Tuğbam » Güzel Sözler » Bediüzzaman Said Nursi Sözleri

Bediüzzaman Said Nursi Sözleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Bediüzzaman Said-i Nursinin En Güzel Sözleri – Bu sayfamızda sizlere çok güzel Değişik ve Yeni said nursi sözleri hazırlamaya çalıştık.. Sizde de burada olmayan farklı Kısa said nursi sözleri varsa aşağıdaki yorum bölümünden gönderin yayınlayalım.. Buyrun Said Nursi sözleri;

Zalimler için, YAŞASIN CEHENNEM.

Şu gecenin sabahı, şu kışın baharı, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Haşr’ın sabahı,
berzah’ın baharı da o kadar muhakkak ve kat’idir.

Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.

Medeniyet atmaksa iffet ve arı (utanmayı), Medenidir Afrika amyamları.
Cennet ucuz değil, Cehennem dahi luzumsuz değil.

Allah’i taniyan ve itaat eden, zindanda da olsa bahtiyardir… O’nu unutan, sarayda da olsa, zindandadir, bedbahttir. (Said Nursi)

Ümitvar olunuz, su istikbal inkilabâti (gelecekteki devrimler) içersinde, en yüksek sada (ses), Islam’in sadasi olacaktir.

Su gecenin sabahi, su kisin bahari, ne kadar muhakkak ve kat’i ise Hasr’in sabahi, berzah’in bahari da o kadar muhakkak ve kat’idir.
Menfaat üzerine dönen siyaset, canavardir.

Güzel gören, güzel düsünür. Güzel düsünen, hayatindan lezzet alir.

Insanlari canlandiran emeldir; öldüren ye’stir.

Insan arzuyu fikir zanneder.

Söhret, insanin mali olmayani dahi insana maleder.

Deli adama “iyisin, iyisin” denilse iyilesmesi, iyi adama”fenasin, fenasin” denilse fenalasmasi nâdir degildir.

Isledigimiz her bir günah, kafamiza giren her bir süphe, kalb ve ruhumuzda yaralar açar.

Göz öyle bir hassedir ki, Ruh bu alemi o pencereden seyreder.

Medeniyet atmaksa iffet ve ari, medenidir Afrika yamyamlari.
Cennet ucuz degil, Cehennem dahi luzumsuz degil.

Bu müthis düsmanlariniza karsi zirhiniz, Kur’an tezgahinda yapilan takvadir. Ve siperiniz, Resul-i Ekrem’in sünnet-i seniyyesidir. Ve silahiniz, istiaze ve istigfar ve hifzi ilahiyyeye ilticadir.

Hayat sebebiyle karinca küreden büyük olur.

Her söyledigin dogru olmali, fakat her dogruyu her yerde söylemek dogru degildir.

Zulmüyle âbâd olanin ahiri berbâd olur!

Güzel gören güzel düsünür, güzel düsünen hayatindan lezzet alir.

Gururu birak, seni yaratani düsün, kabre girecegini bil, öyle hazirlan.
Her söyledigin HAK olsun Fakat her HAKKI söylemek senin HAKKIN degildir:
“Ömrün kisa ise;ebedi bir ömrün var,merak etme

Bana, ‘Sen şuna buna niçin sataştın? ‘ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müdhiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evlâdım yanıyor, îmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeğe, îmanımı kurtarmağa koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müdhiş yangın karşısında bu küçük hâdise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler! Dar görüşler!

Beni, nefsini kurtarmayı düşünen hodgâm bir adam mı zannediyorlar? Ben, cemiyetin îmanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, âhiretimi de. Seksen küsûr senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harb meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harblerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti.

Sonra, ben cemiyetin îman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmibeş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ânımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin îmanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım: Çünki; vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.

Ümitvar olunuz; şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır.

Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen, hayatından lezzet alır.

Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir. Ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin.

Kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane-i dünyada nazar-ı hikmetle baksan; hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz olabilirsin.

İnsan ebed için yaratılmıştır. Onun hakiki lezzetleri, ancak marifetullah, muhabbetullah, ilim gibi umur-u edebiyedir.

Dünya bütün şâşâsıyla ahirete nisbeten bir zindan hükmündedir.

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünya da bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Namazın manası Cenab-ı Hakkı tesbih,tazim ve şükürdür.

İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir.

Herşey hakikaten güzeldir. Ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.

İhsan-ı İlahiden fazla ihsan ihsan değildir. Herşeyi olduğu gibi tavsif etmek gerekir.

Herşeyi maddiyatta arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyata kördür.

Nasıl ki ;Fatiha Ku’ran’a,insan kainata fihristedir;namaz da hasenata fihristedir.

Sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur bir edep bulunmasın.

Vicdan kalp penceresinden bakar. Akıl gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.

Cenab-ı Hakkı bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi kazanır? Yani;O’nu bulan herşeyi bulur,O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz,bulsa da başına bela olur.

İmana gel ki elemden emin olasın;kadere teslim ol ki selamette kalasın.

Fâniyim, fâni olanı istemem.
Âcizim, âciz olanı istemem.
Ruhumu Rahmân’a teslim eyledim; gayr istemem.
İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim.
Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim.
Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı umumen isterim.

Azametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

Tabiat, misalî bir matbaadır, tâbi’ değil; nakıştır, nakkaş değil; kabildir, fâil değil; mistardır, masdar değil; nizamdır, nâzım değil; kanundur, kudret değil; şeriat-ı iradiyedir, hakikat-ı hariciye değil.

1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler – 5

2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5

3- Herşey, Cenab-ı Hakk’ın takdiriyledir. Sözler – 468

4- Sizin herşey’iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat – 227

5- şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir.Barla -247

6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42

7- Ey arkadaş! insan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mes– 44

8- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler – 778

9- Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. – 207

10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler – 355

11- Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır. Lem’alar – 152

12- Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi – 130

13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat – 282

14- Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem’alar – 209

15- Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler – 269

16- Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. şualar -109

17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S – 271

18- Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. öyle ise alış-verişini yap, gel…Sözler – 204

19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Mesnevi – 94

20- Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı? Mesnevi – 96

21- ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi – 222

22- şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Lem’alar -129

23- ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. – 202

24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119

25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282

Dünya ise bütün şa’şasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir.
Bediüzzaman Said Nursi

Kabir var, kiç kimse inkâr edemez. İster istemez herkes oraya girecek.
Bediüzzaman Said Nursi

Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.
Bediüzzaman Said Nursi

Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi kat’iyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek.
Bediüzzaman Said Nursi

Hem rezzak sensin! Çünkü biz rızka muhtacız, elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin.
Bediüzzaman Said Nursi

Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız.
Bediüzzaman Said Nursi

Sultanı kâinat birdir, herşeyin anahtarı O’nun yanında, herşeyin dizgini onun elindedir. Herşey O’nun emriyle halledilir.
Bediüzzaman Said Nursi

Her yeni gün, sana hem herkese, bir yeni alemin kapısıdır. Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü alemin zulümatlı ve perişan halde gider.
Bediüzzaman Said Nursi

Nimetin devamı zatından daha kıymetlidir. Lezzetin devamı lezzetten daha lezizdir. Cennette devam, cennetin fevkindedir.
Bediüzzaman Said Nursi

Her bir şefkat sahibi, başkasını mesrur etmekten memnun olur.
Bediüzzaman Said Nursi

Cenab-ı Hakkı bulan neyi kaybeder? Ve O’nu kaybeden neyi kazanır? Yani; O’nu bulan her şeyi bulur, O’nu bulmayan hiçbir şeyi bulamaz, bulsa da başına bela olur.
Bediüzzaman Said Nursi

Arı su içer, bal akıtır; Yılan su içer, zehir akıtır.
Bediüzzaman Said Nursi

Iman hem nurdur hem kuvvettir, hakiki imani elde den adam kainata meydan okuyabilir.
Bediüzzaman Said Nursi

Acaba şu vazife-i ubudiyet (kulluk vazifesi) neticesiz midir?
Ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor?
Bediüzzaman Said Nursi

Her kim kendisini Allah’a malederse, bütün eşya onun lehinde olur. Ve kim Allah’a mal olmasa, bütün eşya onun aleyhinde olur. Allah’a mal olmak ise, bütün eşyayı terk ve her şeyin Ondan olduğunu ve Ona rücu edeceğini bilmekle olur.
Bediüzzaman Said Nursi

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

“Bediüzzaman Said Nursi Sözleri” için 12 yanıt

 1. Fırat güre

  Serdar kardeşim nerde okuyorsun ben isparta da okuyorum ve nur cemaatinde kaliyorm oraları bediüzzaman in evini görmeyi istiyor sainz size yardımcı olurum

 2. Davut

  ustat asrin bilgi kaynagidir herkese anlamak nasip olsun insaallah

 3. salih

  sözün gerçek sahibi mevlana’dır bilginize.. sevgiler…

 4. fevzi

  ustadım allah mekanını cenet etsin ahir zamanın ustadı sen yeganesin kendi nefsine hiç bir şey istemeyen başımın tacı allah mekanını cenetul baki eylesin. guroymak.

 5. ezber bozan

  Sünnet-i Seniyye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki, altında bir nur, bir edep bulunmasın.Evet, siyer-i Nebeviyeye (Hz Muhammed (s.a.v)in hayatına) dikkat eden ve Sünnet-i Seniyyeyi (emirlerini) bilen, katiyen (kesinlikle) anlar ki, edebin envâını (tümünü), Cenâb-ı Hak, Habibinde cem etmiştir (toplamıştır). Onun Sünnet-i Seniyyesini terk eden, edebi terk eder. “Edepsiz, Allah’ın lütfundan mahrum kalır.” kaidesine mâsadak olur, hasâretli bir edepsizliğe düşer.
  (Risalei Nur Külliyatı)

 6. ertuğrul gazi korkmaz

  allah razı olsun sizden inşallah bunu bütün insanlar okur

 7. orhan

  cok güzel ama daha önce okumuştum allah herkezi şeytanın vesvesesinde korusun amin [hayıRLI CUMALAR]

 8. SERDAR YILMAZ

  BEN İLHİYAT ÖĞRENCİSİYİM BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURSİ HAZRETLERİ TAM BİR ASRIN KUTBU Bİ HAZİNESİDİR SÖZLERİNDE HİKMET VARDIR KEŞKE O ZATIN TALEBESİ OLSAYDIM RUHU SAD OLSUN.

 9. fatma

  bedüzzaman said nursiyi hiç tanımamışdım ama araştrınca nekadar çok şyler kaybedğimi anladım …

 10. halime

  şu ana kadar hep yalnız olduğumu düşünüyordum tki bu güzel duyana kadar bu sözleri duyduktan sonra yalnız olmadığımı anladım

 11. halime

  Bediüzzaan sayesinde bir çok şey öğrendim ruhu şad olsun

 12. ömer

  Allah razı olsun bukadar güzel söz okuduğumu hatırlamıyorum.Rabbim iman versin tüm insanlara.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir