İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İbretlik Mesajlar

Reklamlar

En Güzel yeni ibretlik mesajlar 2014 Sayfası –

Bir İnsan olursa sağır sen ona istediğin kadar bağır. (Mahmut USTAOSMANOĞLU)

Bilgisine göre davranmayan kimse, üzerine kitap yüklenmiş hayvanlardan başka birşey değildir. (Sâdi ŞİRAZİ) kısa ibretlik mesajlar

Reklamlar
Reklamlar

Küçük şahsiyetler; kişilerle ugraşır. Vasat şahsiyetler; olaylarla uğraşır. Büyük şahsiyetler; Fikirlerle uğraşır. (Kelam-ı Kibar) ibretlik mesajlar facebook

Allah, kimine bal verir parmak vermez; kimine de parmak verir bal vermez. (Kelam-ı Kibar)

Gençliğe güvenip vakit çok erken derken/Belki elveda bile diyemezsin giderken (Necip Fazıl Kısakürek)

Yalan öyle zehirli bir oktur ki, hedefini değil atanı yaralar. (Arap atasözü)

Akrebin düşmanlığı beterdir ejderhadan/ejderha âşikar vurur, akrep gizli her zaman. (Nizami)

Körler memleketinde görmek suçtur. (Hikmetli sözler)

Körler memleketinde şaşı padişah olur. (Hikmetli sözle)

Kırk çürük yumurta bir sağlam yumurta etmez. (N.Erbakan)

Sabır; Bir işi bir dakika önce alma aceleciliğinden, www.tugbam.com bir dakika sonraya bırakma tembelliğinden kaçınma ve korunma iradesi demektir.

Sakın kendini Eşkiyalarla (günahkâr) mukayese etme, kendini evliya sanırsın

İyilerle mukayese et ki, hatalarını bulasın..

Fare huylulara, kedi bey olur. (Mevlâna)

Güzel olan sevgili değildir. Sevgili olan güzeldir. (Tolstoy)

Arı su içer, bal akıtır; Yılan su içer, zehir akıtır. (Bediuzzaman)

Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı oluşmaz. (İmam-ı Gazali)

Doğru ile eğri arasında bir taraf olan, bertaraf olur. (La erdi)

Allah sevdiği kuluna; bir kadının çocuğuna şifa bulması için acı ilacı yudumlatması gibi, dünyanın acılığını tattırır. (El Müzeni)

Bâki hakikatler fani şahsiyetlere bina edilemez, edilirse hakikate zulümdür.

(Said Nursi)

Silah korkakta, yönetim akılsızda olursa işler bozulur.

(Hazreti Ebubekir)

Ne etrafımızı kıracak kadar sert, ne de karşınızdakilere cesaret verecek kadar yumuşak olunuz.

(Sadi)

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe, susuzlukları artar.

(Muhyiddin-i Arabi)

Tilkilere kümes bekçiliği yaptırılmaz. (la edri)

Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış….
Marifet bu gerisi yalnız çelik-çomakmış….
Necip Fazıl KISAKÜREK

Kim demiş arkadaş uğrunda ölmek zor. Asıl uğrunda ölünecek arkadaş bulmak zor.
(Kelam-ı Kebir)

1. Şikâyetçi olup ağladığım nice günler oldu. Zaman geldi ki, ağladığım günlere ağladım.Hazreti Ebû Bekir Radıyallahu anh
2. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
3. Kişiye imandan sonra verilen şeylerin en hayırlısı saliha kadındır. Hazreti Ömer Radıyallahu anh
4. Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. Hazreti Osman Radıyallahü anh
5. Lüzûmsuz şeylerin peşinden koşan, lüzûmlu şeyleri kaçırır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
6. Cevap çok uzun olduğu zaman doğru gizli kalır. Hazret-i Ali Radıyallahü anh
7. Kuran tilaveti ile kalbine ruhani feyiz sirayet eden kimse, dostlarının ayrılığı ile vahşet halini hissetmez. Hazreti Ali Radıyallahu anh
8. Edep aklın suretidir. Hazreti Ali Radıyallahu anh
9. İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile ölümünüze ağlasın. Hazreti Ali Radıyallahu anh
10. Akıl tamam olunca, söz azalır. Hazreti Ali Radıyallahu anh
11. Derin fikre sahip olanın nazarı da güzel olur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur’an tilavetinde hayır yoktur. Hazreti Ali Radıyallahu anh
Dinî hükümleri kendi aklıyla anlamak ve aklı ona rehber etmek isteyen, peygamberliğe inanmamış olur. Onunla konuşmak akıl işi değildir. İmâm Rabbânî Rahmetullahi aleyh
14. Sohbet Ayet-i Kerimeye kırık mana vermek değil, Ayet-i Kerimeyi kalbine indirip, Kalbinden çıkarıp vermektir. Mahmut Ustaosmanoğlu Kuddise Sirruhû
15. Müslüman bir kadın, çocuğunu emzirdiği sürece, Allah yolunda cihat edenler gibidir. Saîd bin Cübeyr Rahmetullahi aleyh
16. Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sa’dî Şirâzî Rahmetullahi aleyh
17. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma! Hüsameddin Mankpûrî Rahmetullahi aleyh
18. İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir. Abdülvehhâb Müttekî Rahmetullahi aleyh
19. Kâfir bile olsa, hiç kimsenin kalbini kırma! Kalb kırmak, Allahü teâlâyı incitmek demektir. Ahmed Yesevî Rahmetullahi aleyh
20. İslamiyet’in içinde hiç bir kötülük, İslamiyet’in dışında da hiç bir iyilik yoktur. Ebu-l Vefâ Rahmetullahi aleyh
21. Üç şey kalbi öldürür: Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek. Fudayl bin İyad Rahmetullahi aleyh
22. Dünya üç gündür; dün, bugün ve yarın. Dün geçti. Yarının geleceği belli değil. Öyle ise; bugünün kıymetini bil! Hasan-ı Basrî Rahmetullahi aleyh
23. Dertsiz Adam derssiz adamdır. Recep Hoca Rahmetullahi aleyh
24. Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir. İmam Gazali Rahmetullahi aleyh
25. Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayâtın kıymetini ölüler bilir. Hâtim Esam Rahmetullahi aleyh
26. Define ile Yılan, gülle diken, sevinçle gam bir aradadır. Şeyh Sâdi Şirazi Rahmetullahi aleyh
Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni işgal eder. İmâm Şâfî
Dua Ubudiyetin ruhudur ve halis bir îmânın neticesidir. Said Nursi Mektubat / Yirmi Dördüncü Mektup – s.489
Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş;
Bir velîye bende olmak Cümleden âlâ imiş!… Yavuz Sultan Selim
İnsan ölmez, Dünyasını değiştirir.
Ölen hayvan olur, İnsanlar ölmez!
Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil! YunusEmre
Ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya belâ ve musîbetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir. Ka’b-ül-Ahbâr Rahmetullahi teâlâ aleyh
Dünya cennete göre zindan, cehenneme göre ise cennet gibidir. Abdulkadir Geylani Rahmetüllahi Aleyh
İki tur insan daima açtır. Biri bilimi arayan, diğeri de parayı. Cat stevens
34. Sözü dost, özü düşmandan usandım.
Dili Mümin, kalbi şeytandan usandım.
Herkesin kahrı çekilir ama;
Ben davasız Müslüman’dan usandım.
35. Kaynaklara benzeriz, çıkar topraktan
Çağlar, köpürür, zevk alırız koşmaktan
Düzlüklere indikçe, akıp sessizce
Tekrar döneriz toprağa, bir çatlaktan
36. Bir milletin kültürünü kontrol etmek, o milletin dilini kontrol etmekle; bir milleti imha ise nesilleri mazisinden, tarihinden ve bilhassa milli ve manevi değerlerinden koparmakla mümkündür. Bernard Lewis
37. Cesaret gerektiren yaşamaktır,ölmek değil! M. Antionette
38. Çalışmak bizi şu üç şeyden kurtarır: Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar, Yoksulluk. VOLTAIRE
39. Bir pîre demişler ki, evlen! Demiş :
Ben daha bulûğa ermedim!
insan veliliğe erince baliğ olur;
Velilik olmayınca çocukluk olur. Şeyh Şirazî «Gülşen-i Raz»
40. Gezdim halep ile şamı
Eyledim ilmi talep
Meğer ilim bir hiç imiş
İllâ edep illâ edep.
41. Bize bir nazar oldu
Cumamız Pazar oldu
Ne olduysa azar azar oldu!
42. İnsanlara emri bil mâruf yaparken onlara sanki başlarının üzerinde güvercin varmış gibi yaklaşırız. O kuş imanlarıdır
43. AMELDE YÜSR İTİKADDA YAKİN
44. Tolstoy: Zindana atılan biçarelere muhafızlarını seçme hakkı verilse bu onların hürriyetini temin eder mi?!
45. Tarih bilmeyen diplomat pusuladan anlamayan kaptana benzer. Cevdet Paşa
46. Dahi bir fesad koptu cihanda
Hevai nefse düştü nâs bu anda
Eğer alim eğer abid bu şanda
Hadis tefsir fıkıh kaldı nihanda
Bu nâsdan ayrılup hakka gidelim
Cemali ba kemaleh seyr idelim İsmet Garibullah Rahmetullahi Aleyh
47. Dost istersen ALLAH yeter
Yaren istersen KUR’AN yeter
Mal istersen KANAAT yeter
Düşman istersen NEFİS yeter
Nasihat istersen ÖLÜM yeter
48. Bu gününü düşünme
Dün geçti, Yarın var mı?
Gençliğine Güvenme!
Ölen hep ihtiyar mi?
Ya İslam`da erirsin
Ya inkarda çürürsün
Yol Mezarda bitmiyor
Girdiğinde görürsün Ebû Tûrab Rahmetullahi Aleyh
49. Hani nerede?
Gönüllerden kubbelere,
Kubbelerden gönüllere
Gürül gürül akan Kur’an sesleri?…
Kur’an sesleri dindirilmiş,
Müslümanlar sindirilmiş!…
Allah-Muhammed-Hülafa-i raşidinin
İsimleri kubbelerden yerlere indirilmiş!…
Mabedimin göğsüne uzanan namahrem eli,
Kimin elidir?!…
Söyle Ayasofya, söyle.
Seni puthane yapan hangi delidir?!…OSMAN YÜKSEL SERDENGEÇTİ
50. “Sadece başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.” – Albert Einstein
51. “Eğer bir yaşam, tümüyle kişisel arzuları tatmine yönelmişse er yada geç, acı bir düş kırıklığına yol açar.” – Albert Einstein
52. “Milliyetçilik bir çocukluk hastalığıdır. İnsanlığın kızamığıdır.” – Albert Einstein
53. İnsan inanır ve inandığı gibi yaşarsa insandır yoksa bir hiçtir! KEMTER
54. Ağlayım ki göz yaşlarım kalbimi yumuşatsın.KEMTER
55. Bazı insanlar köpekten beterdir bazılarının ise köpeği olmaya değer. KEMTER
Tek dostum kitaplarım, tek düşmanım cahil dostlarım. Diderot
İnsanlar başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler. Montaigne
Aklı sadece beyin fonksiyonu olarak yıllarca açıklamaya çalıştıktan sonra bir kişinin, varlığımızın iki önemli unusurdan meydana geldiğini savunan fikri benimsemesinin daha mantıklı olduğu sonucuna vardım. Aklı, beynin içindeki sinirsel işlemler bazında açıklamanın imkansız olacağı kesin gözüktüğü için, varlığımızın iki önemli unsuru (madde ve ruh) açısından açıklanması gerektiğini anladım. Wilder Penfield
İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik ER kişinin kârı.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş

İlk yorum yapan siz olun

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Mission News Theme by Compete Themes.