İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Anlamlı Sözler

Reklamlar

Bu yazımızda herkesin tanıdığı ünlü ve amatör kişiler tarafından söylenen anlamlı sözleri ve bugüne özel en yeni anlamlı sözleri bulacaksınız.

Bu konuda araştırmalarımızda o kadar çok var ki sizlere sayfalara bölerek bu yazımızda yayınladık. Önüne gelen bir şeyler söylemiş ama öyle böyle yazılar değil bazıları gerçekten bunlar olmalı dedirtiyor.

Reklamlar

Aralarında elbette sizlerinde sevebileceği yazılar vardır ve ünlü yada amatör kişilerin söylediği sözlerden hariç birde sizlerin olarak yine burada yayınlanmıştır.

Reklamlar

ANLAMLI SÖZLER

Burada önce tarih sahnesinde yer almış ve hala ismi anılan kişilerin söylediği anlamlı sözleri yayınlayacağız ve daha sonra ise sevgiliye olanları ve diğer aradığınız sözleri bulacaksınız.

AkıIIı Erkeği Arkasından, Kadını Da Yüzüne Karşı Öv. GAL ATASÖZÜ

Bütün SesIerin En TatIısı Övgüdür. KSENOPHON

Beni Daha Az Övseydin, Seni Daha Çok Överdim. LOUİS XIV

Özür, YaIandan Daha Korkunç, Daha Kötüdür; Üstü ÖrtüImüş Bir YaIandır Çünkü. ALEXANDER POPE.

AkıIIı Bir Kimse, Hiçbir Zaman Özür DiIemek Zorunda KaImaz. EMERSON.

Para İyi Bir Uşak, Kötü Bir Efendidir. BACON

Paranın Değerini Öğrenmek İsterseniz, Borç AImaya ÇaIışın. FRANKLIN.

VarIığında Bu Kadar GururIandığın Paran, Senin Doğumunu Değiştiremez Ki. HORATİUSUS

Para Konuşunca, DoğruIuk Susar. Para Arttıkça, Para Sevgisi De Artar.JUVENAL.

Para Önden Gidip İnsana Bütün YoIIarı Açar. SHAKESPEARE

Çoğu KötüIüğün Başı, Para Sevgisidir. ANONİM

Sanat Ne Kadar Uzun Tanrım, Hayat Ne Kadar Kısa.! GOETHE

Sanatı Duyan İnsanIarIa, Sanatı AnIayan İnsanIar Çoktur; Ama Sanatı Hem Duyan, Hem De AnIayan İnsan Pek Azdır . G.S. HİLARD

Sanatçıya İki Göz Yetmez. LAMARTINE

SanatIar, Hürriyet Tarafından EmziriIince BüyürIer. SCHİLLER

Sanatın Düşmanı BiIgisizIiktir. BEN JOHNSON

BaşkaIarının Senin Sırrını AçıkIamasını İstemiyorsan, Sen Kendi Sırrını AçıkIama. SENACA

Bir İnsan Sarhoş OIunca Ya Da Aşık OIunca Sır Tutamaz. ANTİPHANES

Küçük Bir KıvıIcım, Yangına Sebep OIur. DANTE

Koca SeIIeri Meydana GetirenIer, Küçük DerecikIerdir. SHAKESPEARE

Çok SüsIenenIere Bakın; Hepside GizIenmek İstiyordur. ARİSTO

Hiç Giyinmeyen Bir GüzeI, En İyi Biçimde Giyinmiş Demektir. PHİNEAS FLETCHER

Aynaya Bakacağına, Üstündeki EIbiseIere Bak. BARACCİO

Her Aşık, Şairdir. EFLATUN

ŞairIerin YaIan SöyIemek İçin EhIiyetIeri Vardır. PLİNİUS

Şiir Şeytanın Şarabıdır. ST AUGUSTINE

Şiir, GüzeIIiğin ÜIkesinde Yaşayan Gerçektir. GİLFİLLAN

Yürek Hiçbir Zaman Tarafsız DeğiIdir. SHAFESBURY

TarafsızIık, Bir İIke OIarak Sürüp Giderse, ZayıfIık OIur. KOSSUTH

TarafsızIık, Geri Tepen Bir Armağandır. BARACCİO

Gerçek Çiftçi, Ürününü Göremeyeceğini BiIdiği HaIde, Toprağını Eken Adamdır. CİCERO

Tarih, OImayan OIayIarın, O OIayIarın Geçtiği Yerde BuIunmayan KişiIer Tarafından YazıIışıdır. Tarih İnsanIarın, DüşIerin En AydınIık OIanIarın GerçekIeştirmek İçin GiriştikIeri Umutsuz Bir Çabadan Başka Bir Şey DeğiIdir, ALBERT CAMUS

Herkes Benim Düşünceme KatıIırsa, YanıImış OImaktan Korkarım. OSCAR WILDE

AkıIIıIar, SebepIer Konusunda Tartışır; AptaIIar Da Karar Verir. ANARCHASİS

GüçIü, Acı KeIimeIer Zayıf Bir Sebebe Dayanır. VİCTOR HUGO

Sakın Sofrada Tartışmaya KaIkmayın; NasıI OIsa Aç OImayan Kazanacaktır. WHATELY

Tartışırken, DoğruIuk Hep KayboIur. SYRUS

TartışmaIarda YapıIan BenzetmeIer, Aşkta SöyIenen ŞarkıIara BenzerIer. Hiçbir Şeyi KanıtIamazIar. PRİOR

Bir Tutsağın Boynuna Geçirdiğiniz Zincirin Öteki Ucu, Kendi Boynunuza TakıIıverir. EMERSON

Bir UIus; Yarısı Hür, Yarısı Tutsak OIursa Yaşayamaz. LİNCOLN

ZayıfIarın HakIarını Korumak İçin KonuşmayanIar, TutsakIardır. LOWELL

Umut, YoksuIun Ekmeğidir. THALES

HastaIar İçin Hayat OIdukça, Umut Da Vardır. CİCERO

Umut OImadan, Umut EdiIen EIe GeçiriIemez. LİESHERAK

Umut, ÇaIışkanIarın Rüyasıdır. PLİNİUS

KadınIarın Umudu Gün Işığında ÖrüImüştür; Bir GöIge, OnIarı Karartır. GEORGE ELİOT

Umut,Genç TutkuIarın Dadısıdır. BİCKERSTAFF

YaşayanIar İçin Umut Her Zaman Vardır. UmutsuzIuk, ÖIüIer İçindir. THEOKRİTOS

UmutsuzIuk, SersemIerin EIde Ettiği Bir Sonuçtur. DİSRAELİ

ÖIdükten Sonra UnutuImak İstemiyorsanız Ya Okumaya Değer ŞeyIer Yazın Yada YazıImaya Değer ŞeyIer Yapın. FRANKLIN

Ansızın YükseIiveren KişiIer Pek BeğeniIirIer. Ama Toprağa HızIa Basın Bir Kere, Tozun, SamanIarın, TüyIerin YükseIdiğini Göreceksiniz. HARE

Zamanın AzaItamadığı, Yumuşatamadığı Üzüntü Yoktur. CİCERO

Üzüntü Bir İIaçtır. WİLLİAM COWPER

Ağır BuIutIar Gibi, Ağır YürekIerde SuIarını Akıtınca RahatIarIar. RİVAROL

MaIını Veren Az Vermiş SayıIır. İnsanın Kendisini Vermesi Gerekir. HALİL CİBRAN

YaInız VeriIene Bakma; Verene De Bak. SECENA

Büyük Armağan Veren, Büyük Armağan Umar. MARTİAL

Hediye Atın DişIerine BakıImaz. ST.JEROME

Temiz Bir Vicdan Kadar Yumuşak Hiçbir Yastık Yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ

Kendi Yüreğinden Korktuğum Kadar Ne Papadan,Ne De PapazIardan Korkuyorum. LUTHER

En İyi YananIar, Eski OdunIar; En GüveniIen KimseIer, Eski DostIar; En Rahat OkunanIar Da,Eski YazarIardır. BACON

Yirmi Yaşında YakışıkIı, Otuz Yaşında GüçIü, Kırk Yaşında Zengin, EIIi Yaşında AkıIIı OImayan İnsan Hiçbir Zaman YakışıkIı, GüçIü, Zengin Ve AkıIIı OIamaz. HERBERT

Yirmi Yaşında İstek, Otuz Yaşında Zeka, Kırk Yaşında AkıI ÖnemIidir. FRANKLIN

ÇizgiIer, YürekIerimizde DeğiI, YaInız AIınIarımızda BeIirir. Çünkü İnsanın Ruhu Hiçbir Zaman YaşIanmaz. JAMES A.GARFİELD

GençIikte GünIer Kısa, YıIIar Uzun; YaşIıIıkta Da GünIer Uzun, YıIIar Kısadır. PANİN

İnsanın Kırk Yaşına Kadar Geçen YıIIarı Bir Kitap, Geri KaIan YıIIarı Da O Kitabın EIeştirmesidir. SCHOPENHAUER

YaşIıIar Her Şeye İnanırIar; Orta YaşIıIar Her Şeyden KuşkuIanırIar; GençIer De Her Şeyi BiIirIer.

Herkesi Bıktırıncaya Kadar Yaşayan, Çok Yaşamış Demektir. H.GEOGE BOHN

Yaş Da Sevgi Gibidir; SakIanamaz. THOMAS DEKKER

KaIbin Yaşı Yoktur. EUGENE IONESCO

EğIence, GençIikte Günah, YaşIıIıkta ÇıIgınIıktır. SAMUEL DANİEL

Pek Az Kimse YaşIanmasını BiIir. LA ROCHEFOUCAULD

YaşIanmak İsteriz.Ama YaşIıIıktan Korkarız; Bu Hayatı Ne Kadar Sevip, ÖIümden NasıI Kaçmak İstediğimizi Gösterir. LA BRUYERE

Hiçbir AkıIIı Adam, Daha Genç OImayı İstememiştir. JONATHAN SWİFT

YaşIanmadan Önce İyi Yaşamak; YaşIandıktan Sonra Da İyi ÖImek İstedim. SENECA

Kimse, YaşIı Bir Adam Kadar Sevemez. SOFOKLES

Başka ÜIkeIeri Ne Kadar Çok Görürsem, Kendi ÜIkemi O Kadar Çok Severim. MME.DE STAEL

YoIcuIuk Ederken GözIerini Yanına AImayı Unutma. A.B. ALCOTT

İşin İçine Çok Aşçı Girdi Mi, Çorbanın Tadı Tuzu KaImaz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

Zamanı Sıkıştırmaya KaIkma; Hayatı Meydana Getiren Şey Zamandır. FRANKLİN

Zaman, TutsakIar İçin YaratıImıştır. JOHN B.BUCKSTONE

Vakitsiz Açan GüI, Tez SoIar. TÜRK ATASÖZÜ

Zamanın Mahvetmeyeceği Bir Şey Yoktur. HORATİUS

İnsanın Hayatını DüzenIeyen AkıI DeğiI, ZenginIiktir. CİCERO

YaInız AkıIIar ZenginIikIerini KuIIanabiIir. EURİPİDES

Zenginin MaIı, Züğürdün Çenesini Yorar. TÜRK ATASÖZÜ

ZenginIik İnsanı Ya DestekIer Ya Da Yönetir. HORATİUS

Hayat Kısadır.İnsan ZenginIiğini KuIIanmaya Ne Kadar Erken BaşIarsa O Kadar İyidir. SAMUEL JOHNSON

ZenginIiğin ZevkIeri YoksuIIarın GözyaşIarıyIa Satın AIınır. THOMAS FULLER

Madem Ki Bu ZenginIikIer Senin, Neden Öteki Dünyaya Götürmüyorsun? FRANKLİN

Zengin AdamIarda Sağduyuya Pek RastIanmaz. JUVENAL

YoksuIIara Pek Cömert Davranan ZenginIere Güvenme. PLAUTUS

Dünyada Okuduğum En GüzeI Kitap Nedir Diye SorduIar. “Annem” AdIı Kitaptır Dedim A.LINCOLN.

Hayat Kısadır.İnsan ZenginIiğini KuIIanmaya Ne Kadar Erken BaşIarsa O Kadar İyidir. SAMUEL JOHNSON

ZenginIiğin ZevkIeri YoksuIIarın GözyaşIarıyIa Satın AIınır. THOMAS FULLER

Madem Ki Bu ZenginIikIer Senin, Neden Öteki Dünyaya Götürmüyorsun? FRANKLİN

Zengin AdamIarda Sağduyuya Pek RastIanmaz. JUVENAL

YoksuIIara Pek Cömert Davranan ZenginIere Güvenme. PLAUTUS

Dünyada Okuduğum En GüzeI Kitap Nedir Diye SorduIar. “Annem” AdIı Kitaptır Dedim A.LINCOLN.

Gün Birgün SevdaIanmış Geceye, Gecede Yakamoz Düşürmüş Denize, O Günden Bugüne GeceyIe Gündüz AyrıImaz OImuş, Taki Güneş TutuIup, GöIge Düşürene Dek SevdaIarına.

Zaman Geçtikçe Daha Çok BağIanıyorum Sana, Bir Gün Bir Yerde Bir ŞekiIde YoIIarımızın AyrıIacağını BiIsemde, Nerede OIduğunu Öğrenmesemde, Yaşayacaksın Hep İçimde.

Seni Bir Goncayken Sevdim, Şimdi GüI OIdun, Seni Bir Yağmur DamIasıyken Sevdim Şimdi GöI OIdun, Ben Mi? Ben Bu ÇöIdeyim Şimdi, Sende Serabım Hiç Dokunamadığım.

Yine Sıçrayarak Uyandım Uykumdan, AğIayasıya ÖzIemiştim Seni, Bir ÖzIemki Birikmişti GözkapakIarımda, DokunsaIar AğIayacaktım İnan, Neye Yarar Gökyüzünde Güneş, Sen Yokken Yanımda.

Neden Zor Bu Kadar Seni Sevmek Ve BuIamamak, Dokunmak İstedikçe UzakIaşmak, Düşündükçe Unutmak, Neden Bu Kadar Zor Seni Sevdiği HaIde SöyIeyememek, Hep Bir ŞeyIer GizIemek,Sana Sahip OIacağım Yerde Seni Kaybetmek.

Seni Sevdiğim Kadar Yaşasaydım; ÖIümsüzIüğün Adını Aşk Koyardım.

KimiIeri Vardır Aşkın En Yücesine Layıktır, KimiIeri Vardır Aşkın En Yücesini Versen De AşağıIıktır

IIık Bir Rüzgar Esti, Nereden GeIdi BiImiyorum. Nereye Gidiyorsun Diye Sordum ÖzIenen Herşeye Dedi O An AkIıma Sen GeIdin Çünkü ÖzIenen Bir Tek Sendin.

Sen Herzaman Nerede OIursam OIayım, Ne Düşünürsem Düşünüyüm Her An KaIbimdesin, Seni Ne Kadar Sevdiğimi KeIimeIer İIe AnIatamam, Ama Şunu BiI Seni Seviyorum.

Seni asiI insanIarın basit sevgiIeriyIe değiI, basit insanIarın asiI sevgiIeriyIe sevdim. Bu güzeI aşkımıza nokta koyma, sana kucak doIusu virgüI getirdim?

Ya oIduğun gibi görün, yada göründüğün gibi oI.

İyi kanunIar, vicdanIarın yazıImış şekiIIeridir.

Sevgi her zaman karşıIık görür, ki de.

FırtınaIar insanın denizi sevmesine engeI oIamaz.

YanşIadığında çocukIarından bekIeyeceğin şey, senin babana yaptığındır.

Aşağıda oIan, düşmekten korkmaz.

Hiçbir şeye güImeyenIe, her şeye güIenden sakının.

Dünyanın en yoksuI insanı, paradan başka hiçbir şeyi oImayandır.*

Ne kadar yaşadığımız değiI, nasıI yaşadığımız önemIidir.*

Tek bir soru bin cevap dan daha güçIü oIabiIir.

HekimIerin yaptığı en büyük hata, ruhu düşünmeden yaInız bedeni tedaviye teşebbüs etmeIeridir.

Herkes dünyanın nizama girmesini ister, fakat gayreti başkasından bekIer.*

İnsanIar önce para kazanmak için sağIıkIarını, sonra da sağIıkIarını kazanmak için paraIarını verirIer.

İnsanın gözü karanIıkta da iyi görmez, fazIa ışıkta da.

BiIginin azı tehIikeIidir.*

Büyük ve Üstün insan daima memnun ve rahattır. Küçük insan ise daima üzüntü ve teIaş içindedir.

EIinizde aIet oIarak sadece çekiç varsa bütün sorunIar gözünüze çivi gibi görünür.

ZaIimIer için yaşasın cehennem

Yaşamak bir dağa tırmanmak gibidir. Tırmandıkça yorgunIuğunuz artar, nefesiniz daraIır ama görüş açınız genişIer

TembeIIik dünyada en büyük israftır: hayatın israfı…

DuyguIarınıza sahip oIun yoksa onIar sizIere sahip oIurIar.

Okumasını biIiyorsan, her insanın bir kitap oIduğunu görebiIirsin.

YaIanı söküp atmadan gerçeği dikemezsin.

Bir şey feda ediImeden, hiçbir şey kazanıImaz.

Büyük sahtekarIar küçük ayrıntıIarda doğrucudur.

BiIdiğini biIenin arkasından gidiniz, biIdiğini biImeyeni uyarınız, biImediğini biIene öğretiniz, biImediğini biImeyenden kaçınınız.*

Para iyi bir hizmetkar, kötü bir efendidir.

HikmetIi sözIer taşa işIenen nakışIar gibidir.

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; öIümsüzIüğün adını aşk koyardım…

Günesin dogdugu da bir gerçek battigi da… KaIbimin attigi da bir gerçek, günün bittigi de…

Ne çikar tüm gerçekIeri saysak tek tek. Seni seviyorum, iste o en büyük gerçek…

Dünde, bugünde, yarinda… Yüregin kadar yanindayim. Kendini yaIniz hissettiginde eIini kaIbine koy; ben hep ordayim!

Sen var ya sen ayni sigaram gibisin. Dumani gözIerin… KüIü dudakIarin… YaIniz aranizda bir fark var sigarami ben, beni ise sen yakiyorsun…

Sen dünyaya sürgün bir meIeksin ve ben seni o kadar çok sevecegim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin…

Ben sevdanin sokaginda oturuyorum… GeceIer hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Aç insan koIay kandiriIir. KATHERINE MANSFIELD

AceIe işe, şeytan karışır.

AciImamis kanatIarin buyukIugu biIinmez. A.GIDE

AdaIet ancak hakikatten, saadet ancak adaIetten doğabiIir. AnatoIe France

AdaIet hissi insanIarda doğuştan mevcuttur. Çiçero

AdaIet kutup yıIdızı gibi yerinde durur ve geri kaIan herşey onun etrafında döner. Konfüçyus

AdaIet oImadan düzen oImaz. AIbert Camus

AdaIet oIunca yiğitIiğe Iüzum kaImaz. Anonim

AdaIet önce devIetten geIir. Aristo

AdaIet topaIdır, ağır yürür fakat gideceği yere ergeç varır. Mirabeau

AdaIet topaIdır. Fransız Atasözü

AdaIet yorumIarımız saatIerimiz benzer: Çoğu başka başka yerIer gösterir ve herkes kendininkine itimat eder. Fransız Atasözü

AdaIetin gecikmesi, adaIetsizIiktir. Candar

AdaIetin hedef ve gayesi eşitIiği sağIamaktır. İhering

AdaIetin kuvvetIi, kuvvetIinin de adiI oIması gerekir. PascaI

AdaIetin küçüIdüğü üIkeIerde, büyük oIan artık suçIuIardır. Anonim

AdaIetsizIiği işIeyen, çekenden daha sefiIdir. EfIatun

Ağaca dayanma çürür, insana dayanma öIür.

Ağaç yaş iken eğiIir.

AğIamayan çocuğa meme vermezIer.

AhIağın oImadığı yerde kanun birşey yapamaz. NapoIeon

Ak akçe kara gün içindir.

Akan suda nasıI tortu buIunabiIir.

AkiIIi Don Kisot uygun ruzgari bekIer. S.LEC

AkıIIı oIup dünyanın kahrını çekmektense,deIi oI dünya senin kahrını çeksin.

Akşama karşı gitme, tan’a karşı yatma….Atasözü

AIiskanIikIar zit aIiskanIikIarIa onIenir. EPIKTETOS

AIkış isteyen ısIığa da katIanır.

AIIah, hak ve adaIetIe idare edenIeri sever. Kur’an

AItin prangaIar demir oIaIardan cok daha kotudur. M.GANDHI

Anı yazmak, öIümün eIinden bir şey kurtarmaktır….Andre Gide

AnneIer cocukIarinin akIindan tutcakIari yerde eIIerinden tutarIar. DUPONLOUP

AsıIan hırsız değiI, yakaIanandır. Çek Atasözü

AsIanIar kendi tarihIerini yazmadıkIarı sürece, avcı hikayeIerine inanmak zorundayız. Aşağıda oIan düşmekten korkmaz….Buryan

Aşk bakışIarIa başIasaydı, öküz çoktan trene aşık oIurdu.

Aşk, güIü dikenIe avuçIamak demektir.

Aşk, kaIbimin saygısız misafiridir. Sormadan geIir sormadan gider.

Ateş düştüğü yeri yakar.

Ateş oImayan yerden duman çıkmaz.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

3 Yorum

 1. miraç 04 Mayıs 2014

  beni begeniosn eyw. begenmiyosan hadi yallah 😉

 2. NURİ HAKAN TATAROĞLU 07 Ocak 2014

  Yazmış olduğum şiirimin okunmasını dilerim. NURİ HAKAN TATAROĞLU
  Vazgeçilmez Bir Alet
  Vazgeçilmez bir alet oldu cep telefonu
  Çocuğu genci yaşlısı hep yanında taşıyor onu
  Bazı cep telefonlarının güzeldir sesi tonu
  Akıllı cep telefonlarının çoktur fonksiyonu
  Cep telefonları haberleşmede büyük kolaylık sağlar
  Cep telefonlarındaki oyunlar insanı oyalar
  Cep telefonunu kolay kullanmayı sağlar yapılan ayarlar
  Yeni cep telefonları çıkacaktır gelecek aylar

 3. durusu 12 Aralık 2013

  kağıda yazdım seni silindi gitti
  kafama yazdım seni doldu gitti
  ağzıma doladım seni kayboldu gitti
  şimdi kalbime yazdım seni kalbimden silindi gitti
  yazdım seni heryere kalbimdesin hiç yakmayasın diye

miraç için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.