Tuğbam » Güzel Sözler » Atatürkün Öğretmenler Günü Sözleri

Atatürkün Öğretmenler Günü Sözleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

24 Kasım Atatürkün öğretmenler günü sözleri kısa Atatürkün öğretmenler günü ile ilgili sözleri


• Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.01. 03. 1923.

Yeni kuşak en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.(1924)

• Öğretmenler!… Cumhuriyet fikren ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Öğretmenler; Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır…25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Memleket evlâdı her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır. 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Cumhuriyet sizden “fikri hür vicdanı hür irfanı hür” nesiller ister. 25.081924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

• Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir millet denmez. 14.10.1925 İzmir Erkek Öğretmen Okulunda.

• Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. 07.071927 Dolmabahçe Sarayı İstanbul Öğretmenler Heyetine Demeç.

• Öğretmenler; yeni nesli Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti sizin becerinizin ve fedakarlığınızın derecesiyle orantılı olacaktır. Cumhuriyet: fikren www.tugbam.com ilmen fennen bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu özellik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir.

• Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı şekilde bütün öğretim basamaklarındaki eğitimleri uygulamalı olmalıdır. Yurt evladı her öğrenim basamağında ekonomik hayatta başarılı iz bırakan eser sahibi olacak şekilde bilgilerle donatılmalıdır. Ulusal ahlâkımız çağdaş esaslarla ve hür fikirlerle artırılmalı ve takviye olunmalıdır. Bu çok mühimdir bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim….Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır.

• Arkadaşlar! yeni Türkiye’nin birkaç yıla sığdırdığı askeri siyasi idari inkılâplar sizin sayın öğretmenler sizin sosyal ve fikri inkılâptaki başarınızla pekiştirilecektir. Hiçbir zaman hatırlarınızdan çıkmasın ki Cumhuriyet sizden “fikri hür vicdanı hür irfanı hür “nesiller ister. (1924 Ankara) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. II s. 178 -179)

• Okullarda öğretim vazifesinin güvenilebilir ellere teslimini ülke çocuğunun o görevi kendine hem bir meslek hem bir ülkü sayacak üstün ve saygı değer öğretmenler tarafından yetiştirilmesini sağlamak için öğretmenlik diğer serbest ve yüksek meslekler gibi aşama aşama ilerlemeye ve her halde zenginlik sağlamaya uygun bir meslek haline getirilmelidir. Dünyanın her tarafında öğretmenler insan toplumunun en öz verili ve saygı değer unsurlarıdır. (1923 Ankara) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. I s. 317)

• Ulusa gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden keşiflerinden gelişmelerinden yararlanalım ama unutmayalım ki asıl temeli kendi içimizden çıkarmak zorundayız. (1923 Konya) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. II s. 145)

• Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden yoksun bir ulus henüz ulus adını almak yeteneğini kazanmamıştır. Ona basit bir kitle denir ulus denemez. Bir kitle ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere öğretmenlere gereksinim duyar. (1925 İzmir) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. II Ankara s. 243)

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.(1930)

• Uydurma öyküler ve boş düşünceler kafalardan tamamen çıkarılacaktır. Onlar çıkarılmadıkça beyinlere gerçeğin nurlarını sokmak olanaksızdır. (1925 Kastamonu) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. II s. 224)

Eski hocalar nasıl dini esastan egemen olmuşlarsa öğretmenler de bilim esasından kazanmaya başladıkları egemenliği sonuçlandırsınlar. Bununla öğretmenlik mesleği gerçek yücelme devrine dahil olacaktır.

• Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. (1927 İstanbul) (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri Atatürk Araştırma Merkezi C. II 1997 s. 266)

• Bahçesinde çiçek yetiştiren adam çiçekten bir şey bekler mi? Adam yetiştiren adam da çiçek yetiştirendeki hislerle hareket edebilmelidir. Ancak bu şekilde düşünen ve çalışan adamlardır ki memleketlerine ve milletlerine ve bunların geleceklerine faydalı olabilirler. Bir adam ki memleketin ve milletin saadetini düşünmekten daha fazla kendini düşünür o adamın değeri ikinci derecededir.

• En mesut olanlar hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır. Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır.

• Öğretmenler! Cumhuriyet fikren bilimsel fennen bedenen kuvvetli ve yüksek sicilli korucular ister. Yeni kuşağı bu nitelik ve yetenekte yetiştirmek sizin elinizdedir. 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Öğretmenler; Yeni nesli Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır… 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Ülke çocuğu www.tugbam.com her öğrenim aşamasında ekonomik yaşamda verimli etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır. 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Cumhuriyet sizden “fikri hür vicdanı hür irfanı hür” nesiller ister. 25.081924 Muallimler Birliği Kongresi Üyelerine.

• Sizin başarınız Cumhuriyetin başarısı olacaktır. 25.08.1924 Öğretmenler Birliği Üyelerine.

• Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden eğiticiden mahrum bir Öğrenci her ne yaşta ve sınıfta olursa olsun onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın. (1930)

• Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. 01. 03. 1923.

• Yeni kuşak; en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. (Utkan Kocatürk Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri Atatürk Araştırma Merkezi Ankara s.129)

• Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı halk ile beraber olmalı ve halk öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır. 07.071927 Dolmabahçe Sarayı Öğretmenler Heyetine Demeç.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir