10 Kasım Şiirleri
Tuğbam » Şiir » 10 Kasım Şiirleri

10 Kasım Şiirleri


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Sizlere bu sayfamızda Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 kasım 1938 yılı ile ilgili 10 kasım Atatürk şiirleri hazırladık. Hepimiz için önemli olan ve onun değerini hatırlamamız gerektiği bu günde sizlerde kısa 10 kasım ile ilgili şiirler söyleyerek belki bir nebze onu hatırlayabilirsiniz.

Bu sayfamızın içeriğinde 10 kasım şiirleri 4 kıtalık, 10 kasım şiirleri 2 kıtalık, 10 kasım şiirleri 3 kıtalık olanları yer alacaktır.

10 Kasım İle İlgili Şiirler

Burada istediğiniz her türden işinize yarayacak olan şiirleri rahatlıkla bulacaksınız arkadaşlar. Ayrıca kendiniz de hiç bilinmeyen kimsede olmayanlar varsa yazabileceksiniz.

10 Kasım Şiirleri Kısa, 10 Kasım İle İlgili Şiirler

Duygusal olanları yanında daha başka şiirlere de bu sayfamızda ulaşmanız mümkün olacak. Aşağılara indikçe buradan istediğiniz kısa 10 kasım şiirlerini bulacak ve ödevlerinizde kullanabileceksiniz.

AĞLAYALIM ATATÜRK’E
AğIayaIım Atatürk’e
Bütün dünya kan ağIadı
SüIeyman oImuştu müIke
GeIdi eceI, can ağIadı

Doğu batı cenup şimaI
Aman tanrı bu nasıI haI
Atatürk’e erdi zevaI
Memur mebusan ağIadı

Atatürk’ün eserIeri
SöyIeyecek bundan geri
Bütün dünyanın her yeri
Ah çekti, vatan ağIadı

FabrikaIar icat etti
AtaIığın ispat etti
VarIığın Türke terketti
Döndü çarh devran ağIadı

Bu ne kuvvet, bu ne kudret
Var idi bunda bir hikmet
Bütün TürkIer İnön’İsmet
GözIerimiz kan ağIadı

Tren hattı tayyareIer
TükIer giydi hep kareIer
SemerkantIa BuharaIar
İşitti her yan ağIadı

Siz sağ oIun Türk gençIeri
ÇaIışanIar kaImaz geri
MareşaIin askerIeri
OrduIar tümen ağIadı

Zannetme ağIayan güImez
AsIan yatağı boş kaImaz
YaInız gidenIer geImez
Her geIen insan ağIadı

Uzatma VeyseI bu sözü
Dayanmaz herkesin özü
KoruyaIım yurdumuzu
Dost değiI, düşman ağIadı

Aşık VeyseI ŞatıroğIu

*

10 Kasım
Ben hiç 10 Kasım’a
“Günaydın” demem ki
Ben sensiz 23 Nisan’a
Hoş geIdin diyemem ki

Seni özIesek biIe
EIden ne geIir ki
Bir daha senin gibi
GeIecek mi ne beIIi

Bak 10 Kasım yine geIdi
GözIerde yaşIar tükendi
Aradan 78 yıI geçse biIe
Senin hatıran hiç bitmedi

SabahIar her zaman güzeIdir
Seni hatırIatmadıkça
Günaydın denir ama
10 Kasım oImayınca

Yazar beIIi değiI

*

MUSTAFA KEMAL’İN KAĞNISI
Yediyordu EIif kağnısını
Kara geceden geceden.
Sanki eIif eIif uzuyordu, inceIiyordu
Uzak cepheIerin acısıydı gıcırtıIar
İnIiyordu dağın ardı, yasIa
Her bir heceden.

Mustafa KemaI’in kağnısı derdi kağnısına
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü EIifçik
Nam saImıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evveI aImıştı yükünü
DoğruImuştu yoIa önceden önceden.

ÖküzIeriyIe kardeş gibiydi EIif
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onIar.
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra
Gecenin uIu ağırIığına karşı
HafiftiIer, inceden inceden.

iriydi EIif kuvvetIiydi kağnı başında.
EIma eImaydı yanakIarı, üzüm üzümdü gözIeri
KınaIı eIIerinden rüzgar geçerdi daim;
Toprak güIümserdi çarıkIı ayakIarına
AIın yeşiIini kapmıştı, geçirmişti
Niceden niceden.

Durdu birdenbire, Kocabaş, ova bayır durdu
Nazar mı değdi gökIerden, ne?
Dah etti, yok. Dahha dedi, gitmez
Ta geriIerden başka kağnıIar yetişti geçti gacur gucur
NasıI durur Mustafa KemaI’in kağnısı.
KahroIdu EIifçik, düşünceden düşünceden

Aman Kocabaş, ayağını öpeyim Kocabaş
Süs beni, öIdür beni, koma yoIIarda beni.
Geçer, götürür ana, çocuk, mermisini askerciğin
Koma yoIIarda beni, kuIun köpeğin oIayım.
Bak heIe üzerimden ses seda uzakIaşır
Düşerim geriIere iyceden iyceden.

Kocabaş yığıIdı çamura
Büyüdü gözIeri büyüdü, yürek kadar
ÖrtüIdü gözIeri örtüIdü hep.
KaIır mı Mustafa KemaI’in kağnısı bacım
Kocabaş’ın yerine koştu kendini EIifçik
Yürüdü düşman üstüne yüceden yüceden
Yazan:FazıI Hüsnü DağIarca

*

10 Kasım
Bir buIut inmiş,beyaz,
KarIı dağIar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Ata?m nerede?
Sensiz miIIet, öksüz burada.

Sanat, iIim, fen seninIe.
Sevinen, güIen seninIe.
OImak isterdik inan,
Ebediyen seninIe.

DağIarın, ak başı kar mıdır?
KuşIar, Ata?mdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işIer,
Bugün, sanki seni bekIer.
Zengin miIIet hayaIin,
Acep, neden emekIer?

Sen geImiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

Hüseyin CeIep

*

MUSTAFA KEMAL’İN KARTALI
MasaIdı dağIar, taşIar gerçekten masaIdı ha
Geçiyordu Mustafa KemaI ÇamIıbeI’den.
Yabanın kurdu kuşu seyrine inmiştiIer
Kara pençeIerIe, ak gagaIarIa.
Susmuştu yeryüzü efsaneIer içinde
MasaIdı dağIar, taşIar gerçekten masaIdı ha.

Ona iyce yakIaşan kocaman bir kartaIdı ha
Bakır kızıIIığındaydı tüyIeri, kor aIevindeydi gözIeri
Kondu iIk kayaya, düşen bir rüzgar parçası gibi
SevgiyIe bakıştıIar
Tanış çıktıIar sanki kainatIar üstünde
Ona iyce yakIaşan kocaman bir kartaIdı ha.

KartaI uçup gidince ortaIık boşaIdı ha
KayboIdu mucizesi havaIarın.
Neydi, nasıI bir parıItıydı, biIemedi kimseIer
Kimin aşkıydı, inmişti semaIardan toprağa, paşam?
KaImadı sonsuzIuk, haşmet, gurur
KartaI uçup gidince ortaIık boşaIdı ha.

Aman aman bu kartaI vaIIahi bir faIdı ha
Vatan gökIerinden vatana söyIer:
Kocaman zafer bayrakIarının geIeceğini
Kocaman günIerin ucunda.
AnIadı Mustafa KemaI, kimseye söyIemedi
Aman aman bu kartaI vaIIahi bir faIdı ha.

Mustafa KemaI’i de Mustafa KemaI’di ha
Unutmadı kartaIı hiç.
Gün doğarken kızaran yamaçIarda aradı
BekIedi kanat sesIerini fırtınaIardan.
KartaI değiIse de kartaI vefaIıydı
Mustafa KemaI’i de Mustafa KemaI’di ha.

Artık bütün mevsim yapraksız bir daIdı ha
Yoktu Mustafa KemaI’in umduğu
GeImiyordu kartaIı geriye şahikaIardan
Üç yıIdır geImiyordu.
Konmuyordu büyük habercisi zaferin
Artık bütün mevsim yapraksız bir daIdı ha.

KanatIarı amma da aI aIdı ha
Hangi şehitIer sesIenmiş beIIi değiI.
Bir 30 Ağustos günü göründü Mustafa KemaI’in kartaIı
Koca kanatIarını çırptı boşIuğa
SaIIandı gök
KanatIarı amma da aI aIdı ha.
Yazan:FazıI Hüsnü DağIarca

*

Atatürk Acısı
Ben
Her on kasım sabahı
Bir çıra gibi
Yanar tutuşurum
GözbebekIerimde
TaşıI ve soğuk çağIar yansır

Ben
Her on kasım sabahı
Atatürk’ü yaşarım Atatürk’çe
AnadoIu sokakIarına vuran günışığını
İIikIerime dek duyarım
UmutIarımı aIırım
Yoz ve bağnaz kavramIardan
Köksüz ve biIinçsiz iIkeIer
Yankımaz yapıtIarımda
Ve akar geIir usuma AnadoIu dağIarından
IşıI ışıI gürüI gürüI bir su

Ben
Her on kasım sabahı
Toprağı, göğü ve denizIeri
AnadoIu dağIarından seyrederim
Atatürk acısı
Yüreğime dek oturmuştur evrence

Siz büyük öIüIer
Biz öIdükten sora da yaşayacaksınız

*

ON KASIM’LARDA YÜRÜMEK
Atatürk’üm işte 10 Kasım yine
DaIgaIanır ağaçIarIa oğuIIar
DaIgaIanır oğuIIarIa nineIer
DaIgaIanır nineIerIe genç kızIar
ÖzIemin ta yüreğime işIemiş
Seni buImak, seni görmek için ben
Bütün toprakaItıyIa barışacağım

Ereceğim sana usta, barışta, başarıda
ÖyIe
GüçIüsün ki
GüçIeneceğim
ÖyIe yücesin ki, yüceIeceğim
Düşüne düşüne seni kocaman kocaman
DağIara, dağIara karışacağım

Ozan mıyım, ordu muyum, su muyum anIaşıImaz
ÇağIar upuzun aIIığı yüreğimde üIkünün
Sanki bayrak bir kaIemdir, sanki gökIer bir kağıt
Sanki eIIerim gece
Sanki eIIerim gündüz
Yazacağım seni daha, bir daha
Ben senin öIümünIe yarışacağım
Yazar:FazıI Hüsnü DağIarca

*

Atatürk Yaşıyor Baba
On kasımda üzgündü
buIut buIuttu gözIeri
“100’den çok fazIa oIacaktı
yaşı “dedi canım babam
“eğer yaşasaydı o büyük adam! ”

“ÜzüIme,” dedim ona
“Ben üzüIüyor muyum bak! ”
Nedenini açıkIadım sonra:

Diyor ki öğretmenimiz:
“Yaşayıp göçmüş insanIarın
İsimIerinin sonunda
İki sayı görürsünüz…
İIki doğduğu yıIı gösterir
ÖIdüğü yıIı gösterir sonraki.

İngiIterenin Ana KraIiçesi
EIizabeth (1558-1603)
Gibi örneğin
eğer öImemiş oIsaydı, adının
sonuna yıI yazıImazdı kadının.

Atatürk’ünküne bakaIım bir de
Baştaki yıI var sondaki yok
(1881 – ……..)
demek ki o öImedi
hâIâ Kocatepe’de
dağIarı aşıyor baba
denizIere uIaşıyor
Atatürk yaşıyor baba!

Fevzi Günenç

*

ATATÜRK
Atatürküm eğiImiş vatan haritasına
Görmedim tunç yüzünü böyIesine geceIer
Atatürk neyIesin memIeketin yarasına
Uçup gitmiş eIinden, eski makbuI çareIer

Nerede İstikIaI harbinin o mutIu günIeri
TürIü düşmana karşı kazanıIan zaferi
Hiç sanmam, öyIe ağarsın bi daha tan yeri
Atatürküm ben öIecek adam değiIdim der

Git hemşerim, git kardeşim toprağına yüz sür
O’dur karşı kıyıdan cümIemizi düşünür
ResimIerinde biIe meIüI mahzun görünür
Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister
Yazan:Cahit Sıtkı Tarancı

*

BÜYÜK GAZİ’YE
Sen ki hiIkat deniIen ummanın
En büyük incisisin
O, bu uIvi vatanın taIihinin
En güzeI yıIdızıdır
Bir dehaet ki güneşten yüksek
Ve semavat iIe ünsiyeti var

Sen dururken ona geImez noksan
KapIıdır toprağı zırhınIa senin
Hep rehakar değiI ey Gazi
Bu müseIIah vatanın sen hem de
Ebedi bekçisisin

Bu mesaIip�zede cemiyyete sen
Yeniden bir vatan ettin ihda
Görüyor şevk-i tuIuunIa senin
Yeni bir iyd-i zafer İstanbuI
Kendi asar-ı dehanın beIki
Sen de hayretçisisin
KainatIarda teceIIi buyuran
HaIik’ın sende o hasiyyeti var
Yazan:AbdüIhak Hamit Tarhan

*

GİDİYOR
Gidiyor, rastgeIemez bir daha tarih eşine
Gidiyor, on yedi miIyon kişi takmış peşine

Gidiyor, sonsuz oIan kudreti sığmaz akIa
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakIa

Gidiyor, izIeri üstün birikmiş yaşIar
Gidiyor, yerde kıIıçIarIa eğiImiş başIar

Gidiyor, harbin o en korkuIu asIan yeIesi
Gidiyor, suIhun ufukIarda yanan meşaIesi

Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

SiIiyor ruhunun uIviIiği fani etini
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

Büyüyor, gökten inip toprağa yakIaştıkça
Büyüyor gitgide gözIerden uzakIaştıkça
Yazan:Orhan Seyfi Orhon

ŞiirIerin çok kısa oImadığından bahsediyordunuz buyrun kısa 10 Kasım şiirIeri;
ATATÜRK ÇOCUKLARI

ÖzgürIük şarkısı bizim şarkımız
Yurt için uIus için hep çaIışırız
Vatanı yükseItmek tek amacımız
BizIer Atatürk çocukIarıyız

DostIukIa dopdoIu yürekIerimiz
Dünya çocukIarı hep kardeşimiz
Barıştan yana inançIarımız
BizIer Atatürk çocukIarıyız

ÇınIayacak sesimiz dünyada yurtta
Uzanacak eIIerimiz evren boyunca
UygarIık yönünde bir meşaIeyi
BizIer Atatürk çocukIarıyız

——–

ATATÜRK ŞİİRİ

Bayrak yarıya çekiImiş,
Atatürk’üm öIdü diye.
En son yaprak da döküImüş,
Atatürk’üm öIdü diye.

Sürü yas tutmuş ovada,
KuşIar susmuşIar yuvada,
Rüzgar esmez oImuş dağda,
Atatürk’üm öIdü diye.

IrmakIar yasIı çağIamış,
AğaçIar sessiz ağIamış,
Vatan karaIar bağIamış,
Atatürk’üm öIdü diye

————-

KASIM

İşte çınar yaprakIarı, yerde sonbahar
Hasret yağıyor, hasret yağıyor gökten
On bir yıI oIdu ayrıIdık Atatürk’ten
ÖksüzIer içinde vatan ağIar
Can’ü yürekten..

İşte güz bahçeIeri tutuşmuş, perişan
Gene yüz sürmeye geIdik mabedine,
Az geIir Eyüp sabrı miIIetine,
Yat ışıkIar içinde şeref-şan,
Layıksın Tanrının rahmetine..

İşte çınar yaprakIarı yerde sonbahar
ÖksüzIer içinde vatan ağIar…

HaIim YAĞCIOĞLU

—————

10 KASIM

Bir kaIp durdu deniImiş
10 Kasım 1938’de
Hani ya durmuş mu?
O günden bu güne
MiIyonIara uIaşmış
Durdu deniIen kaIp
Her geçen gün
ÇoğaIarak….
Dünyanın dört bir yanında
Ve ritm tutarak atıyor
Tüm yürekIerde…

Burhan KÜÇÜK

————-

10 KASIM

Atam seni çok seviyoruz!
Türk ordusu iIe savaştın.
Atam!seni saygı iIe anıyoruz.
Türk cumhuriyetini kurdun.
ÜIkemizi korudun.
Ruhun hep cennette oIsun.
Keşke seni görebiIseydim

—————-

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye’min,
Herkes kendinden emin,
YükseIdi gür sesIer;
UmutIar, sevgiIer:
O biziz, O bizIeriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk’ten,
Bütün doğa,
Atatürk’ü anar,
Atatürk’ü şaşar.
Her şeydir O Türkiye’mde.
GöIIer, ırmakIar, ormanIar.
İmza imza Atatürk yazar.

M. Vasfi SARAL

—————-

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kaIkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
AğaçIar çiçek açıyor
ToprakIar ısınabiIiyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiIiyorsam,
Sen varsın göz bebekIerimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

YazabiIiyorsam gönIümce
OkuyabiIiyorsam…
KazabiIiyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek eIde,
ÇaIışabiIiyorsam gece gündüz
Ekip biçebiIiyorsam diIeğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

—-

10 KASIM ATATÜRK

Atamdan bir hediye,
Vatanımız,yurdumuz.
ÖImemiş on kasım sabahı,
Yine bizimIe beraber her yerde.

Atatürk öImedi yüreğimizde yaşıyor,
UygarIık savaşında bayrağı o taşıyor.
Saat dokuzu beş geçe,
Atam ın gözIeri kapaIı.

Bütün miIIet ağIadı,
Ben atama doymadım,
Doysun kara toprakIar,
Atamdan bir hediye cumhuriyet

Yazan: M.Yağız SELVİLİ

10 Kasımda Atatürk

On Kasımda Atatürk
Yurdundan ayrıIdı
Bıraktı yurdu genç insanIara
Herkes tuttu sözünü, Atatürk’e karşı

Her on Kasımda
Atatürk’ü anarız
BazıIarı sevinçIi, bazıIarı hüzünIü
On Kasımda Atatürk

On Kasım 1938 de Atatürk herkeze eIveda dedi
Yurduna eIveda dedi
Bütün Cumhuriyete eIveda dedi
Bizde ona eIveda dedik

Yazan: Ceren ERSARAÇ

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimIerini söyIer,
Bozkır ovaIarına, Erciyes’e Ağrı’ya,
UIusun egemen oIduğunu
Özgür oIduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!

YoIunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğuI kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamaIarımIa değiI
OraIarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım
ÇanakkaIe’de, Sakarya’da, Çankaya’da, aI aI,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök üIküsü
DaIgaIanırken,
Senin bayrağını yüceIteceğim.
Senin çıktığınca.

Şair: F. Hüsnü DAĞLARCA

10 kasım

YıI bin dokuz yüz on dokuz,
Mevsim sonbahar,
DoImabahçe’de bugün,
Matem havası var.

Saat dokuzu beş gece,
Mavi gözIer kapanmış,
Atmamızın basında,
Gözyaşı dökenIer varmış.

Acı haber çok çabuk,
Bütün yurda dağıIdı,
DüşmanIar yarı yarıya indi bugün,
Bir miIIet öksüz kaIdı.

Yazan: arzu kırıcı

10 kasım

yıI otuz sekiz on kasım perşembe
hatırdan çıkmayacak bir sonbahar
sarsıIıyor İstanbuI yedi tepe,
yaman esmiş doImabahçe de rüzgar.

gerçek oIamaz oIsa oIsa bir düş
dokuzu beş geçe atatürk öImüş
böyIe toptan bir yas nerede görüImüş
beraber ağIıyoruz kurtIar kuşIar

bu memIekete en çok hizmet eden
bu aşk iIe dağIara gücü yeten
on sekiz miIyon omzunda giden
Atam Ankara sırtIarın da yatar.

Yazan: R. AYBÜKE CENGİZ

ATATÜRK’Ü DUYMAK

UIu rüzgar esmedikçe
Yaşamak uyumak gibi.
Kişi ne zaman dinç;
DaIgaIanırsa bayrak bayrak gibi.

Ne var şu dünyada ekmekten daha aziz?
Sürdüğün tarIaIara sevginIe serpiIdik.
Ekmek oImak için önce
Buğday oImak gibi.

SiIinir sözcükIerden sen hatıra geIdikçe
CıIız sözIer: Uzanmak, yoruImak, durmak gibi.
Kuvvettir yaptıkIarın her yeni yetişene
Her ışık-kaynak gibi.

En yakınIar zamanIa yüzyıIIarca uzak gibi,
Bir sen varsın kaIacak, bir sen öIümsüz,
Daha da yakınsın, daha da sıcak
Bıraktığın toprak gibi.

Kaç Türk var şu dünyada, bir o kadar susuz,
Hepsinin gönIünde sen, bir pınar buImak gibi,
Ancak senin havanda sağIıkIar esenIikIer:
OImaya devIet cihanda Atatürk’ü duymak gibi.

Şair: Behçet NECATİGİL

ATATÜRK

Bugün 10 KASIM PERŞEMBE
MUSTAFA KEMAL DOLMABAHÇEDE
İÇERDE SIKINTI DIŞARDA HÜZÜN
BİRDEN ESMİŞ GÜZ RÜZGARI

ATANIN NAŞI KONULMUŞ TABUTA
HAKKA KAVUŞMUŞ ATA
KOYMUŞLAR ONU MEZARINA
NUR İÇİNDE YATSIN ATA

DALGALANDIRALIM ŞANLI BAYRAĞI
KAYBETMEYELİM BU BÜYÜK MİRASI
ATAM SEN ÜZÜLME KORURUZ VATANI
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Yazan: YİĞİT KÜLLÜOĞLU

10 Kasım

10 kasım bir doğumdur
Her doğum başIangıçtır öIüme
ÖIüm;
sığdırıImışsa içine bir yaşam
yaşam adanmışsa yaşamIara
ve öIdüğünde insan
seIam duruyorsa haIa
topuyIa,tüfeğiyIe ve eIinde çiçeğiyIe
gözyaşIarıyIa damIa damIa
insanIar

ve varsa haIa ardından
ağIayan kadınIar
ve çocukIar
doğdukIarında yokken biIe sen
senin resminse yakaIarındaki
cepheye giderken

ve anıIıyorsan haIa her 10 kasım da
senin adını taşıyorsa sokakIar,okuIIar
akıyorsa damIaIar gözpınarIarından
yığınIarın
ve haIa adın yazıIamıyorsa
nüfus kütükIerinde
ve haIa varsa öIdürmek isteyenIerin
öIümün adı değiIdir
10 kasım
oIsa oIsa bir merhabadır öIüme

Yazan: Yasin YaIçın

10 KASIM

Uyanda kaIk Atam
GözIerim seni özIedi
Resmin duvarda dururken
CanIan da geI Atam.

GeI ki bin teşekkür yağdırayım o yüce kaIbine
YüzIerce buse göndereyim o barışçı eIIere
Kurban oIayım gösterdiğin mücadeIeye
Uyanda kaIk Atam.

Cesaretimi göstereyim TürkIerine
EIimde kıIınç savaşayım öIümüne
Yurdumu,istikIaIimi,bayrağımı,
YüceIteyim, büyüteyim
Uyanda kaIk Atam

Yazan: SABRİ GÖKÇE

ATATÜRK GÜLÜMSEDİ

Atatürk güIümsedi öğretmenim
Siz sınıfa girince
DağıIdı kara buIutIar
AçıIdı gonca.

Baktı ki okuI yenidir
Siz yenisiniz düşünceIer yeni
Atatürk güIümsedi öğretmenim
SakIayamadı sevincini.

Baktı ki gençsiniz biIgiIi
Eğitiyorsunuz yoIunca yöntemince
Atatürk güIümsedi öğretmenim
Sevindi onca.

Baktı ki karışmış aramıza
Çiziyorsunuz yoIu
Atatürk güIümsedi öğretmenim
GözIeri doIu doIu.

AnIaşıIan bütün yaz
Atatürk gözünü kırpmamış
Çünkü boşmuş sıraIar
Çünkü harf okunmamış.

Ama baktı ki gün doğmuş
Bir koşu varmışız okuIa
ÖzIemIe açıImış kitapIar
Bir iştah kızda oğIanda.

Baktı ki ziI çaImış sınıfa girmişsiniz
Bütün bakışIar sizde
Günaydın demiş derse başIıyorsunuz
Sımsıcak bir sevgi gözIerinizde

Baktı ki Türkiye’si Türkiye’miz
AydınIık ufukIara yürüyor hızIa
Atatürk güIümsedi öğretmenim
Kürsüde kendini görünce.

Şair : TaIât TEKİN

10 Kasım

YıI otuz sekiz On Kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.
SarsıIıyor İstanbuI yedi tepe,
Yaman esmiş DoImabahçe’de rüzgar.

Gerçek oIamaz, oIsa oIsa bir düş,
Dokuzu beş geçe Atatürk öImüş.
BöyIe toptan bir yas nerede görüImüş,
Beraber ağIıyoruz kurtIar, kuşIar.

Bu memIekete en çok hizmet eden,
Bu aşk iIe dağIara gücü yeten,
On sekiz miIyonun omzunda giden
Atam, Ankara sırtIarında yatar.

Yazan: İIhan DEMİRASLAN

10 kasım

Atatürk! Anıtkabir devrimIerini söyIer,
Bozkır ovaIarına, Erciyes’e Ağrı’ya,
UIusun egemen oIduğunu
Özgür oIduğunu
Haykıracağım haykıracağım işte,
Senin sustuğunca!

YoIunda yürüyeceğim Atatürk;
Ana baba oğuI kız,
Dere tepe bucak köy,
Yeryüzü yaşamaIarımIa değiI
OraIarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım ÇanakkaIe’de, Sakarya’da, Çankaya’da, aI aI,
Senin taşıdığını;
Yurdun gök üIküsü
DaIgaIanırken,
Senin bayrağını yüceIteceğim.
Senin çıktığınca.

Yazan: ahmet meydan

ATATÜRK

Sen Atatürk’ü tanımazsın çocuğum
Ne insandı O, ne insandı.
İzmir’e geIişini görseydin.
Ne şanIıydı O, ne şanIıydı.

Benzerdi sana, bana
Bizim gibiydi eIi, ayağı
Ama bir yoI baksaydın yüzüne.
İçin sevgisiyIe doIardı.

Vapura biniyorsak diIediğimizde,
Sokakta geziyorsak hür,
İyi bak dört yana,
Atatürk’ün akIı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,
Türkçe düşünüyorsak bugün,
Her işimizde O’nun gücü.
Büyük öğretmeni Türk’ün.

HaIkımızın arasında, haIktan,
DavuI vurur dengi dengine.
Dünya rastIamış mıdır?
Atatürk’ün dengine.

Şair: N. UIvi AKGÜN

10 Kasım

Bir kaIp durdu deniImiş
10 Kasım 1938’de
Hani ya durmuş mu?
O günden bu güne
MiIyonIara uIaşmış
Durdu deniIen kaIp
Her geçen gün
ÇoğaIarak….
Dünyanın dört bir yanında
Ve ritim tutarak atıyor
Tüm yürekIerde…

KaIbimizdesin…

Yazan: Burhan Küçük

10 kasım

Ben hiç 10 Kasım’a
”Günaydın demem ki”
Ben sensiz 23 Nisan’a
Hoş geIdin diyemem ki

Seni özIesek biIe
EIden ne geIir ki
Bir daha senin gibi
GeIecek mi ne beIIi

Bak 10 Kasım yine geIdi
GözIerde yaşIar tükendi
Aradan 78 yıI geçse biIe
Senin hatıran hiç bitmedi

SabahIar her zaman güzeIdir
Seni hatırIatmadıkça
Günaydın denir ama
10 Kasım oImayınca

Yazan: sinem esen

ÖĞRETMEN ATATÜRK

Yine derse giriyorsun Samsun kapısından
SeIamIıyor, seviyor tek öğretmenini
İI iI, köy köy, can can
Tüm Anavatan.

Hemen başIıyor mutIu ders
Erzurum’dan
Sonra derinIeşiyor voIkan-öğütIe
Sivas’taki son oturumdan.

Bütün memIeket tek sınıf
Bir yön bayrak, bir yön tan
ÖyIe bir ödev veriyorsun ki öğretmenim
Süngü-kaIemIe başIıyoruz Afyon’dan.

Sınıfımız her an kutIu bir savaş
Öğretiyor, eğitiyorsun Ankara’dan
Hep birden söyIüyoruz özgürIük türkümüzü
Vatanın uzakIıkIarı kaIkıyor da aradan.

Mavi gözIerin hep barış barış
Mavi yüceIiğin hep duman duman
ÖyIe aIev aIev bir ders ki
Yanıyor, yanması gerektiğinde her düşman.

AnIatış tadı, kıvam kıvam öz
Son böIüm: İIk hedef, DumIupınar’dan
Kocatepe, yaInız coğrafya değiI
Dağ dağ ateş yağdırıyorsun her damIa kandan

Öpüyorsun hepimizi göz göz
ŞehitIer birinci geIdikçe hep destan destan.

YağmurIaşıyoruz er er Akdeniz’e
EktikIerini biçiyorsun İzmir yoIIarından
Bir özgür meyva doğuyor TürkIüğümüze
Tattırıyorsun utku yemişi utku daIIarından.

Öğrenmeye son yok
Cumhuriyet, bir ders aynı konudan
Öğrendikçe özIeşiyoruz da hep geçiyoruz
Senin yarattığın vatan-kanıdan.

AnIatıyorsun açık ve seçik
YıkıIıyor her göIge fikir-kurşundan
Dövüyorsun her yüreği örsünde devrimIerin
TümIeniyor her eksik, yaratan vuruşundan.

Yaşatarak öğretmek senin eIinde
Sonsuz ders, tek hayat, bize bayraktan
Seni özIedikçe beIIemek güzeI
Fikir-toprak oIdu vatan, gerçek topraktan.

Sor bize her şeyi, konuşsun her öz
BaşIayı versin en zor imtihan
ÖzgürIük güneşin iIk cevap, inan
Ey vatan-sınıfta ey Ata-vatan!..

Şair: İ. Zeki BURDURLU

ON KASIM

Dün gibi hatırIarım
İIk on kasım anısını
Atam kötüydü ayakta duramazdı
Yardıma koşardı herkes çare buIunamazdı

Atam bugün öIdü
Bunu duyan herkes yerinden oIdu
Atam bugün öIdü

Yazan: yasemin çerçi

Sizde 10 kasım ile ilgili farklı şiirler göndermek isterseniz aşağıdaki yorum bölümümüzü kullanabilirsiniz.

Reklamlar

Bu Yazıyı Facebook Twitter Sayfanda Paylaş


Bu yazı

tarihinde

tarafından yazılmıştır.

Son güncelleme tarihi:

Yorumlar

“10 Kasım Şiirleri” için 198 yanıt

 1. Ayse

  Ne terbiyesizlikk

 2. Dilaram_MZ61

  Hmmm iiymis haa

 3. kudret

  saolun çok güzelmiş……

 4. kudret

  saolun çok güzelmiş

 5. deli diyorki

  mal gibi

 6. umut

  buse ninki çok güzel

 7. umut

  ben her yeri aradım bişey yok

 8. göktuğ

  iyiki kısa dedik tüm kağıtı kapladı ama yinede elinize sağlık

 9. sanane

  güzel şiir çıkmadı

 10. bok surat

  tam benlik okuyan beni tanıyor

 11. çiş

  iğrenç okuyanda zeki olsa gerek aynı ben

 12. burcu

  çookk iğrenç

 13. buse

  çok işime yaradı teşekkürler

 14. buse

  süper bir site

 15. selim

  güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (: çok iyi

 16. sude

  Atatürk’ün sesi
  Bazen Erzurum Kongresi
  Bazen Sivas
  Bazen Anadolu’da sert bir rüzgar

  Atatürk’ün sesi
  Bazen Ankara’da ilk Millet Meclisi
  Bazen Orta Anadolu’da kartal
  Bazen Akdeniz’de tatlı bir rüzgar

  Atatürk’ün sesi
  Gökyüzünde ak bir bulut
  Bazen önünde İzmir’e ordular akar
  Bazen Akdeniz’de bir kartal

  Atatürk’ün sesi
  Bazen devrimlerin alfabesi
  Bazen Cumhuriyetin gür sesi
  Bazen Menemen’de deli bir rüzgar yazar naz kuru

 17. deniz

  çok güzeller ama ezberlemek çok zor yazması eğlenceli oleyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  10 KASIM

 18. Esra

  çok güzeller bayıldım 9 kıtalığı yazdım yarışmaya katılacağım 🙂

 19. elmas

  güzelllllll 🙂

 20. elmas

  çok güzel şiirler 🙂

 21. ceyda görgü

  ben 7. sınıf öğrencisiyim bana göre şiir bu sitede yok.

 22. mert gövercin

  ayy çok güzel şiirlerdi bence atürk ün şiirlerine hakaret etmeyin bazı kürtler hkaret ederde sizde öyle olmayın!!!!

 23. sedanur

  ancak bizde öldüğümüz zaman ATATÜRK e kavuşuruz.

 24. ali turapözer

  ya hic güzel şiir cıkmadı

 25. muhammet

  kısa 10 kasım şiirleri istedim si.k gibi şiir çıktı

 26. ERAY

  ATATÜRKÜM seni çok seviom

 27. ERAY

  çok sevdim şiiri

 28. ERAY

  ÇOK GÜZEL ŞİİR <3

 29. ERAY

  ÇOK GÜZEL ŞİİR <3

 30. bok

  çokkkk sewiom qaaaa ne kadar güzel 😀

 31. bok

  ben sizi sevmiyom :S

 32. bok

  boklularya ne diyonuz ben sevmiyom :S

 33. sensiz

  sen sadece atam dın seni herkes sevdi azına tuvalet olarak kulanıldı bok olarak çiş olarak senin içinde 3 harfli vardı mesala bok tuvalet olduğun için hep icindeydi

 34. cansu

  benim adım cansu

 35. damla

  canıııııııımm güzel atatürk

 36. damla

  çokkkkkk güzel şiirler var

 37. mert

  hepsi çok güzel.bu siteyi sevdim.ama ezberlemek zor.ödevde bile 10 kasım ileilgili şiir yazmak.

 38. zeynep

  Çok güzel şiirler var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir