Özgürlük sözleri
Tuğbam » Güzel Sözler » Özgürlük Sözleri

Özgürlük Sözleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Bu sayfada özgürlük sözleri, filozofların özgürlük ile ilgili sözleri ve özgürlükle ilgili özdeyişler ve bu konularla ilgili alıntılar yazılmıştır.

Özgür toplum, azınlık olmanın güvenli olduğu toplumdur. – Adlai Stevenson

İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. – Thomas Paine

İnsanlar, hezeyan yaşamadıkları sürece özgürlüklerinden vazgeçmez. – Edmund Burke

Özgür ülkelerde, herkes düşüncesini ifade etmekte ve geriye kalanlarda dinlememekte özgürdür. – J. Norman Collie

Özgürlükten kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum. – Benjamin Constant

Eğer bir millet herhangi bir şeyi özgürlükten daha değerli görürse, özgürlüğünü kaybeder; ve komik olan şu ki daha değerli gördüğü rahatlık veya paraysa, onu da kaybeder. – Somerset Maugham

Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür. – Platon

Hiç kimse hatalıca özgür olduklarını düşünenler kadar umutsuzca köleleştirilmemiştir. – Johann W. Von Goethe

Özgürlük için hepimiz hukukun kölesiyiz. – Cicero

Bu dünyada kendi özgürlüğünüzü ancak başkalarının özgürlüğünü koruyarak koruyabilirsiniz. Sadece ben özgür olabilirsem siz de özgür olabilirsiniz. – Clarence Darrow

Devlet yönetiminin amacı özürlüktür. – Baruch Spinoza

Hiç kimsenin benim haklarım ve özgürlüklerim üzerinde; benim de başkalarının özgürlükleri üzerinde hakkım yoktur. – Richard Overton

Kimse özgür olduğuna inanan birinden daha iyi köle olamaz. – Goethe

Söylediklerini onaylamıyorum, fakat ölümüne de olsa, konuşma hakkını savunacağım. – Voltaire

İnsan doğası gereği baskıya karşı gelir. – Tacitus

Her insan iki hakka sahip olarak dünyaya gelir. Birincisi, başka insanların üzerinde hiç bir gücünün söz konusu olmayacağı özgürlük hakkıdır. İkincisi ise, mülkiyet hakkıdır. – John Locke

Özgürlükten kişiliğin otoriteye üstün gelmesini anlıyorum. – Constant

Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Yaradanları tarafından vazgeçilmez haklara sahip kılınmışlardır. Bu haklar; yaşam, özgürlük ve mutluluğa ulaşma hakkıdır. – Thomas Jefferson

Aşırı özgürlük, gerek devlette ve gerekse bireylerde köleliğe dönüşür. – Platon

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kuruluşun anası özgürlüktür. – Atatürk

BUNLARI DA OKUMALISINIZ

Vücudum köle olsa da düşüncelerim özgürdür. – Sophocles

Düşüncenin, isteğin ve iradenin olmadığı yerde özgürlük olmaz. Fakat özgürlüğün olmadığı yerde düşünce, istek ve irade söz konusu olabilir. – John Locke

Bilgi yüklü bir zihin, özgür bir zihin değildir. – Jiddu Krishnamurti

Ayaklarıma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez. – Epiktetos

Tanrı herkese özgürlük vermiştir. Kölelik kabul edilemez. – Aristarhos Matsukas

Eğer Buddha İle karşılaşırsan, Buddha’yı öldür; eğer ebeveynlerinle karşılaşırsan ebeveynlerini öldür; eğer atanla karşılaşırsan atanı öldür. Sadece bu şekilde özgürlüğüne kavuşursun. – Rinzai Roku

Şarkıyı değil ancak bir şarkıcıyı kafese koyabilirsiniz. – Franklin Delano Roosevelt

Doğu’da tek kişi (despot) özgürdür. Eski Yunanistan’da birçok kişi özgürdür. Cermen yaşamında herkes özgürdür. Yani insan, insan olarak özgürdür. – Georg Wilhelm Friedrich Hegel

İnsan doğası gereği baskıya karşı gelir. – Tacitus

Bizler sosyalizm olmadan özgürlüğün ayrıcalık ve adaletsizlik olduğuna ve özgürlük olmadan sosyalizmin kölelik ve şiddet olduğuna inanıyoruz. – Mihail Bakunin

Deha, ancak özgürlük atmosferinde soluk alabilir. – John Stuart Mill

Kendini kendisi yaratmadığı halde özgür olduğu için, kendisi seçmeden dünyaya getirilip sonra yaptığı her şeyden sorumlu olduğu için; insan özgürlüğe mahkum edilmiştir. – Jean-Paul Sartre

Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve çöküntü vardır. Her ilerlemenin ve her kuruluşun anası özgürlüktür. – Mustafa Kemal Atatürk

Bu dünyada iki şeye hakkım olduğunu biliyorum. Biri özgürlük, biri ölüm. Eğer bunlardan birine sahip olamazsam diğerini isterim. – Harriet Tubman

Ayaklarıma pranga vurabilirsiniz, fakat inancıma vuramazsınız. Zeus bile beni mağlup edemez. – Epiktetos

İnsan özgür doğar ama her yerde zincirlenir. Gerçekte fark doğanın kendi içinde yaşaması, sosyal insanınsa kendi dışında ve ancak başkalarının fikirlerinde yaşamasıdır. Öyle ki, kendi varlığını ancak onu ilgilendiren kişilerin hükümleri üzerinde hissedebilir. – Jean-Jacques Rousseau

Güvenlik için özgürlüklerinden vazgeçenler, her ikisine de layık değildir. – Benjamin Franklin

Ne yaptıklarını bildikleri sürece, yaptıklarına rıza gösterdikleri sürece, yapanlar hariç kimseye zarar vermediği sürece hükümet insanların davranışlarına, ne kadar sıra dışı ve anormal olursa olsun, izin vermelidir. – Hugo Bedau

Ateşten ve yiyecekten yoksun bir insan için özgürlük, hiç de acelesi olmayan bir lükstür. – Albert Camus

Her toplumun içgüdüsü gerçekten özgür olanları hapse atmaktır. İlk, toplum sizi dövmeye çalışır. Eğer bu işe yaramazsa, zehirlemeye çalışırlar. Bu da işe yaramazsa, sizi doyasıya onurlandırırak işi bitirirler. – Jean Cocteau

Bir kişinin özgürlüğüne karışmak, sadece başkasına zarar vermesini engellemek içinse doğrudur. – John Stuart Mill

Özgürlük asla hükümetten gelmez. Özgürlük her zaman hükümetin kölelerinden gelir. Özgürlük tarihi, direniş tarihidir. Özgürlük tarihi, hükümetin yetkilerinin azaltılmasının tarihidir, arttırılmasının değil. – Woodrow Wilson

Özgürlük ve mutluluk için şart koşarsanız ulaşamazsınız. – Henry Ford

Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü. – Sigmund Freud

İnsan özgür olmadan mutlu olamaz. – Dante

Birey, kendisi hariç kimsenin çıkarını ilgilendirmediği sürece hareketlerinden dolayı topluma karşı sorumlu değildir. – John Stuart Mill

Özgürlük adaletten başka bir şey değildir. – Voltaire

Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. – Nelson Mandela

Ancak özgürlükten yoksul olanlar, özgürlükleri uğruna savaşma hakkına sahiptirler. – Che Guevara

Bence onların yürüme özgürlüğünü ölümüne savunmalıyız. Ve sonra sokağa çıkıp beyzbol sopalarıyla karşılamalıyız. – Woody Allen

Her şeyin sonunda, özgürlüklerini ayaklarımızın altına serecekler ve diyecekler ki “Bizi köleniz yapın. Ama doyurun.” – Fyodor Dostoyevski

Özgürlüğe giden bir yol var ve kilometre taşları: itaat, çalışmak, dürüstlük, düzen, temizlik, doğruluk, ayıklık, özveri ve vatan sevgisi. – Adolf Hitler

Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür. – Friedrich Schiller

İki şeye hakkım olduğuna karar verdim: Özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim çünkü hiç kimse beni canlı tutsak edemez. – Harriet Tubman

Kuşların özgürlüğü, bir yem boyu kadardır. – Talât Sait Halman

Özgürlük bir tepki değildir, özgürlük bir seçim değildir. Seçebildiği için özgür olduğunu düşünmek sadece iddiadır. Özgürlük, içinde ceza korkusu ve ödül beklentisi olmayan yönsüz, saf bir gözlem halidir. Özgürlük, insanoğlunun gelişiminin sonunda değil, varoluşunun ilk adımında yatar. Gözlem halindeyken kişi özgür olmadığını görmeye başlar. Özgürlük, bizim günlük varoluşumuzu ve aktivitelerimizi yaşarken seçmesiz farkındalığımızda bulunur. – Jiddu Krishnamurti

Özgürlük için ölmek, zayıfça boyun eğmenin gölgesinde yaşamaktan daha asildir. Çünkü ölümü elinde gerçeğin kılıcıyla kucaklayan kişi gerçeğin sonsuzluğuyla ebedileşir. Çünkü yaşam ölümden zayıftır ve ölüm gerçekten zayıftır. – Halil Cibran

Ne zaman bir hükümet, ya da bir cami/kilise, kölelerine, “Bunu okuyamazsınız, bunu göremezsiniz, bunu bilmeniz yasak” dese, nedenleri ne kadar kutsal olursa olsun, sonuç zorbalık ve baskıdır. Aklı kandırılmış bir adamı kontrol etmek için çok az bir güç gerekir. Aksine, özgür bir insanı, aklı özgür bir insanı hiçbir kuvvet kontrol edemez. Ne işkence, ne fisyon bombaları, ne de bir başka şey. Özgür bir insanı fethedemezsiniz; yapabileceğiniz tek şey onu öldürmektir. – Robert Heinlein

Bir köle olarak yaşamaktansa bir özgürlük savaşçısı olarak ölmeyi tercih ederim. – Yılmaz Güney

Geçici bir güven uğruna temel özgürlüklerinden vazgeçenler, ne özgürlüğü hak ederler ne de güveni. – Benjamin Franklin

Saygı, ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır. Sevgi ise özgürlüğün çocuğudur. Hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır. – Erich Fromm

Özgürlük savaşı asla bitmez. Özgürlük bir gün servetin gücüne karşı, bir başka gün siyasetçilerin entrikalarına karşı, bir başka gün bürokratların kalıcı kötülüklerine, bir başka gün faşiste ve militariste, bir başka gün vurguncuya, sonra çetelerin öfke ve histerisine, cahilliğe ve aptallığa, suçluya ve ikiyüzlüye karşı savunulmalıdır. Bu misyonda her “uygar” insan ölene kadar askerdir ve yaşamın zevkinin farkına sadece bir yerde, birisi insan ruhunun özgürlüğü için kesin ve son darbeyi vurduğu anda varabilir.. – Walter Lippmann

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir