Etiket: atatürk ilkeleri

 • Laiklik İlkesi

  Laiklik İlkesi

  Laiklik ilkesi nedir? Kısaca özellikleri Bu sayfamızda Atatürk’ün temel ilkeleri arasında olan laiklik ilkesinin özellikleri tanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. Üzerinde en fazla tartışılan ve hala gündemde olan bu konu hakkında bilgileri aktarmaya başlayalım sizlere. Laiklik, gerçek manada, din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulmasıdır. Herkes istediği gibi ibadetini yapabilir ancak hiç bir kimse…

 • Atatürk’ün Hayatı

  Atatürk’ün Hayatı

  Kısaca Atatürkün hayatı özet halinde bu yazımızda sizlerle arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk ölümü olan 1938 yılına kadar tüm yaşamı boyunca örnek gösterilecek bir hayat yaşamış ve geride bir çok şeyi bizlere miras bırakmıştır. Atatürk’ün Hayatı Özet Kısaca Onun hayat hikayesi en ince ayrıntısına kadar incelendiğinde bizlere ders niteliğinde bir çok sözü ve Türkiye Cumhuriyeti miras…

 • Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Atatürk ilkeleri Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Atatürkün Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik, Milliyetçilik ilkesi gibi ilkeleri doğrultusunda yapılan inkılapları bu sayfamızda tüm olarak okuyabilirsiniz.. Buyrun; Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılâplar: TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulması Kadınlara seçme ve…

 • İnkılapçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  İnkılapçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri İle Şapka Kanunu çıkarıldı – 1925 Kılık Kıyafet düzenlemesi – 1934 Latin Alfabesi kabul edildi – 1928 Latin Rakamları kabul edildi – 1928 Takvim, saat, ağırlık ve uzunluk ölçülerinin kabulü – 1931 Hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe alındı – 1935 Alt Konular; Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi Milliyetçilik ilkesi…

 • Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Devletçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Bazı özel Türk kuruluşlarının devletleştirilmesi Milli Korunma Kanunu çıkarılması Yabancılara ait ekonomik kuruluşların devletleştirilmesi Kalkınma planlarının hazırlanması (I. ve II. beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması) Devlet Bankalarının kurulması (Sümerbank’ın kurulması, Etibank’ın kurulması) Alt Konular; Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi Milliyetçilik ilkesi Devletçilik ilkesi Halkçılık ilkesi Laiklik ilkesi Devrimcilik ilkesi

 • Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Laiklik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri ile Saltanat kaldırıldı (1 Kasım 1922). Halifelik kaldırıldı (3 Mart 1924). Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı. Yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Mü­dürlüğü kuruldu. (3 Mart 1924). Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkartıldı (3 Mart 1924). Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı (30 Kasım 1925). Medeni Kanun kabul edildi (17 Şubat…

 • Milliyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Milliyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Milli Yeni Bir Türk Devletinin kurulması TBMM’nin açılması (1920) Kabotaj Kanununun çıkarılması (1926) Türk Tarih Kurumunun kurulması(1931) Türk Dil Kurumunun kurulması (1932) Kapitülasyonların kaldırılması Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi İzmir İktisat Kongresinin toplanması Bağımsız gümrük politikasının uygulanması Yabancılara ait iktisadi kuruluşların ulusallaştırması Türk Parasını Koruma Kanununun çıkarılması Okullarda derslerin Türkçe…

 • Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Halkçılık ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar kronolojisi : TBMM’nin açılması (1920) Cumhuriyetin ilanı (1923) Kılık Kıyafet Kanununun kabulü (1925) Aşar vergisinin kaldırılması (1925) Soyadı Kanunun çıkarılması (1934) Kadınlara siyasi hakların verilmesi (1934) Millet mektepleri ve Halkevlerinin açılması Toplumda ayrıcalık belirten unvanların kaldırılması (1934) Yeni Türk Harflerinin Kabulü İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi Devlet Demir Yollarının kurulması Alt…

 • Cumhuriyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar

  Cumhuriyetçilik ilkesi Doğrultusunda Yapılan inkılaplar Tarihleri İle TBMM’nin açılması (23 Nisan 1920) 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922) Cumhuriyetin ilan edilmesi (29 Ekim 1923) Siyasi partilerin kurulması Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi (1934) Ordunun siyasetten ayrılması (1924) Alt Konular; Atatürk ilkeleri Cumhuriyetçilik ilkesi Milliyetçilik ilkesi Devletçilik ilkesi Halkçılık ilkesi Laiklik…

 • Atatürkün Katıldığı Savaşlar

  Mustafa Kemal Atatürkün katıldığı savaşlar ve tarihleri sırasıyla kısaca bu yazımızda sizlerle olacak arkadaşlar. Mustafa Kemal yaşamı boyunca bir çok savaşa katılmış ve bunların çoğunda da arkadaşları ile büyük başarılar elde etmiştir. Başarılarından dolayı kendisine daha sonraları gazilik ünvanı ve Atatürk soyadı verilmiştir. Atatürkün Katıldığı Savaşlar ve Tarihleri Kronolojisi Sırası Trablusgarp Savaşı – 1911-1912 Balkan…

 • İnkılapçılık ilkesi

  İnkılapçılık ilkesi nedir kısaca – Mustafa Kemal Atatürkün temel ilkeleri arasında olan inkılapçılık ilkesinin özellikleri tanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağız bu yazımızda arkadaşlar. İnkilapçılık Nedir? İnkılapçılık ya da reformizm, toplumda gerekli değişikliklerin aniden, devrim şeklinde değil, reformlar yoluyla, yumuşak bir geçiş şeklinde olması gerektiğini savunan görüştür. İnkılapçılık ilkesi temel ilkeler doğrultusunda yenilikçi bir ilkedir. Eski…

 • Atatürkün Fiziksel Özellikleri

  Atatürkün Fiziksel Özellikleri Nelerdir Kısaca – Mustafa Kemal Atatürk fiziki yapısı bakımından keskin bakışları olan bakışları ile herkesi etkileyen deniz mavisi gözlere sahip kaşları ise çok sık ve gürdü. Bu yazımızda Atatürkün fiziksel özellikleri kısa olarak size anlatılacaktır ayrıca buyrun. Atatürk’ün fiziksel özelikleri nasıldır : Atatürk’ün boyu 1.74cm kilosu ise 74 yada 76 kg civarındaydı.…

 • Atatürkün Yaptığı Yenilikler

  Atatürkün Yaptığı Yenilikler Kısaca Nelerdir – O zamanın koşulları içerisinde oda yapılması gerekenleri yaptı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerlemesi için bazı devrimler çalışmalar yaptı. Mustafa Kemal Atatürkün yaptığı yenilikler kısa şekilde maddeler halinde sırasıyla tarihleri ile birlikte bu yazımızda bulabilirsiniz. ATatürkün Yaptığı Yenilikleri ve Tarihleri; Siyasal Alanda Atatürkün getirdiği yenilikler – Halifeliğin kaldırılması – 3 Mart…

 • Atatürkün Kişisel Özellikleri

  Mustafa Kemal Atatürkün Kişisel Özellikleri Nelerdir Kısaca – Her yönüyle diğerlerinden farklı olduğunu gösteren büyük lider toplumları arkasına alacak kadar yönetici bir ruha sahip olması ile herkesin takdirini toplamıştır. Özellikle ileri görüşlü olması onu diğerlerinden ayıran en büyük özelliklerinden birisidir. VATAN SEVERLİĞİ Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir.Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır.Vatan savunmasını her…

 • Atatürk Devrimleri

  Atatürkün Devrimleri nelerdir kısaca Atatürk Yenilikleri sayfası – Herhalde bunlar gerçekleşmeseydi ülkemiz bu halde olmazdı. O yüzden Mustafa Kemal Atatürkün yaptığı devrimler zaman çizgisi içerisinde okunmalıdır. O zamanın şartlarında ve koşullarında bunların yapılması bir zorunluluktu vede o öyle yaptı. Bu sayfamızda kısa olarak gerçekleştirilen inkılapların zamanlarını tarihlerini konu başlıkları halinde yazdık. Atatürk İnkılapları (Devrimleri) Kronolojisi…