Tiryaki sözleri
Tuğbam » Güzel Sözler » Tiryaki Sözleri

Tiryaki Sözleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Bu sayfada tiryaki sözler, Cenap Şahabettin’in tiryaki yazıları, özlü tiryaki lafları ve bu konularla ilgili alıntılar yazılmıştır.

Herhangi bir şeye alışmış ve ondan vazgeçemeyen kimselere tiryaki denir. Bunların yanında tütün, alkol, kahve ve çay gibi keyif veren maddeleri kullanıp, ondan vazgeçemeyenlere de tiryaki denmektedir.

Tiryaki sözleri, Cenap Şahabettin’in özdeyişlerinin toplanıp kitaplaştırılmış esere verilen isimdir. Bu yazımızda Cenap Şahabettin’in tiryaki sözlerini ve ünlü kişilerin söylediği tiryakilik ile ilgili söyledi bazı sözleri yayınladık.

İşte, bazı tiryaki sözleri:

 • “Gölgede yaşayanlar güneşi göremezler.” – Cenap Şahabettin
 • “Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez.” – Andre Gide
 • “Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.” – Yunus Emre
 • “Kendine galip gelen , bütün alemi hükmü altına alır.” – Nizâmî-i Gencevî
 • “İnsan alışkanlıklarının çocuğudur.” – Cenap Şahabettin
 • İyi bir vicdan en rahat yastıktır.” – Clemens Brentano
 • “Hiçbir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin.” – Don Herold
 • “Öyle dualarımız vardır ki, kabul edilseler daha bedbaht oluruz.” – Cenab Şahabettin
 • “Gerçek sevgi; iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir.” – Yahya bin Muaz ( Rahmetullahi aleyh)
 • “Ne kadar bilirsen bil ve ne söylersen söyle, söyleyeceklerin karşıdakinin anlayacağı kadardır.” – Cenap Şahabettin
 • “Arzularınla arana demirden bir duvar koymadıkça, ibadetin ve kulluğun tadına varamazsın.” – Bişr-i Hâfî
 • “Hayret ederim o kişiye ki, hastalık korkusuyla yemekten perhiz eder de, cehennem korkusuyla günahtan perhiz etmez.” – Hz. Ali (ra)
 • “Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin.” – Hz. Mevlana
 • “Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir.” – Pablo Casals
 • “Söylenmemiş fikir yoktur, diyorlar. Bu söz doğru ise bile bundan sonra bütün insanlar susacak değil.” – Cenap Şahabettin
 • “Kalp denize benzer, fırtınaları ve taşkınlıkları vardır. Bazen de derinlerinde inciler gizlidir.” – Heinrich Heine
 • “Ne bütün varını yiyip ölmüş vardır, ne her fikrini söyleyip susmuş.” – Cenap Şahabettin
 • Güzel fikir doğru olmasa bile hoşa gider.” – Cenap Şahabettin
 • “Günde bin doğru fikir göğsümüze çarpar da birine olsun yüreğimizi açtığımız nadirdir.” – Cenap Şahabettin
 • “Yer yaşlandıkça dertleri artıyor, insan gibi.” – Cenap Şahabettin
 • “İnsana en güzel sıfatı ‘fani’ diyen vermiştir.” – Cenap Şahabettin
 • “İyilik kuvvetin eserlerinden biridir. Hiçbir zayıf devamlı iyi olamaz.” – Cenap Şahabettin
 • “Karga ne kadar adını değiştirse de sesinden tanınır.” – Cenap Şahabettin
 • “XIV. Louis: ‘Devlet benim’ dermiş. Diyebilsek hangimiz demezdik?” – Cenap Şahabettin
 • “Fikir bazen mantığın dilemediğini söyler. Fakat kalp mantığa daima kendi istediğini söyletir.” – Cenap Şahabettin
 • “Bazı adamlar başkasının hürriyetine engel olmadıkça kendilerini hür hissetmezler.” – Cenap Şahabettin
 • “Dinsiz vardır ki isyanının nedenleri bir mabed teşkil eder.” – Cenap Şahabettin
 • “Çenesi düşmedikçe ihtiyarlar az söylerler. Zira hayat onlara sözün faydasızlığını öğretmiştir.” – Cenap Şahabettin
 • “İnsanlar yalanla avutanı, gerçekle korkutana tercih ediyorlar.” – Cenap Şahabettin
 • “Akarsu ne güzel hayat dersidir. Küçük engellerin üzerine köpürür de, büyüklerin yanından geçerken sus pus olur.” – Cenap Şahabettin
 • “Çok sakladığımız yemek ekşimek suretiyle bizden intikam alır.” – Cenap Şahabettin
 • “Mütevazi dediğimizin çoğu gururlarını göstermekten korkanlardır.” – Cenap Şahabettin
 • “Vicdan yalan söylemez ama sık sık yanılır ve yanıltır.” – Cenap Şahabettin
 • Dini yaşatan bilhassa ölümdür. Ölüme çare yok ise din de ölmez.” – Cenap Şahabettin
 • “İnananlar kadar inanmayanlarda bir şeye hizmet ederler. Asıl düşman kayıtsızlardır.” – Cenap Şahabettin
 • “Doğruyu söylemek değil anlatmak güç imiş.” – Cenap Şahabettin
 • Eski zamanın sağlam Müslümanları başımız şeriata bağlı diyenlerdi. Şimdi sağlam kanunlarda başımız gelişmeye bağlı diyenlerdir.” – Cenap Şahabettin
 • “Hakikatı güneşe benzetirler. Doğrudur; gözlerimiz yaralar korkusu ile çoğuna bakmayız.” – Cenap Şahabettin
 • “Her şeye gülmek deliliktir. Hiç gülmemekse akılsızlıktır.” – Cenap Şahabettin
 • “Elinden geleni yapmadığın müddetçe şikayette haksızsın.” – Cenap Şahabettin
 • Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır. Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır.” – Cenap Şahabettin
 • “Biz bir adamı biraz alkışlamazsak unuturuz. Hafızamız avuçlarımızdadır.” – Cenap Şahabettin
 • “Şüphe yolu inkara açılır. Yarabbi iman ne büyük kuvvet istiyor.” – Cenap Şahabettin
 • “İpeği yapan böcek değilde, giyen kadın gururlanır.” – Cenap Şahabettin
 • “Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler mum gibi erimeye razı olmalıdırlar.” – Cenap Şahabettin
 • “Aşkın en tatlı parçaları başındaki ümit ve sonundaki hatıradır.” – Cenap Şahabettin
 • “Gerçeklik güneşini örten tek bulut menfaattir.” – Cenap Şahabettin
 • “Bilmem hangi hükümdara : ‘Ahali sefalet içinde yiyecekleri yok’ demişler. ‘Sefaletlerini yesinler’ cevabını vermiş. Bu cümle saltanatı ne kadar zarif tarif eder.” – Cenap Şahabettin
 • “Hürriyet sahasında kadınlar öyle geniş adımlar atıyorlar ki bu gidişle sakal ve bıyık miskinlik simgesi olacak.” – Cenap Şahabettin
 • “Meşe gölgesinde filizlenen yosunların çoğu kendilerini meşe fidanı sanırlar.” – Cenap Şahabettin
 • “Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.” – Cenap Şahabettin
 • “Vesaire sözünü pek severim, zihnimin ayıbını örttüğü için.” – Cenap Şahabettin
 • “Hiçbir gün yoktur ki her şiddette ışığa dayansın. Her göz hoşuna gitmeyen ışığın sönmesini diler.” – Cenap Şahabettin
 • “Halkı yönetme hususunda gençlik yaş değil baş meselesidir.” – Cenap Şahabettin
 • “Dinlemeyi bilmek konuşma sanatının yarısıdır. Ama kadınlar söz konusu olunca konuşmanın tamamı dinlemek oluyor.” – Cenap Şahabettin
 • “Bir kitap ilmi var birde hayat ilmi, olgun insan herhâlde ikisine de vakıf olan oluyor.” – Cenap Şahabettin
 • “Hamal ancak yük altında güzel yürür.” – Cenap Şahabettin
 • “İyiliği yalnız iyiler anlar, fenalığı herkes.” – Cenap Şahabettin
 • “Saadet dağlar gibidir. Ses verir ama kımıldamaz, bekler ki sen ona gidesin.” – Cenap Şahabettin
 • “Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir.” – Cenap Şahabettin
 • “Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.” – Cenap Şahabettin
 • “Yüksek tepelerde hem yılana hem kuşa rastlanır; birisi sürünerek, öteki uçarak yükselmiştir.” – Cenap Şahabettin
 • “Bazı insanlar, birlikte düşmek için birbirine tutunurlar.” – Cenap Şahabettin
 • “Gölgede yaşayanlar, güneşi göremezler.” – Cenap Şahabettin
 • “Yerinde sayanlar, yürüyenlerden ziyade gürültü çıkarırlar.” – Cenap Şahabettin
 • “Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür.” – Cenap Şahabettin
 • “İnsan için en büyük kuvvet, kendisini olduğu gibi görebilmektir.” – Cenap Şahabettin
 • “Karga ne kadar adını değiştirse de, sesinden tanınır.” – Cenap Şahabettin
 • “Kusurumuz ne kadar çoksa kadar kusur ararız.” – Cenap Şahabettin
 • “Arzuların, kuvvetinin yetişebileceği yeri gösterir; hayallerin ise, zaafının yetiştiği yeri.” – Cenap Şahabettin
 • “Haykıran sükutlar vardır ki, ancak Allah (cc) işitir.” – Cenap Şahabettin
 • “Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir.” – Cenap Şahabettin
 • “Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esarettir.” – Cenap Şahabettin
 • “Pahalı başka, kıymetli başkadır.” – Mevlana
 • “Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer. Alışık olmayanları ürkütür.” – Cenap Şahabettin
 • “Dimağların da oburu vardır; pek çok yer, pek az hazmeder.” – Cenap Şahabettin
 • “Kötülük kapısını aralık etmeye gelmez, ardına kadar açılır.” – Cenap Şahabettin
 • “Büyük kalpler, büyük binalar gibidir; daima kendilerini gösterirler.” – Cenap Şahabettin
 • “Küçük kapılardan girmeye kendini mecbur bilenler, eğilirler.” – Cenap Şahabettin
 • “Gariptir, yükü çeken manda ses çıkarmaz da kağnı inler.” – Cenap Şahabettin
 • “Nezaket, ister iskarpin giysin ister çarık, bastığı yeri çamurlamaz.” – Cenap Şahabettin
 • “Hisleri ile düşüneni, ancak hisleri ile düşünen anlar.” – Cenap Şahabettin
Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir