Tuğbam » Güzel Sözler » Değerli Sözler Mesajlar

Değerli Sözler Mesajlar


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Kısa değerli sözler 2020 değerli mesajlar sayfası –

Sevgiliye olanlarınıda yazabileceğiniz hiç bir yerde olmayanları arayanların bu adreste buluştuğu ve yorumlarıyla katkıda bulunabilecekleri bir sayfadasınız. Bu sayfamızda amatör ve ünlü kişilerin söylemiş olduğu güzel anlamlı değerli sözler facebook twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinde paylaş yapabilmeniz için hazırlandı.

İnsanlara ön yargılı yaklaşmayalım, önce bakıp anlayalım. Bir kitabı kapağına bakarak yargılamayalım.

degerli-sozler-2014Sabır Liderin önemli bir özelliğidir.

Profesyoneller, Prensibi Uygulamayı tekrar tekrar ederler.

Değiştirebileceğimiz şeyleri değiştirmeye çalışalım, değiştiremeyeceğimiz şeyin üzerinde durup zaman kaybetmeyelim.

Eğer yardım almak istiyorsanız yardım ediniz. Öğrenmek istiyorsanız öğretiniz, Arkadaşlık etmek istiyorsanız arkadaş olunuz.

Hizmetkar Liderlik en zevkli Liderliktir.

Basit Mükemmeldir.

Uygulanmayan bilgi size ait değildir.

İnsanlar, rahatlık bölgesinden çıkmak istemezler.

İşi sevmek sizi işte tutar.

Kişisel gelişim, davranışları değiştirir.

Olumlu ortam yaratmak çok önemlidir.

Zorluklar yaşanmadan Üst sıralara gelinmez.

Motivasyon verirseniz daha fazlasını alırsınız. ./..

Başarılı insanlarla birlikte olun yükselirsiniz.

Yaşamak için öğrenmeliyiz.

İnsanlar İyi Alışkanlıkları sayesinde başarılı olurlar.

Başarılı insanlar Odaklı insanlardır.

Bilgi ve Hayal Gücü 21. Yüz Yılın asla tükenmeyecek iki ana ham maddesidir.

İnsanlar üzerinde iyi bir izlenim bırakmak önemlidir.

Enerjik olun enerji bulaşıcıdır. Neşeli olun Neşelendirin. Meraklı olun İsteklendirin. Kendinizi saygı ile koruyun. Sakin olun huzurlu olun. Kimseyi kötülemeyin. Olumsuzu benimsemeyin. Yürekli ve içten olun. Karşınızdaki ile ilgilenin.

Tüketici Kimliği insanı terk etmiyor.

Suya ihtiyacımız olmadan, su kuyusu kazalım.

İstikrar ve inanç bizi başarıya götürür.

Zaman istiyorsan önce zaman vereceksin. Soba ; sen beni ısıt sonra sana odun atarım, olmaz.

Ne yaparsan geriye iyisiyle kötüsüyle döner.

İyi Yüreklilik; iyi düşünce yapımızın % sini arttırmakla olur.

Sabır sessizliğin en büyük gücüdür.

Sabırlı olmak, akıllı olmak demektir.

Sabır büyük bir güç ve enerji demektir.

Büyük yaratıcı ruhlar sabırla eserlerini tamamlarlar.

Allah sabredenleri sever. Sabır en büyük ibadettir.

Sabırlı olmak insan olmakla eş değerdir.

“Arkamda yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanımda yürü, böylece ikimiz eşit oluruz.”
(Ute Kabilesi)

“Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar.”
Conficius

“Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir.”
Richard Bach

“Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.
Nietsche

“Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik.”
J.Ernest Renan

“Tırtılın ‘dünyanın sonu’ dediğine, Usta ‘kelebek’ der.”
Richard Bach

“Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır.”
Einstein

“Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.”
Eflâtun

“Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler.”
Aldoux Huxley

“Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.”
Darwin

“Durumlar değişmez, biz değişiriz.”
Henry David Thoreau

“Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar.”
H. Dunant

“Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter.”
Conficius

“Başkalarını bilen insan bilgili, kendini bilen kimse akıllıdır..”
Laotsze

“Ne denli uçmayı bilirsek, uçmayı bilmeyenlere o denli küçük gözükürüz.”
Nietzsche

“Denize düşenin yağmurdan korkusu olmaz.”
Sadi

“Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil.”
A. Claudius

“Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır.”
S.Smiles

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.”
Hz. Muhammed (sav)

“Bilim alçakta kalanları yükseltir, bilgisizlik de yüksektekileri alçaltır.”
Hz. Ali

“Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıştır.”
Hz. Muhammed (sav)

“Dua ve ibadet, Allah ile olmaktır. Allah ile olan kimse için ölüm de, ömür de hoştur.”
Mevlana

“Sabredin, her şeyin başı sabırdır. ”
Hz. Ebubekir

“Geçmişten ibret alın da hayra çalışın.”
Hz. Osman

ALLAH’tan (c.c.) başkasıyla beraber olmakta devam ettiğin sürece, sürekli gam, keder ve şirk içinde bulunur, günah yükünden kurtulamazsın.
Abdülkadir Geylani (k.s.)

Kendisini yaptığı işin üzerinde gören kimse mütevazi değildir. Alçak gönüllü insan kendisini yaptığı işin altında görendir. https://www.tugbam.com/guzel-sozler/degerli-sozler-mesajlar.html
Bin Ataullah İskenderi (r.h.)

Siz birbirinizi ALLAH (c.c.) için severseniz, gayretullah zuhur eder, ALLAH da (c.c.) hepinizi sever.
İsmail Hakkı Toprak (k.s.)

Dünyaya değer vermemek (zühd) demek, insanlara aşırı değer vermemek demektir. İnsanlara değer vermemek de, önce kendine aşırı önem atfetmemenle başlar.
Süfyan-ı Sevri (r.h.)

Tefekkür, rahmetin kapısını açan anahtardır. Görmüyor musunuz, önce düşünülüyor, sonra tevbe ediliyor!
Süfyan b. Uyeyne (r.h.)

Bilginin hayırlısı ALLAH’a (c.c.) karşı saygı ile korku uyandırandır.
İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Gerçek tevazu O’nun büyüklüğünün müşahedesinden ve sıfatlarının tecellisinden doğandır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Üç şey vardır ki insanoğlunun yüceliğini gösterir: Musibetten şikayetçi olmamak, ağrıdan dolayı sızlanmamak ve diliyle kendini övmemek.
Ebu Derda (r.h.)

Dilediğiniz kadar öğrenin! Ama şunu iyi bilin ki, bildiklerinizle amel etmedikçe, ALLAH (c.c.) size ilminizden ötürü mükafat verecek değildir.
Muaz bin Cebel (r.h.)

Ey Dost! Mahlukatın sebeplere yapıştığını görürsün, arif olan ise sebeplerin sahibine yapışır. Arif kulun bütün sözleri ALLAH’ın (c.c.) yüceliği, kudreti, keremi ve rahmeti meyanındadır, zamanını böyle geçirir, kabrine de böyle girer.
Yahya b. Muaz (r.h.)

Muhammed’e (s.a.v.) en yakın olanlar O’na (s.a.v.) uyanlardır. Düşmanları da ALLAH’a (c.c.) karşı gelenlerdir.
Hz. Ali (r.h.)

İman eden, Rab Teala’nın kendisini gözlediğinin farkında olan kimsedir. Böyle bir kul nefsini hesaba çeker ve ahiret için azığını hazırlar. Hicret, kıyamete kadar sürecek bir farzdır. Hicret, cehaletten ilme, ALLAH’ı (c.c.) unutmaktan O’nu anmaya, günahtan itaate ve ısrardan tevbeye giden yoldur.
Sehl b. Abdullah et-Tüsteri (k.s.)

Kulları küçük gören, onlarla alay eden kimse Rabbini tanımayan kimsedir. Yaradanı seven, O’nun sanatından teşekkül etmiş olan yaratıkları da sever.
Hz. Aişe (r.a.)

Ulaşamadığına tevekkül, ulaştığına razı, kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir.
İmam Gazali (r.h.)

Seven sevdiğini memnun etmeyi, başkalarını memnun etmeye tercih eder.
İmam Gazali (r.h.)

Mü’min bir inciye benzer. Nerede bulunursa bulunsun, orada güzeldir.
Malik b. Dinar (r.h.)

Sadece ALLAH’a (c.c.) güvenen kul, kuvvetli bir kuldur.
Said en-Nebaci (r.h.)

Kalbin kurtuluşu dört hasletle sağlanabilir. Sadece ALLAH (c.c.) için tevazu etmek, sadece ALLAH’a (c.c.) muhtaç olduğunu hissetmek, sadece ALLAH’tan (c.c.) korkmak ve sadece ALLAH’tan (c.c.) ummak.
Said el-Hırı (r.h.)

Kalbin öldüğünün alametlerinden biri de, insanın kaçırdığı iyiliklere üzülmemesi, yaptığı kötülüklerden pişmanlık duymamasıdır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Kendi iyiliklerinden söz edip duranları yapmış oldukları bir hata susturuverir. Oysa ALLAH’ın (c.c.) bağışlarından söz edenleri hiçbir hata susturamaz.
İbn Ataullah İskenderi (r.h.)

Alim, ALLAH’tan (c.c.) korkandır.
Amir bin Şerahil (r.a.)

Salih amel, övgü ve ecrini sadece ALLAH’tan (c.c.) beklediğin ameldir.
Hz. Ali (r.a.)

Rab Teala’yı sevip, O’nun sevgisini yayarsan, yerdekiler ve göktekiler sana sevgi besler. Sadece ALLAH’a (c.c.) itaat et ki, yerdekiler ve göktekiler de sana itaat etsin.
İbrahim Dessuki (k.s.)

ALLAH’ım (c.c.)! Suskunluğumu tefekkür eyle. Baktığımda ibret alayım. Dilimi zikir eyle, hep seni anayım.
Talha bin Musarrif (k.s.)

Kim gönlünü sadece ALLAH’a teslim eder, bu işte yoğunlaşırsa, hikmet pırıltıları kalbinden fışkırır ve dilinden dökülür.
Yahya b. Muaz (r.h.)

Umut (reca) kapılarının açılmasını istediğin zaman Allah’tan (c.c.) sana gelen nimetleri hatırla. Korku (havf) kapılarının açılmasını istediğin zaman ise, senden O’na gidenlere bak.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Ey dost! Sadece ALLAH’a (c.c.) yönel! O’ndan başkasına tam güvenme! Her şey O’nun dilemesi ve izniyle olur. Hiçbir kulun ve mahlukun rızasını ALLAH’ın (c.c.) rızasından önceye alma!
Abdülkadir Destuti (k.s.)

‘Kalp ALLAH’ın (c.c.) evidir’ sözü, şu demektir: Kul, kalbine ancak ALLAH’ın (c.c.) sevdiği şeyleri sokmalı, O’nun kerih gördüğü kirli şeyleri kalbinden uzak tutmalıdır.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.a.)

Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır olmalıdır.
Hz. Ali (r.a.)

İşin başında ALLAH’a (c.c.) yönelmek, işin sonunda başarıya ulaşmanın belirtisidir.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

İnsanlar hakkında ALLAH’tan (c.c.) kork. Fakat ALLAH (c.c.) hakkında insanlardan korkma.
Said b. Amir (r.a.)

Şunu iyi bilesiniz ki, en güzel ibadet, farzları yerine getirmek ve haramlardan sakınmaktır.
Hz. Ömer (r.a.)

Ne acaiptir o insanlar ki, altından ateş kaynayıp dururken yeryüzünde ALLAH’a isyan ederler.
Elmalılı Hamdi Yazır (r.h.)

Şükür, ALLAH’ın (c.c.) nimetleriyle ALLAH’a (c.c.) isyan etmemektir.
Cüneyd-i Bağdadi (r.a.)

Kim nimetlerin kendisi için kalıcı olmasını dilerse, Rabbine şükretsin; ‘Nimetin sahibi O, veren O, iyilik eden O’ desin.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

Eğer ilminizle amel etmezseniz, ALLAH (c.c.) sizi ilminizle sevaplandırmaz.
Muaz bin Cebel (r.a.)

Peygamber olan ve olmayan kişiler, hayrın en büyüğünü sadece sabırla elde etmişlerdir.
Meymun b. Mihran (r.h.)

Kim ALLAH’tan (c.c.) yüz çevirenleri dost edinirse ALLAH (c.c.) onu kullarının gözünde küçültür.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa

“ALLAH (c.c.) bir kuluna bir çok nimet verdikten sonra, bu nimetleri alıp yerine sabrı karşılık olarak verirse, bu karşılık, çekip aldığı nimetten daha hayırlıdır” dedi ve sonra şu ayeti okudu: “Yalnız sabredenlere ecirleri sonsuz olarak verilecektir.”
Hz. Ömer b. Abdülaziz (r.h.)

-“Kime arkadaş olayım”
-“Seni nasıl biliyorsa, işte o halini saklamayacağın birine, yani ALLAH’a (c.c.)”
Ebu Yezid el-Bestami (r.h.)

Muvaffakiyet ALLAH’tandır. Kolaylık da O’ndan gelir.
Seyyid Kutub (r.h.)

Kulluk görevlerini ileride bulunacak boş bir zamana ertelemek nefsin ahmaklığındandır.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

ALLAH’ı (c.c.) söyleyen söz güzeldir. ALLAH’ın (c.c.) nimetlerini düşünmek ise en üstün ibadettir.
Ömer bin Abdülaziz (r.h.)

Hak uğruna harcanmayan herşeyin iki katı, batıl yolda gider.
İ. Hakkı Bursevi (k.s.)

ALLAH’ın (c.c.) bakışları seni kuşatıyorken, halkın bakışını nasıl önemsiyorsun. Halkın yönelişini bir yana bırak. Hakkın yönelişini görmeye çalış.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Hakkın gidereceği bir ihtiyacın için başkasına dilekte bulunma. Onun senin için vermediğini başkası nasıl verebilir. Kendi ihtiyaçlarını gidermekten aciz olan başkasınınkine nasıl güç yetirebilir.
İbn Ataullah İskenderi (k.s.)

Kamil insan, nefsini çiğneyip hazmeden kişidir ki, Rabbi onu kullarının diliyle över, yüceltir.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

ALLAH (c.c.) size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye vermiştir. Ona meyledesiniz diye değil!
Hz. Osman (r.a.)

1- Dilin Zikri: Kalpten kötülüklerin ve masivanın giderilmesi için ALLAH’ı (c.c.) anmaktır.
2- Kalbin Zikri: ALLAH’ı (c.c.) kalpten tefekkür ederek, ALLAH’ın (c.c.) kalbine nazar ettiğinin şuuruna varmaktır.
3- Nefsin Zikri: Harf ve ses yerine, his ve hayal ile içtenlikle ve kalpten ALLAH’ı (c.c.) anmaktır.
4- Ruhun Zikri: ALLAH’ın (c.c.) kainatta tecelli eden güzel sıfatlarının neticesine bakarak, O’nu tefekkür etmek, düşünmektir.

Ahmed Cahidi Efendi (k.s.)

Israrla dilediğin halde bağışların gecikmesi seni umutsuzluğa düşürmemelidir. Çünkü ALLAH (c.c.) duaların kabul olunacağına söz vermiştir. Ancak kabul edeceği dilek senin kendin için beğendiğin değil, O’nun senin için beğeneceği olacaktır. Ve kabul, senin istediğin zaman değil, O’nun istediği zaman olacaktır.
İbn Ataullah İskenderi (c.c.)

Zühdün (dünyaya ve maddi menfaate değer vermeme, kanaatkar olma) büyük bir kısmı insanların içindeyken olur. Yani övmelerini istemez, kınamalarına aldırmazsın.
Fudayl b. Iyad (r.h.)

Sen ALLAH’tan (c.c.) razı olmazsan, ALLAH’ın (c.c.) rızasını nasıl isteyebilirsin?
Yahya b. Muaz (r.h.)

Kim hikmet peşindeyse ALLAH’a (c.c.) isyan etmesin!
Bişr-i Hafi (r.h.)

Kişinin ALLAH’ın (c.c.) yardımından mahrum edilişinin alameti nedir?
-“Güzel ve hayırlı şeyleri çirkin görmesi, çirkin şeyleri ise güzel ve hayırlı görmesidir.”
Muhammed b. Ka’b el-Karazi (r.h.)

ALLAH’ın (c.c.) senden daha üstün yarattığı kimselere kötü gözle bakmayasın! Yoksa tıpkı İblis’in meleki suretten şeytani surete dönüşmesi gibi sen de kötü bir hale gelirsin.
Ebu’l Hasan Ali b. Vefa (r.h.)

Üç şeyi yapmadan, diğer üç şeyi iddia eden yalancıdır; ALLAH’ın (c.c.) haram kıldıklarından sakınmadığı halde ALLAH’ı (c.c.) çok sevdiğini söyleyen, malını hayra harcamadığı halde, cenneti arzuladığını söyleyen, fakirleri sevmediği halde Peygamber’i (s.a.v.) sevdiğini iddia eden. İşte bunlar yalancıdırlar.
Hatim el-Asamm (r.h.)

-“Münafık kimdir?”
-“İslam’ı anlatan ama amel etmeyendir.”
Huzeyfe (r.h.)

Nefsini terbiye etmemiş kişilerin yaptığı hizmet çoğu kez ALLAH (c.c.) için değil, nefisleri içindir.
İmam Gazali (r.h)

ALLAH (c.c.) zalimlere meyledilmesinin sonucunun ateş olacağını buyurur. (Hud:113) Düşün bir kere, zalim olmayıp da zalime yakınlık göstermek insanı cehenneme sürüklerse, bizzat zulüm işleyenin durumu ne olur?
İmam Gazali (r.h.)

Güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen hayatından lezzet alır.Bediüzaman

Ne söyleyeceğini düşünerek söyleyen insanların akıllısıdır.İbn Abbas

İnsanın kendini beğenip büyük görmesi,akılının noksanlığına delalet eder.F.Gülen

Yaptığı hata yüzünden özür dileyenin bu dileğini kabul etmekte geç kalma.İbn Sina

Bir paranın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsan nereye gittiğine bak.İmam Azam(rh)

Asıl yetimler anadan , babadan değil; ilim ve ahlâktan yoksun olanlardır.Hz. Ali (r.a.)

İlim öğrenilen değil yaşanandır.Yaşanmayan ilim , geçmeyen para gibidir.İmam Şafii

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen , cevizin hepsini kabulk sanır.İmam Gazali

İnsanın bilmediği şey için “bilmiyorum” demesi de ilimdir.İbn Mesud

Bir gönlüm var.Onu da dostuma verdim.İsmail Hakkı Toprak (ks)

İlim öyle birşeydir ki sen ona tüm güçünü vermedikçe ,o sana yarısını bile vermez.Ebu Yusuf

Az ilimle amel ,çok amelle birlikte olan cehaletten daha hayırlıdır.Ebu Hanife

Tövberaklarla sohbet edin ,zira onların kalpleri daha yumuşaktır.Hz. Ömer (r.a.)

İlim insanı insan eder ,belki sultan eder.Bediüzaman

Bizim hizmetimiz inayet eksenli,fakat iman hedefli bir hizmettir.M.F. Gülen

Söz ilaç gibidir.Gereği kadar sarf edilirse fayda verir,gereğinden fazlası ise zarara sebep verir.Amr b. As

Her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakın yoktur.Said Nursi

Zulüm vefasızlık ve hile kimde olursa zararı yine ona dokanur.Hz. Ebu Bekir(r.a)

Nefislerini terbiye etmemiş insanların yaptığı hizmet çoğu zaman Allah (c.c.) için değil nefisleri içindir.İmam Gazali(rh)

İnsanların değeri ,düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlarla anlaşılır.Hz. Ali(r.a.)

iyilik aradın mı insanda kötülük kalmaz.Mevlâna

İçin daraldığı zaman ölümü hatırla ,genişlersin.Ömer b. Abdülaziz

Bir adamın kıymeti,himmeti nispetindedir.Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başına küçük bir millettir.Bediüzaman

Kusur Müslümanlıkta değil, bizim Müslümanlığımızdadır.Muhammed İkbal

Biz bir öyküyü iki kez anlatmayı pek severiz, fakat onu bir kereden fazla dinlemeyi asla! (William Hazlitt)

Giysilerini kendilerinin en önemli yanı sayanlar genellikle giysilerinden daha değerli olamazlar. (William Hazlitt)

Yanlış anlayanlar tarafından söylenen bir doğrudan daha kötü hiç bir yalan yoktur. (William James)

Yalan atla gider, gerçek yürür. Fakat yine de tam zamanında yetişir. (Japon Deyişi)

Esaslı konular karşısında canının sıkılması, küçük kafaların özelliğidir. (R.K. Johnson)

Akıllı insanlara gülmek, delilerin ayrıcalığıdır. (Jean de La Bruyere)

Basit düşünceli adam, yakınındaki her şeyi suçlamaktan zevk alır. (La Rochefacuald)· Bir memlekette ne kadar çok yasa ve nizam varsa, orada o kadar da çok hırsıza ve hayduda rastlanır. (Lao-Tse)

Düşüncelerini değiştirmeyenler yalnızca delilerle ölülerdir. (T. Lowell)

Bilginin efendisi olmak istersen, çalışmanın kölesi olmalısın. (Honore de Balzac)

Bellek çılgın bir kadına benzer, renkli paçavraları toplar ve yiyecek şeyleri sokağa atar… (Detroit News Gazetesi’nden)

İnsanların düşünme zahmetinden kurtulmak için yapamayacakları hiç bir şey yoktur… (Thomas Alva Edison)

Başkasını övmeyenlere, yerenlere, kimseden hoşnut olmayanlara bakın; bunlar kimsenin beğenmediği insanlardır. (La Bruyere)

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir