade edilemez

 3. ugur 07 Şubat 2011

  Namaz Dinin Direğidir…

 4. fatma tuğba 31 Aralık 2010

  tşkler gerçekten güzel yazı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.